Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga

NN 84/2021 (23.7.2021.), Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga

Vlada Republike Hrvatske

1563

Na temelju članka 70. stavka 6. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 32/19. i 20/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. donijela

UREDBU

O RAZVRSTAVANJU ŽELJEZNIČKIH PRUGA

Članak 1.

(1) Željezničke pruge u Republici Hrvatskoj, u svrhu određivanja načina upravljanja i gospodarenja željezničkom infrastrukturom te planiranja njezinoga razvoja, razvrstavaju se na:

– željezničke pruge za međunarodni promet

– željezničke pruge za regionalni promet

– željezničke pruge za lokalni promet.

(2) Željezničke pruge za međunarodni promet dijele se na:

– glavne (koridorske) željezničke pruge

– ostale željezničke pruge za međunarodni promet.

(3) Razvrstavanje željezničkih pruga iz stavaka 1. i 2. ovoga članka osnova je za određivanje načina njihove uporabe te skladnoga i učinkovitoga planiranja izgradnje, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) Željezničke pruge za međunarodni promet su:

– glavne (koridorske) željezničke pruge, koje se nalaze na osnovnoj Transeuropskoj mreži (eng. Trans – European Transport Network; u daljnjem tekstu: TEN-T), i/ili na koridorima osnovne mreže, i/ili na željezničkim teretnim koridorima

– ostale željezničke pruge za međunarodni promet, koje unutar željezničkih čvorišta i izvan njih funkcionalno povezuju glavne (koridorske) željezničke pruge ili koje međunarodne morske i riječne luke te terminale povezuju s glavnim (koridorskim) željezničkim prugama ili su dio sveobuhvatne TEN-T mreže ili povezuju željezničku mrežu Republike Hrvatske sa željezničkom mrežom susjednih zemalja.

(2) Željezničke pruge za regionalni promet su željezničke pruge koje u smislu daljinskoga prometa povezuju:

– željezničke prometne regije u Republici Hrvatskoj

– željezničke prometne regije u Republici Hrvatskoj sa željezničkim prugama za međunarodni promet

– željezničke prometne regije susjednih država sa željezničkim prometnim regijama u Republici Hrvatskoj ili sa željezničkim prugama za međunarodni promet u Republici Hrvatskoj.

(3) Željezničke pruge za lokalni promet su:

– željezničke pruge koje luke i terminale koji nisu od međunarodnoga značaja, te industrijske zone i gospodarske subjekte povezuju sa željezničkim prugama od značaja za regionalni promet

– željezničke pruge koje unutar pojedine željezničke prometne regije u smislu lokalnoga prometa međusobno povezuju pojedina područja ili administrativno-gospodarske centre, ili ih priključuju na željezničke pruge za međunarodni promet ili na željezničke pruge za regionalni promet

– željezničke pruge u funkciji gradskoga i prigradskoga željezničkog prometa, ukoliko istovremeno nisu željezničke pruge za međunarodni promet ili željezničke pruge za regionalni promet

– željezničke pruge koje u smislu lokalnoga prometa spajaju pojedina lokalna područja u Republici Hrvatskoj s lokalnim područjima susjednih država

– željezničke pruge za lokalno povezivanje unutar željezničkih čvorišta.

Članak 3.

(1) Željezničke pruge označene su oznakom koja se sastoji od oznake velikoga slova koje označava pripadnost kategoriji:

M – željezničke pruge za međunarodni promet

R – željezničke pruge za regionalni promet

L – željezničke pruge za lokalni promet

te troznamenkastoga broja gdje prva znamenka označava pripadnost skupini unutar svake kategorije, a druga i treća znamenka označavaju redni broj željezničke pruge unutar svake skupine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako željeznička pruga predstavlja tehnološku cjelinu, a samo djelomično pripada glavnoj (koridorskoj) pruzi, dodaje se dodatna znamenka za dio podijeljene pruge.

(3) Željezničke pruge za međunarodni promet razvrstane su po skupinama na glavne (koridorske) željezničke pruge i ostale željezničke pruge za međunarodni promet.

(4) Željezničke pruge za regionalni promet i željezničke pruge za lokalni promet razvrstavane su po skupinama na željezničke pruge koje se nastavljaju na željezničke pruge u susjednim državama i na one koje se ne nastavljaju na željezničke pruge u susjednim državama.

Članak 4.

Razvrstanost željezničkih pruga u Republici Hrvatskoj na željezničke pruge za međunarodni promet, željezničke pruge za regionalni promet i željezničke pruge za lokalni promet prikazana je u tablicama 1., 2. i 3., koje su sastavni dio ove Uredbe.

Članak 5.

Tehnički uvjeti i opremljenost, te način regulacije prometa za pojedine kategorije željezničkih pruga određeni su propisom kojim se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (»Narodne novine«, br. 3/14. i 72/17.).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/13

Urbroj: 50301-05/27-21-5

Zagreb, 22. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Tablica 1. Željezničke pruge za međunarodni promet

Oznaka prugePuni naziv željezničke prugeSkraćeni naziv željezničke prugePripadnost koridoru*Građevinska
duljina pruge (km)
12345
Glavne (koridorske) željezničke pruge
M101(Dobova) – Državna granica – Savski Marof – Zagreb Glavni kolodvorDG – S. Marof – Zagreb GkOSN, MED, RFC6, RFC10, RH12 x 26,733
M102Zagreb Glavni kolodvor – Dugo SeloZagreb Gk – Dugo SeloOSN, MED, RFC6, RFC 10, RH1, RH22 x 21,198
M103Dugo Selo – NovskaDugo Selo – NovskaOSN, RFC 10, RH183,405
M104Novska – Vinkovci – Tovarnik – Državna granica – (Šid)Novska – Tovarnik – DGOSN, RFC 10, RH12 x 185,405
M201(Gyekenyes) – Državna granica – Botovo – Koprivnica – Dugo SeloDG – Botovo – Dugo SeloOSN, MED, RFC6, RH2

1 x 58,761 +

2 x 20,948

M202Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac – RijekaZagreb Gk – RijekaOSN, MED, RFC6, RH2227,871
M303Strizivojna-Vrpolje – Slavonski Šamac – Državna granica – (Bosanski Šamac)S.-Vrpolje – S. Šamac – DGOSN, RH323,298
M401Sesvete – Sava rasputnicaSesvete – SavaOSN, MED, RFC6, RFC 102 x 11,090
M402Sava rasputnica – Zagreb Ranžirni kolodvor – Zagreb KlaraSava – Zagreb KlaraOSN, MED, RFC6, RFC 102 x 6,677
M403Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) – Zagreb Klara (Karlovački kolosijek)Zagreb RkPs – Z. Klara (K)OSN, MED, RFC61,056
M404Zagreb Klara – Delta rasputnicaZagreb Klara – DeltaOSN, MED, RFC6,3,575
M405Zagreb Zapadni kolodvor – Trešnjevka rasputnicaZagreb Zk – TrešnjevkaOSN, MED, RFC6, RFC 101,317
M406Zagreb Borongaj – Zagreb ResnikZagreb Bor. – Zagreb ResnikOSN2,007
M407Sava rasputnica – Velika GoricaSava – Velika GoricaOSN6,295
M408Zagreb Ranžirni kolodvor (Otpremna skupina) – Mićevac rasputnicaZagreb RkOs – MićevacOSN1,316
M409Zagreb Klara (Mlaka) – Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) (Sisački kolosijek)Z. Klara – Zagreb RkPs (S)OSN1,071
M410Zagreb Ranžirni kolodvor (Otpremna skupina) – Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) (IV. obilazni kolosijek)Zagreb RkOs – Zagreb RkPsOSN, MED, RFC6, RFC 102,719
M502-1Zagreb Glavni kolodvor – Velika GoricaZagreb Gk – Velika GoricaOSN, MED, RFC6, RFC 1014,048
M601Vinkovci – Vukovar-Borovo naselje – VukovarVinkovci – VukovarRFC 1018,712
M602Škrljevo – BakarŠkrljevo – BakarRFC612,586
M603Sušak-Pećine – Rijeka BrajdicaSušak – Rijeka BrajdicaRFC63,802
Ostale željezničke pruge za međunarodni promet
M203Rijeka – Šapjane – Državna granica – (Ilirska Bistrica)Rijeka – Šapjane – DGRH230,896
M301(Magyarboly) – Državna granica – Beli Manastir – OsijekDG – B. Manastir – OsijekRH332,505
M302Osijek – Đakovo – Strizivojna-VrpoljeOsijek – Strizivojna – VrpoljeRH348,377
M304(Čapljina) – Državna granica – Metković – PločeDG – Metković – PločeRH322,740
M501(Središče) – Državna granica – Čakovec – Kotoriba – Državna granica – (Murakeresztur)DG – Čakovec – Kotoriba – DG42,388
M502-2Velika Gorica – Sisak – NovskaV. Gorica – Sisak – Novska102,743
M604Oštarije – Gospić – Knin – SplitOštarije – Knin – Split

1 x 318,483 +

2 x 3,616

M605Ogulin – Krpelj rasputnicaOgulin – Krpelj6,153
M606Knin – ZadarKnin – Zadar95,364
M607Perković – ŠibenikPerković – Šibenik22,503


* Napomena:

OSN – Osnovna TEN-T mreža

MED – Mediteranski koridor osnovne mreže

RFC6 – Mediteranski željeznički teretni koridor

RFC10 – željeznički teretni koridor Alpe-zapadni Balkan

RH1, RH2, RH3 – Unutarnji željeznički koridori u Republici Hrvatskoj

Tablica 2. Željezničke pruge za regionalni promet

Oznaka prugePuni naziv željezničke pruge

Skraćeni naziv

željezničke pruge

Građevinska duljina pruge (km)
1234
R101(Podgorje) – Državna granica – Buzet – Pazin – PulaDG – Buzet – Pula91,140
R102Sunja – Volinja – Državna granica – (Dobrljin)Sunja – Volinja – DG21,575
R103(Martin Brod) – Razdjelna točka km 119+444 – Državna granica – Ličko Dugo Polje – KninDG – L. D. Polje – Knin59,068
R104Vukovar-Borovo naselje – Dalj – Erdut – Državna granica – (Bogojevo)Vukovar-B.n. – Erdut – DG26,046
R105Vinkovci – Drenovci – Državna granica – (Brčko)Vinkovci – Drenovci – DG50,939
R106Zabok – Krapina – Đurmanec – Državna granica – (Rogatec)Zabok – Đurmanec – DG27,198
R201Zaprešić – Zabok – Varaždin – ČakovecZaprešić – Čakovec100,714
R202Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – DaljVaraždin – Dalj249,847

Tablica 3. Željezničke pruge za lokalni promet

Oznaka prugePuni naziv željezničke prugeSkraćeni naziv željezničke prugeGrađevinska duljina pruge (km)
1234
L101Čakovec – Mursko Središće – Državna granica – (Lendava)Čakovec – M. Središće – DG17,942
L102Savski Marof – Kumrovec – Državna granica – (Imeno)S. Marof – Kumrovec – DG38,522
L103Karlovac – Ozalj – Kamanje – Državna granica – (Metlika)Karlovac – Kamanje – DG28,799
L201Varaždin – Ivanec – GolubovecVaraždin – Golubovec34,596
L202Hum-Lug rasputnica – Gornja StubicaHum-Lug – Gornja Stubica10,820
L203Križevci – Bjelovar – KloštarKriževci – Bjelovar – Kloštar62,047
L204Banova Jaruga – Daruvar – Pčelić rasputnicaBanova Jaruga – Pčelić95,752
L205Nova Kapela-Batrina – Pleternica – NašiceNova Kapela – Našice60,493
L206Pleternica – Požega – VelikaPleternica – Velika24,955
L207Bizovac – BelišćeBizovac – Belišće12,940
L208Vinkovci – Gaboš – OsijekVinkovci – Osijek33,770
L209Vinkovci – ŽupanjaVinkovci – Županja28,073
L210Sisak Caprag – PetrinjaSisak Caprag – Petrinja11,018
L211Ražine – Šibenik LukaRažine – Šibenik Luka3,714
L212Rijeka Brajdica – RijekaRijeka Brajdica – Rijeka2,037
L213Lupoglav – RašaLupoglav – Raša52,996
L214Gradec – Sveti Ivan ŽabnoGradec – Sv. I. Žabno12,520