Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

NN 100/2021 (15.9.2021.), Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

Vlada Republike Hrvatske

1794

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 46. stavka 1. i članka 69. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA

Razrješuje se dr. sc. DAMIR TRUT dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih poslova.

Klasa: UP/I 080-02/21-02/69
Urbroj: 50301-15/28-21-02
Zagreb, 9. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.