Odluka o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije

NN 63/2021 (7.6.2021.), Odluka o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije

HRVATSKI SABOR

1211

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 96/01.) Hrvatski sabor na sjednici 2. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE

Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, s danom 6. travnja 2021., zbog isteka mandata:

– iz reda zaposlenih u Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji

SLAVICA CVITANIĆ

– iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka

BRUNO DOBRONIĆ

MAJA PLESKALT

ROMANA BOGUT.

Klasa: 021-13/21-07/38
Zagreb, 2. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.