Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »SA-09«

NN 78/2021 (9.7.2021.), Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »SA-09«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1453

Na temelju članka 26. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18., 52/19. i 30/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 2021. donijela

ODLUKU

O UKIDANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SA-09«

I.

Ukida se Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »SA-09« (»Narodne novine«, br. 63/15., 61/16. i 141/20.).

II.

U Registru istražnih prostora društvo Vermilion Zagreb Exploration d.o.o., Ulica Petra Hektorovića 2, Zagreb, OIB: 29241599964 briše se kao ovlaštenik u istražnom prostoru ugljikovodika »SA-09«.

III.

U Registru istražnih prostora u istražnom prostoru ugljikovodika »SA-09« upisuje se Republika Hrvatska kao nositelj istražnog prostora.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/233

Urbroj: 50301-05/27-21-4

Zagreb, 8. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.