Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini

NN 64/2021 (9.6.2021.), Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini

Ministarstvo turizma i sporta

1224

Na temelju članka 14.a, stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19., 32/20. i 42/20.) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE U 2021. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Članak 2.

(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka, oslobađaju se za 2021. godinu plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

Članak 3.

(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu, ako im je u skladu s posebnim propisom kojim je uređeno pružanje tih usluga, do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno smanjenje broja kreveta ili kapaciteta objekta te ako u objektima na koje se prestanak, odnosno smanjenje odnosi, prema podacima iz sustava eVisitor, nije evidentirano niti jedno noćenje u 2021. godini.

(2) Oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz stavka 1. ovoga članka, odnosi se samo na broj kreveta ili kapacitet objekta koji je utvrđen rješenjem iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu, ako je objekt za koji je ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno građevina u kojoj se takav objekt nalazi, zbog oštećenja od potresa koji su se dogodili u 2020. godini, označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka).

(2) Oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz stavka 1. ovoga članka odnosi se samo na broj kreveta ili kapacitet objekta za koji je utvrđena neuporabljivost radi oštećenja od potresa koji su se dogodili u 2020. godini.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje traže oslobođenje plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu, dužne su nadležnoj turističkoj zajednici iz članka 6. ovoga Pravilnika, dostaviti dokaz da je objekt u kojem se pružaju usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u 2021. godini označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka).

Članak 5.

(1) Osobe iz članka 4. ovoga Pravilnika ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe, ako na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nemaju ranije nepodmirenih obveza po osnovi turističke, odnosno boravišne pristojbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka pravo na oslobođenje imaju osobe koje u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podmire sve ranije obveze po osnovi turističke odnosno boravišne pristojbe.

(3) U smislu stavka 2. ovoga članka, nepodmirenom obvezom smatra se iznos koji prelazi 20,00 kuna.

Članak 6.

Osobe iz članka 4. ovoga Pravilnika ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu, ako u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika nadležnoj lokalnoj turističkoj zajednici, odnosno regionalnoj turističkoj zajednici, ukoliko na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se objekt nalazi nije osnovana lokalna turistička zajednica, dostave dokaz da je objekt za koji je ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno građevina u kojoj se takav objekt nalazi, zbog oštećenja od potresa koji su se dogodili u 2020. godini označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka).

Članak 7.

Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, turističku pristojbu plaćaju u skladu s odlukama županijskih skupština, odnosno Gradske skupštine Grada Zagreba u smislu članka 15. stavaka 1. i 2. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19., 32/20. i 42/20. – u daljnjem tekstu: Zakon), osim osoba koje koriste uslugu noćenja na području sljedećih turističkih zajednica:

Regionalna turistička zajednicaTuristička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije
  
Naziv lokalne turističke zajedniceKategorija obveznikaRazdobljeOslobođenje od dijela turističke pristojbeIznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZO OrebićOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.17 %10,00 kn
TZO OrebićOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje12 %7,00 kn
TZO OrebićOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi1. 4. do 30. 9.11 %8,00 kn
TZO KonavleOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.28 %10,00 kn
TZO Dubrovačko primorjeOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje30 %7,00 kn
TZG PločeOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.30 %7,00 kn
TZG PločeOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje29 %5,00 kn
TZG PločeOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi1. 4. do 30. 9.31 %5,50 kn
TZG PločeOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine KampoviOstalo razdoblje30 %3,50 kn
TZG KorčuleOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.29 %10,00 kn
TZO Župa dubrovačkaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje25 %7,50 kn
TZG DubrovnikaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.50 %10,00 kn
TZG DubrovnikaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje29 %10,00 kn
TZG DubrovnikaOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi1. 4. do 30. 9.47 %8,00 kn
TZG DubrovnikaOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine KampoviOstalo razdoblje20 %8,00 kn
 
 
 
 
Regionalna turistička zajednicaTuristička zajednica Zadarske županije
  
Naziv lokalne turističke zajedniceKategorija obveznikaRazdobljeOslobođenje od dijela turističke pristojbeIznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZG ZadraOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovijedno sezonsko razdoblje20 %8,00 kn
TZG Biograda n/mOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)jedno sezonsko razdoblje29 %10,00 kn
TZG Biograda n/mOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovijedno sezonsko razdoblje33 %8,00 kn
TZG NinaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)jedno sezonsko razdoblje20 %8,00 kn
TZG NinaOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovijedno sezonsko razdoblje20 %8,00 kn
TZO TkonOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)jedno sezonsko razdoblje50 %10,00 kn
TZO TkonOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovijedno sezonsko razdoblje47 %8,00 kn
TZO KukljicaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)jedno sezonsko razdoblje17 %10,00 kn
TZO Sv. Filip i JakovOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)jedno sezonsko razdoblje17 %10,00 kn
TZO Sv. Filip i JakovOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovijedno sezonsko razdoblje20 %8,00 kn
 
 
 
 
Regionalna turistička zajednicaTuristička zajednica Požeško-slavonske županije
  
Naziv lokalne turističke zajedniceKategorija obveznikaRazdobljeOslobođenje od dijela turističke pristojbeIznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZG PožegeOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)jedno sezonsko razdoblje30 %7,00 kn
TZG PakracaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)jedno sezonsko razdoblje30 %4,90 kn
 
 
 
 
Regionalna turistička zajednicaTuristička zajednica Kvarnera – Primorsko-goranska županija
  
Naziv lokalne turističke zajedniceKategorija obveznikaRazdobljeOslobođenje od dijela turističke pristojbeIznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZG RijekeOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.16 %10,00 kn
TZG RijekeOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje30 %7,00 kn
TZO ČavleOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)jedno sezonsko razdoblje20 %8,00 kn
TZG CresaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.20 %8,00 kn
TZG CresaOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi1. 4. do 30. 9.20 %6,40 kn
TZO LoparOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi1. 4. do 30. 9.20 %8,00 kn
TZO LoparOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine KampoviOstalo razdoblje29 %5,00 kn
 
 
 
 
Regionalna turistička zajednicaTuristička zajednica Istarske županije
  
Naziv lokalne turističke zajedniceKategorija obveznikaRazdobljeOslobođenje od dijela turističke pristojbeIznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZO RašaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.30 %7,00 kn
TZO RašaOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi1. 4. do 30. 9.37,5 %5,00 kn
TZG LabinaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.30 %7,00 kn
TZG LabinaOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi1. 4. do 30. 9.38 %5,00 kn
TZO KršanOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.30 %7,00 kn
TZO KršanOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi1. 4. do 30. 9.38 %5,00 kn
TZO Sveta NedjeljaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.30 %7,00 kn
TZO Sveta NedjeljaOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi1. 4. do 30. 9.38 %5,00 kn
TZO KanfanarOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.30 %7,00 kn
TZO KanfanarOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje50 %3,50 kn
TZO ŽminjOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.30 %7,00 kn
TZO ŽminjOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje30 %5,00 kn
TZO ŽminjOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi1. 4. do 30. 9.38 %5,00 kn
TZO BarbanOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.30 %7,00 kn
TZO BarbanOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje30 %5,00 kn
TZO BarbanOsobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi1. 4. do 30. 9.30 %5,00 kn
TZO SvetvinčenatOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.30 %7,00 kn
TZO SvetvinčenatOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje29 %5,00 kn
 
 
 
 
Regionalna turistička zajednicaTuristička zajednica Ličko-senjske županije
  
Naziv lokalne turističke zajedniceKategorija obveznikaRazdobljeOslobođenje od dijela turističke pristojbeIznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZO KarlobagOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.50 %5,00 kn
TZO KarlobagOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje50 %3,50 kn
TZG NovaljaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.40 %6,00 kn
TZG NovaljaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje40 %4,00 kn
 
 
 
 
Regionalna turistička zajednicaTuristička zajednica Splitsko-dalmatinske županije
  
Naziv lokalne turističke zajedniceKategorija obveznikaRazdobljeOslobođenje od dijela turističke pristojbeIznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZG SolinaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.23 %10,00 kn
TZG SolinaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje30 %7,00 kn
TZG SplitaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.33 %10,00 kn
TZG SplitaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje33 %10,00 kn
TZO PodstranaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)1. 4. do 30. 9.33 %10,00 kn
TZO PodstranaOsobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi)Ostalo razdoblje30 %7,00 kn


Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/7

Urbroj: 529-06-02-01/1-21-6

Zagreb, 4. lipnja 2021.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.