Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »75. obljetnica osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, 1946. – 2021.«

NN 61/2021 (1.6.2021.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »75. obljetnica osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, 1946. – 2021.«

Hrvatska narodna banka

1192

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 26. svibnja 2021. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »75. OBLJETNICA OSNIVANJA HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE, 1946. – 2021.«

Članak 1.

Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna u povodu 75. obljetnice osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, 1946. – 2021., izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obilježjima utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu 75. obljetnice osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, 1946. – 2021. (»Narodne novine«, br. 59/2021.), pušta se u optjecaj 23. lipnja 2021.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 428-2518-090/05-21/BV
Zagreb, 31. svibnja 2021.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.