Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora

NN 68/2021 (23.6.2021.), Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1305

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 70. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora bira se MAJA GRBA-BUJEVIĆ.

II.

Dana 4. lipnja 2021. dužnost člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora prestao je obnašati ANĐELKO STRIČAK, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/18
Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.