Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

NN 72/2021 (29.6.2021.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1356

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4., 7. i 9. i članka 15. stavaka 3. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU RONJENJEM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem (»Narodne novine« br. 30/21) u članku 6. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»(11) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u 2021. godini sakupljanje koralja dozvoljeno je u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/41
Urbroj: 525-13/0737-21-37
Zagreb, 23. lipnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.