Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Ante Starčevića, umirovljenom brigadnom generalu Boži (Stanko) Kožulu

NN 66/2021 (16.6.2021.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Ante Starčevića, umirovljenom brigadnom generalu Boži (Stanko) Kožulu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1260

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 16. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19.), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Ante Starčevića, za doprinos održanju i razvitku hrvatske državotvorne ideje, uspostavom i izgradnjom suverene hrvatske države, odlikuje se

umirovljeni brigadni general BOŽO (Stanko) KOŽUL.

Klasa: 060-03/21-12/02
Urbroj: 71-03-01/3-21-01
Zagreb, 21. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.