Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

NN 87/2021 (4.8.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

Ministarstvo poljoprivrede

1612

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14, 115/18 i 32/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Članak 1.

U Pravilniku o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 140/14) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Najviši iznos naknade za troškove provedbe osnovne i dopunske izobrazbe, polaganja ispita i izdavanje identifikacijske iskaznice iznosi:

Provedba izobrazbe, polaganje ispita i
izdavanje identifikacijskih iskaznica
Iznosi u
kunama (kn)
1.1. Provedba osnovne izobrazbe280,00
1.2. Provedba dopunske izobrazbe100,00
1.3. Polaganje ispita20,00
1.4. Izdavanje identifikacijske iskaznice20,00

«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Najviši iznos naknade za troškove provedbe osnovnog ili dopunskog programa izobrazbe za obavljanje redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida za zaposlenike ispitnih stanica, te polaganje ispita za jednog polaznika iznosi:

Provedba programa izobrazbe i
polaganje ispita
Iznosi u
kunama (kn)
1.1. Osnovni program izobrazbe2.500,00
1.2. Dopunski program izobrazbe400,00
1.3. Polaganje ispita50,00

«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Najviši iznos naknade za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida, ponovnog pregleda nakon otklanjanja utvrđenih kvarova i nedostataka (prema potrebi), unosa podataka u Fitosanitarni informacijski sustav, troškove za izdavanje znaka o obavljenom pregledu iznosi:

Troškovi redovitog pregleda strojeva
za primjenu pesticida
Iznosi u
kunama (kn)
1.1. Unos podataka u Fitosanitarni informacijski sustav50,00
1.2. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica do radnog zahvata 12 m (jednostruki nosač diza)200,00
1.3. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata od 12 do 18 m (jednostruki nosač diza)250,00
1.4. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata od 18 do 24 m (jednostruki nosač diza)300,00
1.5. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata preko 24 m (jednostruki nosač diza)350,00
1.6. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica do radnog zahvata 12 m (višestruki nosač diza)250,00
1.7. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata od 12 do 18 m (višestruki nosač diza)300,00
1.8. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata od 18 m do 24 m (višestruki nosač diza)350,00
1.9. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata preko 24 m (višestruki nosač diza)400,00
1.10. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – raspršivača do 10 diza200,00
1.11. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – raspršivača od 11 do 20 diza250,00
1.12. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – raspršivača od 21 do 30 diza300,00
1.13. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – raspršivača od 31 do 40 diza350,00
1.14. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – raspršivača s više od 41 dize400,00
1.15. Ponovni pregled strojeva za primjenu pesticida100,00
1.16. Izdavanje znaka o obavljenom pregledu20,00


Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 011-01/20-01/52
Urbroj: 525-7/1256-21-14
Zagreb, 28. srpnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.