Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

NN 100/2021 (15.9.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1804

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2 i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/21-01/2463, urbroj: 525-13/0737-21-1 od 28. srpnja 2021. godine) te uzimajući u obzir Odluku o donošenju Plana upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/847, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OBALNIM MREŽAMA POTEGAČAMA

Članak 1.

U članku 4. stavak 7. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama (»Narodne novine« br. 30/18, 49/18, 78/18, 54/19 i 27/21) se briše.

Članak 2.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ribolov potegačom velikog oka zabranjen je od 1. listopada 2021. g. do 26. listopada 2023. godine.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »obavljati bez« dodaje se riječ: »važećeg«.

Članak 4.

Iza članka 12.a dodaje se članak 12.b koji glasi:

»Članak 12.b

(1) Vlasnicima plovila koji posjeduju važeće Odobrenje izdano temeljem članka 12.a ovoga Pravilnika te vlasnicima plovila koji su posjedovali Odobrenje izdano u skladu s člancima 9., 10., 11. i 12. ovog Pravilnika, a uzimajući u obzir i članak 15. ovoga Pravilnika, s rokom važenja do 1. travnja 2021. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi za razdoblje od dana izdavanja do 26. listopada 2023. godine.

(2) Zahtjev za izdavanje Odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi vlasnik plovila Ministarstvu, počevši od 1. listopada 2021. godine.«.

Članak 5.

Iza članka 15. dodaje se članak 15.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 15.a

Dana 1. listopada 2021. godine, Prilog 5. zamjenjuje se novim Prilogom 5. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/24

Urbroj: 525-13/0737-21-13

Zagreb, 31. kolovoza 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 5.

Geografska pozicijaGeografska pozicijaGeografska pozicija
φ 14° 21,319’ λ 44° 38,742’φ 15° 16,21› λ 44° 19,782’φ 15° 54,159› λ 43° 39,598’
φ 14° 22,528› λ 44° 37,877’φ 15° 16,218› λ 44° 1,041’φ 15° 54,167› λ 43° 37,845’
φ 14° 22,583› λ 44° 34,543’φ 15° 16,241› λ 43° 59,642’φ 15° 54,241› λ 43° 39,516’
φ 14° 23,518› λ 44° 35,884’φ 15° 16,275› λ 44° 22,37’φ 15° 54,26› λ 43° 39,655’
φ 14° 26,707› λ 44° 38,786’φ 15° 16,309› λ 44° 15,247’φ 15° 54,289› λ 43° 34,211’
φ 14° 39,416› λ 44° 47,317’φ 15° 16,351› λ 43° 55,219’φ 15° 54,308› λ 43° 41,381’
φ 14° 39,574› λ 44° 47,79’φ 15° 16,363› λ 43° 52,678’φ 15° 54,427› λ 43° 37,848’
φ 14° 39,692› λ 44° 47,074’φ 15° 16,453› λ 44° 22,187’φ 15° 54,555› λ 43° 40,287’
φ 14° 39,999› λ 44° 46,895’φ 15° 16,474› λ 43° 59,422’φ 15° 54,598› λ 43° 41,123’
φ 14° 40,244› λ 44° 46,508’φ 15° 16,58› λ 44° 4,894’φ 15° 54,605› λ 43° 39,444’
φ 14° 40,327› λ 44° 47,889’φ 15° 16,611› λ 44° 0,865’φ 15° 54,608› λ 43° 40,595’
φ 14° 40,641› λ 44° 46,305’φ 15° 16,636› λ 43° 52,623’φ 15° 54,621› λ 43° 39,328’
φ 14° 41,163› λ 44° 45,927’φ 15° 16,702› λ 44° 4,531’φ 15° 54,643› λ 43° 39,607’
φ 14° 42,018› λ 44° 45,67’φ 15° 16,811› λ 43° 56,249’φ 15° 54,797› λ 43° 35,614’
φ 14° 42,593› λ 44° 45,769’φ 15° 16,855› λ 43° 53,377’φ 15° 54,973› λ 43° 34,452’
φ 14° 42,997› λ 44° 45,632’φ 15° 16,886› λ 44° 3,862’φ 15° 55,057› λ 43° 37,846’
φ 14° 44,281› λ 44° 52,478’φ 15° 16,912› λ 43° 59,08’φ 15° 55,093› λ 43° 40,212’
φ 14° 44,307› λ 44° 52,255’φ 15° 16,92› λ 44° 21,871’φ 15° 55,18› λ 43° 37,387’
φ 14° 44,342› λ 44° 45,521’φ 15° 16,925› λ 43° 55,552’φ 15° 55,269› λ 43° 38,859’
φ 14° 44,483› λ 44° 52,068’φ 15° 16,925› λ 44° 16,841’φ 15° 55,3› λ 43° 34,547’
φ 14° 44,724› λ 44° 52,429’φ 15° 16,947› λ 43° 55,347’φ 15° 55,306› λ 43° 34,1’
φ 14° 44,74› λ 44° 51,761’φ 15° 16,949› λ 43° 52,468’φ 15° 55,379› λ 43° 36,444’
φ 14° 44,779› λ 44° 52,713’φ 15° 17,06› λ 43° 56,02’φ 15° 55,418› λ 43° 35,574’
φ 14° 44,795› λ 44° 52,946’φ 15° 17,092› λ 43° 55,446’φ 15° 55,567› λ 43° 40,312’
φ 14° 44,831› λ 44° 16,871’φ 15° 17,095› λ 44° 0,74’φ 15° 55,588› λ 43° 38,879’
φ 14° 45,034› λ 44° 21,911’φ 15° 17,124› λ 43° 53,085’φ 15° 55,596› λ 43° 36,708’
φ 14° 45,361› λ 44° 24,237’φ 15° 17,129› λ 44° 3,571’φ 15° 55,601› λ 43° 39,174’
φ 14° 45,389› λ 44° 25,084’φ 15° 17,206› λ 43° 53,368’φ 15° 55,703› λ 43° 34,618’
φ 14° 45,515› λ 44° 21,752’φ 15° 17,213› λ 43° 55,633’φ 15° 55,775› λ 43° 39,012’
φ 14° 45,539› λ 44° 17,589’φ 15° 17,29› λ 44° 0,587’φ 15° 55,778› λ 43° 38,568’
φ 14° 46,137› λ 44° 24,255’φ 15° 17,291› λ 44° 16,262’φ 15° 55,824› λ 43° 33,954’
φ 14° 46,218› λ 44° 21,326’φ 15° 17,369› λ 43° 58,698’φ 15° 55,833› λ 43° 40,127’
φ 14° 46,231› λ 44° 24,799’φ 15° 17,37› λ 43° 52,146’φ 15° 55,835› λ 43° 37,811’
φ 14° 46,683› λ 44° 21,092’φ 15° 17,372› λ 44° 0,724’φ 15° 55,858› λ 43° 33,579’
φ 14° 46,901› λ 44° 20,96’φ 15° 17,434› λ 44° 21,762’φ 15° 55,922› λ 43° 34,795’
φ 14° 47,066› λ 44° 20,854’φ 15° 17,522› λ 44° 3,284’φ 15° 56,068› λ 43° 40,028’
φ 14° 47,924› λ 44° 22,67’φ 15° 17,535› λ 43° 53,08’φ 15° 56,088› λ 43° 39,001’
φ 14° 48,049› λ 44° 58,882’φ 15° 17,54› λ 43° 52,698’φ 15° 56,123› λ 43° 32,702’
φ 14° 48,075› λ 44° 23,789’φ 15° 17,553› λ 44° 0,349’φ 15° 56,198› λ 43° 38,93’
φ 14° 48,11› λ 44° 23,23’φ 15° 17,575› λ 43° 55,957’φ 15° 56,244› λ 43° 38,607’
φ 14° 48,127› λ 44° 50,845’φ 15° 17,687› λ 43° 54,381’φ 15° 56,332› λ 43° 37,848’
φ 14° 48,249› λ 44° 22,164’φ 15° 17,831› λ 43° 58,38’φ 15° 56,369› λ 43° 39,911’
φ 14° 48,92› λ 44° 43,424’φ 15° 17,884› λ 43° 55,846’φ 15° 56,384› λ 43° 39,613’
φ 14° 48,984› λ 44° 50,282’φ 15° 17,96› λ 44° 2,597’φ 15° 56,384› λ 43° 33,823’
φ 14° 49,008› λ 44° 21,606’φ 15° 17,982› λ 43° 52,638’φ 15° 56,474› λ 43° 39,563’
φ 14° 49,102› λ 44° 20,89’φ 15° 18,018› λ 43° 58,172’φ 15° 56,481› λ 43° 33,739’
φ 14° 49,452› λ 44° 42,952’φ 15° 18,162› λ 43° 54,089’φ 15° 56,483› λ 43° 38,458’
φ 14° 49,541› λ 44° 49,958’φ 15° 18,166› λ 43° 55,747’φ 15° 56,508› λ 43° 38,702’
φ 14° 49,671› λ 44° 42,719’φ 15° 18,208› λ 43° 57,746’φ 15° 56,622› λ 43° 39,405’
φ 14° 49,701› λ 44° 14,691’φ 15° 18,315› λ 43° 57,464’φ 15° 56,858› λ 43° 38,789’
φ 14° 49,712› λ 44° 50,19’φ 15° 18,345› λ 44° 0,005’φ 15° 56,927› λ 43° 32,071’
φ 14° 49,809› λ 44° 15,138’φ 15° 18,378› λ 43° 53,738’φ 15° 56,972› λ 43° 38,945’
φ 14° 49,88› λ 44° 45,148’φ 15° 18,419› λ 44° 16,95’φ 15° 57,084› λ 43° 38,196’
φ 14° 49,991› λ 44° 15,668’φ 15° 18,419› λ 44° 21,337’φ 15° 57,294› λ 43° 31,03’
φ 14° 50,187› λ 44° 42,192’φ 15° 18,471› λ 43° 57,282’φ 15° 57,41› λ 43° 31,896’
φ 14° 50,426› λ 44° 42,051’φ 15° 18,534› λ 43° 55,436’φ 15° 57,567› λ 43° 32,187’
φ 14° 50,583› λ 44° 14,39’φ 15° 18,615› λ 43° 53,158’φ 15° 57,603› λ 43° 30,916’
φ 14° 51,245› λ 44° 14,174’φ 15° 18,761› λ 44° 21,114’φ 15° 57,769› λ 43° 30,045’
φ 14° 51,423› λ 44° 10,772’φ 15° 18,778› λ 43° 54,863’φ 15° 58,098› λ 43° 30,173’
φ 14° 51,479› λ 44° 43,946’φ 15° 18,778› λ 43° 57,16’φ 15° 58,271› λ 43° 30,294’
φ 14° 51,583› λ 44° 10,532’φ 15° 18,822› λ 43° 59,844’φ 15° 58,431› λ 43° 30,11’
φ 14° 51,647› λ 44° 10,303’φ 15° 18,891› λ 43° 55,27’φ 15° 58,474› λ 43° 30,774’
φ 14° 51,727› λ 44° 35,542’φ 15° 18,904› λ 43° 53,078’φ 15° 58,685› λ 43° 29,812’
φ 14° 51,829› λ 44° 43,114’φ 15° 18,931› λ 43° 51,141’φ 15° 58,848› λ 43° 29,974’
φ 14° 51,881› λ 44° 35,335’φ 15° 19,002› λ 43° 52,35’φ 15° 58,94› λ 43° 30,851’
φ 14° 51,963› λ 44° 14,013’φ 15° 19,05› λ 43° 55,025’φ 15° 58,953› λ 43° 31,453’
φ 14° 52,054› λ 44° 10,181’φ 15° 19,115› λ 43° 52,796’φ 15° 59,162› λ 43° 31,315’
φ 14° 52,055› λ 44° 33,796’φ 15° 19,276› λ 43° 57,078’φ 15° 59,285› λ 43° 31,158’
φ 14° 52,159› λ 44° 35,08’φ 15° 19,331› λ 43° 54,847’φ 15° 59,374› λ 43° 29,984’
φ 14° 52,177› λ 44° 9,88’φ 15° 19,483› λ 43° 52,171’φ 15° 59,617› λ 43° 29,962’
φ 14° 52,265› λ 44° 33,069’φ 15° 19,527› λ 43° 54,482’φ 15° 59,896› λ 43° 30,046’
φ 14° 52,444› λ 44° 34,838’φ 15° 19,565› λ 43° 52,481’φ 16° 0,323› λ 43° 29,64’
φ 14° 52,689› λ 44° 34,638’φ 15° 19,634› λ 43° 56,845’φ 16° 1,031› λ 43° 29,977’
φ 14° 52,715› λ 44° 32,597’φ 15° 19,691› λ 43° 54,683’φ 16° 1,139› λ 43° 29,481’
φ 14° 52,718› λ 44° 12,322’φ 15° 19,801› λ 43° 56,666’φ 16° 1,258› λ 43° 29,442’
φ 14° 52,921› λ 44° 9,528’φ 15° 19,942› λ 43° 52,332’φ 16° 1,382› λ 43° 29,252’
φ 14° 52,981› λ 44° 12,209’φ 15° 19,976› λ 43° 52,666’φ 16° 1,598› λ 43° 29,565’
φ 14° 53,473› λ 44° 31,942’φ 15° 20,087› λ 43° 52,635’φ 16° 2,136› λ 43° 29,421’
φ 14° 53,558› λ 44° 23,674’φ 15° 20,093› λ 43° 52,2’φ 16° 2,301› λ 43° 28,797’
φ 14° 53,752› λ 44° 29,968’φ 15° 20,114› λ 43° 51,462’φ 16° 2,311› λ 43° 29,396’
φ 14° 53,982› λ 44° 31,583’φ 15° 20,178› λ 43° 54,414’φ 16° 2,506› λ 43° 28,769’
φ 14° 54,095› λ 44° 9,867’φ 15° 20,185› λ 43° 50,43’φ 16° 2,575› λ 43° 29,277’
φ 14° 54,407› λ 44° 29,133’φ 15° 20,236› λ 43° 56,528’φ 16° 3,662› λ 43° 26,873’
φ 14° 54,407› λ 44° 31,305’φ 15° 20,247› λ 43° 50,414’φ 16° 3,771› λ 43° 28,799’
φ 14° 54,412› λ 44° 29,732’φ 15° 20,313› λ 43° 52,094’φ 16° 3,938› λ 43° 28,876’
φ 14° 54,589› λ 44° 36,197’φ 15° 20,333› λ 43° 51,161’φ 16° 4,006› λ 43° 29,059’
φ 14° 54,597› λ 44° 7,997’φ 15° 20,365› λ 43° 52,06’φ 16° 4,08› λ 43° 27,047’
φ 14° 54,741› λ 44° 36,037’φ 15° 20,516› λ 44° 1,87’φ 16° 4,589› λ 43° 26,771’
φ 14° 54,831› λ 44° 7,728’φ 15° 20,759› λ 43° 56,06’φ 16° 4,783› λ 43° 27,211’
φ 14° 54,866› λ 44° 30,929’φ 15° 20,771› λ 43° 49,112’φ 16° 4,903› λ 43° 28,734’
φ 14° 55,146› λ 44° 29,88’φ 15° 21,097› λ 43° 49,203’φ 16° 5,147› λ 43° 28,695’
φ 14° 55,266› λ 44° 7,376’φ 15° 21,113› λ 44° 1,37’φ 16° 5,355› λ 43° 26,26’
φ 14° 55,538› λ 44° 35,698’φ 15° 21,138› λ 43° 50,179’φ 16° 5,397› λ 43° 27,138’
φ 14° 55,579› λ 44° 28,311’φ 15° 21,144› λ 43° 49,923’φ 16° 5,496› λ 43° 26,449’
φ 14° 55,738› λ 44° 7,125’φ 15° 21,306› λ 43° 49,064’φ 16° 5,604› λ 43° 26,843’
φ 14° 55,883› λ 44° 10,444’φ 15° 21,375› λ 43° 55,284’φ 16° 5,75› λ 43° 26,768’
φ 14° 55,938› λ 44° 28,087’φ 15° 21,433› λ 43° 58,635’φ 16° 5,888› λ 43° 26,791’
φ 14° 56,245› λ 44° 27,967’φ 15° 21,492› λ 44° 1,03’φ 16° 6,198› λ 43° 28,4’
φ 14° 56,549› λ 44° 27,973’φ 15° 21,508› λ 43° 55,78’φ 16° 6,734› λ 43° 26,05’
φ 14° 56,834› λ 44° 6,157’φ 15° 21,529› λ 43° 49,854’φ 16° 6,984› λ 43° 26,307’
φ 14° 57,155› λ 44° 34,849’φ 15° 21,632› λ 43° 48,585’φ 16° 7,046› λ 43° 25,805’
φ 14° 57,578› λ 44° 34,079’φ 15° 21,658› λ 43° 54,762’φ 16° 7,251› λ 43° 26,595’
φ 14° 57,712› λ 44° 33,853’φ 15° 21,658› λ 43° 54,762’φ 16° 7,388› λ 43° 28,517’
φ 14° 57,864› λ 44° 30,656’φ 15° 21,798› λ 43° 58,25’φ 16° 7,887› λ 43° 28,953’
φ 14° 58,111› λ 44° 10,124’φ 15° 21,83› λ 43° 48,515’φ 16° 7,926› λ 43° 27,059’
φ 14° 58,201› λ 44° 9,876’φ 15° 21,837› λ 43° 58,358’φ 16° 7,94› λ 43° 25,721’
φ 14° 58,236› λ 44° 5,358’φ 15° 21,977› λ 43° 58,311’φ 16° 8,067› λ 43° 28,569’
φ 14° 58,28› λ 44° 27,658’φ 15° 22,122› λ 43° 48,54’φ 16° 8,143› λ 43° 28,913’
φ 14° 58,74› λ 44° 29,911’φ 15° 22,134› λ 43° 49,501’φ 16° 8,513› λ 43° 25,792’
φ 14° 59,072› λ 44° 27,189’φ 15° 22,159› λ 43° 58,183’φ 16° 8,689› λ 43° 29,038’
φ 14° 59,103› λ 44° 32,121’φ 15° 22,228› λ 43° 50,564’φ 16° 8,751› λ 43° 26,095’
φ 14° 59,184› λ 44° 5,369’φ 15° 22,305› λ 43° 47,987’φ 16° 8,967› λ 43° 27,441’
φ 14° 59,211› λ 44° 5,102’φ 15° 22,307› λ 43° 49,227’φ 16° 9,306› λ 43° 26,277’
φ 14° 59,413› λ 44° 5,278’φ 15° 22,317› λ 43° 49,262’φ 16° 9,443› λ 43° 29,054’
φ 14° 59,432› λ 44° 34,669’φ 15° 22,363› λ 43° 58,12’φ 16° 9,534› λ 43° 26,112’
φ 14° 59,462› λ 44° 29,37’φ 15° 22,446› λ 43° 54,456’φ 16° 9,742› λ 43° 29,076’
φ 14° 59,61› λ 44° 26,82’φ 15° 22,463› λ 43° 54,831’φ 16° 10,064› λ 43° 29,163’
φ 14° 59,717› λ 44° 26,194’φ 15° 22,532› λ 43° 48,345’φ 16° 10,272› λ 43° 27,076’
φ 14° 59,807› λ 44° 23,699’φ 15° 22,69› λ 43° 58,829’φ 16° 10,444› λ 43° 26,733’
φ 14° 59,965› λ 44° 34,348’φ 15° 22,705› λ 43° 57,859’φ 16° 10,572› λ 43° 29,478’
φ 15° 0,017› λ 44° 31,874’φ 15° 22,814› λ 43° 49,72’φ 16° 10,611› λ 43° 29,7’
φ 15° 0,286› λ 44° 26,228’φ 15° 22,816› λ 43° 58,953’φ 16° 10,633› λ 43° 29,555’
φ 15° 0,315› λ 44° 2,381’φ 15° 22,836› λ 43° 57,665’φ 16° 10,849› λ 43° 30,466’
φ 15° 0,324› λ 44° 34,183’φ 15° 22,9› λ 43° 54,446’φ 16° 10,966› λ 43° 30,417’
φ 15° 0,327› λ 44° 30,195’φ 15° 22,95› λ 43° 58,651’φ 16° 11,163› λ 43° 30,484’
φ 15° 0,399› λ 44° 31,653’φ 15° 22,969› λ 43° 54,864’φ 16° 11,405› λ 43° 30,486’
φ 15° 0,608› λ 44° 28,455’φ 15° 22,999› λ 43° 58,771’φ 16° 11,766› λ 43° 30,608’
φ 15° 0,752› λ 44° 33,731’φ 15° 23,114› λ 43° 58,65’φ 16° 11,931› λ 43° 30,685’
φ 15° 0,776› λ 44° 29,86’φ 15° 23,181› λ 43° 54,355’φ 16° 12,137› λ 43° 30,663’
φ 15° 0,885› λ 44° 8,187’φ 15° 23,382› λ 43° 58,562’φ 16° 12,284› λ 43° 29,88’
φ 15° 0,971› λ 44° 25,772’φ 15° 23,643› λ 43° 57,956’φ 16° 12,302› λ 43° 29,689’
φ 15° 1,073› λ 44° 19,323’φ 15° 23,665› λ 43° 57,003’φ 16° 12,343› λ 43° 30,616’
φ 15° 1,238› λ 44° 18,881’φ 15° 23,736› λ 43° 53,626’φ 16° 12,387› λ 43° 24,251’
φ 15° 1,242› λ 44° 30,057’φ 15° 23,742› λ 43° 54,529’φ 16° 12,731› λ 43° 30,703’
φ 15° 1,463› λ 44° 19,575’φ 15° 23,766› λ 43° 57,536’φ 16° 12,982› λ 43° 30,93’
φ 15° 1,469› λ 44° 27,684’φ 15° 23,799› λ 43° 56,86’φ 16° 13,006› λ 43° 29,921’
φ 15° 1,518› λ 44° 18,232’φ 15° 23,815› λ 43° 58,037’φ 16° 13,365› λ 43° 31,06’
φ 15° 1,607› λ 44° 31,265’φ 15° 23,874› λ 43° 54,312’φ 16° 14,81› λ 43° 28,747’
φ 15° 1,644› λ 44° 33,567’φ 15° 23,913› λ 43° 57,357’φ 16° 14,826› λ 43° 28,979’
φ 15° 1,665› λ 44° 25,092’φ 15° 23,998› λ 43° 56,685’φ 16° 14,907› λ 43° 29,659’
φ 15° 1,692› λ 44° 2,524’φ 15° 24,063› λ 43° 53,065’φ 16° 15,306› λ 43° 29,128’
φ 15° 1,813› λ 44° 9,95’φ 15° 24,108› λ 43° 57,634’φ 16° 15,344› λ 43° 29,567’
φ 15° 2,001› λ 44° 24,677’φ 15° 24,193› λ 43° 54,251’φ 16° 15,458› λ 43° 30,281’
φ 15° 2,13› λ 44° 19,43’φ 15° 24,23› λ 43° 56,472’φ 16° 15,603› λ 43° 29,946’
φ 15° 2,19› λ 44° 1,611’φ 15° 24,26› λ 43° 56,532’φ 16° 16,035› λ 43° 24,576’
φ 15° 2,207› λ 44° 24,046’φ 15° 24,284› λ 43° 57,184’φ 16° 16,203› λ 43° 24,603’
φ 15° 2,238› λ 44° 7,78’φ 15° 24,343› λ 43° 54,031’φ 16° 16,257› λ 43° 29,16’
φ 15° 2,368› λ 44° 23,554’φ 15° 24,447› λ 43° 57,301’φ 16° 16,435› λ 43° 24,64’
φ 15° 2,369› λ 44° 1,374’φ 15° 24,487› λ 43° 56,394’φ 16° 16,44› λ 43° 29,532’
φ 15° 2,402› λ 44° 7,419’φ 15° 24,568› λ 43° 54,011’φ 16° 16,928› λ 43° 29,294’
φ 15° 2,407› λ 44° 29,786’φ 15° 24,704› λ 43° 57,189’φ 16° 17,042› λ 43° 24,458’
φ 15° 2,433› λ 44° 7,505’φ 15° 24,759› λ 43° 53,4’φ 16° 17,324› λ 43° 24,267’
φ 15° 2,493› λ 44° 33,089’φ 15° 24,772› λ 43° 56,315’φ 16° 17,376› λ 43° 29,226’
φ 15° 2,645› λ 44° 17,237’φ 15° 24,84› λ 43° 56,888’φ 16° 17,753› λ 43° 23,913’
φ 15° 2,74› λ 44° 28,723’φ 15° 24,91› λ 43° 53,807’φ 16° 17,828› λ 43° 24,151’
φ 15° 2,748› λ 44° 0,994’φ 15° 25,045› λ 43° 52,953’φ 16° 18,638› λ 43° 30,656’
φ 15° 2,9› λ 44° 0,69’φ 15° 25,337› λ 43° 53,519’φ 16° 18,81› λ 43° 23,081’
φ 15° 3,028› λ 44° 29,809’φ 15° 25,57› λ 43° 56,291’φ 16° 18,819› λ 43° 23,412’
φ 15° 3,039› λ 44° 32,625’φ 15° 25,623› λ 43° 56,193’φ 16° 18,821› λ 43° 23,845’
φ 15° 3,06› λ 44° 29,203’φ 15° 25,685› λ 43° 52,801’φ 16° 18,935› λ 43° 30,547’
φ 15° 3,11› λ 44° 30,146’φ 15° 25,727› λ 43° 55,913’φ 16° 18,981› λ 43° 23,247’
φ 15° 3,216› λ 44° 28,594’φ 15° 25,811› λ 43° 54,84’φ 16° 19,042› λ 43° 23,637’
φ 15° 3,257› λ 44° 17,046’φ 15° 25,86› λ 43° 56,02’φ 16° 19,257› λ 43° 30,429’
φ 15° 3,318› λ 44° 4,941’φ 15° 25,872› λ 43° 52,291’φ 16° 19,548› λ 43° 23,133’
φ 15° 3,338› λ 44° 28,293’φ 15° 25,903› λ 43° 53,063’φ 16° 19,586› λ 43° 23,696’
φ 15° 3,36› λ 44° 23,501’φ 15° 26,091› λ 43° 54,578’φ 16° 19,622› λ 43° 23,497’
φ 15° 3,462› λ 44° 2,402’φ 15° 26,251› λ 43° 52,136’φ 16° 19,642› λ 43° 23,335’
φ 15° 3,48› λ 44° 4,75’φ 15° 26,311› λ 43° 52,579’φ 16° 19,807› λ 43° 30,135’
φ 15° 3,504› λ 44° 29,071’φ 15° 26,364› λ 43° 57,099’φ 16° 20,047› λ 43° 23,316’
φ 15° 3,55› λ 44° 1,981’φ 15° 26,51› λ 43° 54,409’φ 16° 20,363› λ 43° 22,941’
φ 15° 3,705› λ 44° 2,001’φ 15° 26,529› λ 43° 53,668’φ 16° 20,83› λ 43° 22,706’
φ 15° 3,758› λ 44° 29,604’φ 15° 26,58› λ 43° 51,916’φ 16° 21,228› λ 43° 29,555’
φ 15° 4,008› λ 44° 31,972’φ 15° 26,678› λ 43° 53,56’φ 16° 21,7› λ 43° 22,013’
φ 15° 4,01› λ 44° 1,005’φ 15° 26,829› λ 43° 51,68’φ 16° 21,824› λ 43° 21,429’
φ 15° 4,084› λ 44° 23,43’φ 15° 26,834› λ 43° 52,615’φ 16° 21,88› λ 43° 21,84’
φ 15° 4,091› λ 44° 19,173’φ 15° 26,848› λ 43° 52,25’φ 16° 22,094› λ 43° 29,416’
φ 15° 4,114› λ 44° 29,247’φ 15° 26,889› λ 43° 54,096’φ 16° 22,116› λ 43° 21,604’
φ 15° 4,231› λ 44° 7,942’φ 15° 26,924› λ 43° 53,407’φ 16° 22,189› λ 43° 21,254’
φ 15° 4,321› λ 44° 4,783’φ 15° 27,017› λ 43° 53,885’φ 16° 22,278› λ 43° 32,985’
φ 15° 4,364› λ 44° 4,464’φ 15° 27,144› λ 43° 53,295’φ 16° 22,296› λ 43° 21,166’
φ 15° 4,403› λ 44° 28,899’φ 15° 27,171› λ 43° 51,946’φ 16° 22,719› λ 43° 32,904’
φ 15° 4,508› λ 44° 0,668’φ 15° 27,178› λ 43° 52,192’φ 16° 23,026› λ 43° 20,524’
φ 15° 4,547› λ 44° 7,697’φ 15° 27,217› λ 43° 55,509’φ 16° 23,484› λ 43° 32,897’
φ 15° 4,548› λ 44° 4,229’φ 15° 27,23› λ 43° 53,861’φ 16° 23,72› λ 43° 30,735’
φ 15° 4,565› λ 44° 27,648’φ 15° 27,286› λ 43° 53,673’φ 16° 24,066› λ 43° 30,85’
φ 15° 4,638› λ 44° 3,557’φ 15° 27,481› λ 43° 51,012’φ 16° 25,264› λ 43° 32,727’
φ 15° 4,655› λ 44° 18,88’φ 15° 27,56› λ 43° 55,34’φ 16° 25,521› λ 43° 19,362’
φ 15° 4,658› λ 43° 59,414’φ 15° 27,595› λ 43° 51,157’φ 16° 25,862› λ 43° 19,415’
φ 15° 4,914› λ 44° 7,371’φ 15° 27,791› λ 43° 55,187’φ 16° 25,994› λ 43° 20,481’
φ 15° 4,937› λ 43° 59,32’φ 15° 28,129› λ 43° 54,723’φ 16° 26,086› λ 43° 20,12’
φ 15° 4,944› λ 44° 23,851’φ 15° 28,138› λ 43° 53,096’φ 16° 26,179› λ 43° 10,199’
φ 15° 4,98› λ 44° 18,58’φ 15° 28,756› λ 43° 54,828’φ 16° 26,349› λ 43° 11,763’
φ 15° 5,149› λ 43° 59,086’φ 15° 29,001› λ 43° 50,753’φ 16° 26,441› λ 43° 20,845’
φ 15° 5,167› λ 44° 0,458’φ 15° 29,049› λ 43° 54,842’φ 16° 26,55› λ 43° 11,996’
φ 15° 5,25› λ 43° 59,644’φ 15° 29,121› λ 43° 50,704’φ 16° 26,818› λ 43° 21,788’
φ 15° 5,338› λ 44° 27,149’φ 15° 29,251› λ 43° 51,474’φ 16° 26,847› λ 43° 11,899’
φ 15° 5,35› λ 44° 8,594’φ 15° 29,287› λ 43° 54,881’φ 16° 26,909› λ 43° 22,078’
φ 15° 5,386› λ 44° 21,779’φ 15° 29,47› λ 43° 51,146’φ 16° 26,938› λ 43° 12,136’
φ 15° 5,551› λ 44° 31,016’φ 15° 29,582› λ 43° 54,771’φ 16° 26,951› λ 43° 21,057’
φ 15° 5,592› λ 44° 23,544’φ 15° 29,843› λ 43° 50,46’φ 16° 27,113› λ 43° 9,398’
φ 15° 5,609› λ 44° 21,287’φ 15° 29,881› λ 43° 50,839’φ 16° 27,152› λ 43° 21,092’
φ 15° 5,612› λ 44° 20,474’φ 15° 29,9› λ 43° 54,285’φ 16° 27,267› λ 43° 12,206’
φ 15° 5,626› λ 44° 4,287’φ 15° 30,233› λ 43° 54,069’φ 16° 27,297› λ 43° 9,802’
φ 15° 5,627› λ 44° 6,909’φ 15° 30,295› λ 43° 50,758’φ 16° 27,937› λ 43° 9,573’
φ 15° 5,655› λ 43° 59,444’φ 15° 30,635› λ 43° 50,936’φ 16° 28,417› λ 43° 9,574’
φ 15° 5,715› λ 44° 18,527’φ 15° 30,758› λ 43° 49,807’φ 16° 28,791› λ 43° 9,663’
φ 15° 5,765› λ 44° 20,087’φ 15° 30,822› λ 43° 50,514’φ 16° 28,927› λ 43° 23,128’
φ 15° 5,809› λ 44° 6,694’φ 15° 30,833› λ 43° 49,417’φ 16° 29,445› λ 43° 23,136’
φ 15° 5,851› λ 44° 26,733’φ 15° 30,848› λ 43° 50,035’φ 16° 30,059› λ 43° 23,102’
φ 15° 6,017› λ 44° 6,573’φ 15° 31,125› λ 43° 53,649’φ 16° 30,547› λ 43° 9,119’
φ 15° 6,034› λ 44° 30,765’φ 15° 31,198› λ 43° 49,666’φ 16° 30,693› λ 43° 23,004’
φ 15° 6,062› λ 44° 22,255’φ 15° 31,273› λ 43° 49,88’φ 16° 30,838› λ 43° 8,96’
φ 15° 6,133› λ 44° 18,416’φ 15° 31,384› λ 43° 53,476’φ 16° 31,022› λ 43° 23,035’
φ 15° 6,189› λ 44° 6,518’φ 15° 31,503› λ 43° 49,689’φ 16° 31,5› λ 43° 23,122’
φ 15° 6,224› λ 44° 3,981’φ 15° 31,66› λ 43° 52,006’φ 16° 31,843› λ 43° 23,042’
φ 15° 6,285› λ 44° 19,429’φ 15° 31,726› λ 43° 53,213’φ 16° 32,15› λ 43° 23,067’
φ 15° 6,39› λ 44° 26,611’φ 15° 31,946› λ 43° 52,069’φ 16° 32,318› λ 43° 23,107’
φ 15° 6,413› λ 44° 23,043’φ 15° 31,971› λ 43° 51,825’φ 16° 32,582› λ 43° 23,241’
φ 15° 6,466› λ 44° 6,379’φ 15° 32,07› λ 43° 51,6’φ 16° 32,746› λ 43° 13,45’
φ 15° 6,705› λ 44° 30,025’φ 15° 32,18› λ 43° 51,903’φ 16° 32,779› λ 43° 23,296’
φ 15° 6,797› λ 44° 26,537’φ 15° 32,193› λ 43° 52,837’φ 16° 32,793› λ 43° 29,207’
φ 15° 6,858› λ 44° 18,075’φ 15° 32,293› λ 43° 49,741’φ 16° 33,484› λ 43° 28,809’
φ 15° 6,903› λ 44° 22,297’φ 15° 32,335› λ 43° 51,498’φ 16° 33,837› λ 43° 23,027’
φ 15° 6,925› λ 44° 19,054’φ 15° 32,473› λ 43° 51,621’φ 16° 34,078› λ 43° 22,997’
φ 15° 7,068› λ 44° 2,901’φ 15° 32,649› λ 43° 51,063’φ 16° 34,234› λ 43° 22,972’
φ 15° 7,077› λ 44° 26,271’φ 15° 32,969› λ 43° 51,578’φ 16° 34,248› λ 43° 28,344’
φ 15° 7,085› λ 44° 6,219’φ 15° 32,987› λ 43° 51,076’φ 16° 34,285› λ 43° 11,745’
φ 15° 7,292› λ 44° 3,254’φ 15° 33,078› λ 43° 50,891’φ 16° 34,522› λ 43° 11,549’
φ 15° 7,39› λ 44° 5,78’φ 15° 33,183› λ 43° 52,388’φ 16° 34,801› λ 43° 22,808’
φ 15° 7,432› λ 44° 29,163’φ 15° 33,349› λ 43° 50,238’φ 16° 34,843› λ 43° 11,37’
φ 15° 7,453› λ 44° 17,531’φ 15° 33,472› λ 43° 51,206’φ 16° 34,99› λ 43° 10,923’
φ 15° 7,532› λ 43° 57,799’φ 15° 33,518› λ 43° 50,822’φ 16° 35,151› λ 43° 22,821’
φ 15° 7,545› λ 44° 25,639’φ 15° 33,552› λ 43° 51,332’φ 16° 35,345› λ 43° 27,837’
φ 15° 7,625› λ 44° 5,421’φ 15° 33,694› λ 43° 49,544’φ 16° 35,423› λ 43° 12,675’
φ 15° 7,699› λ 44° 28,845’φ 15° 33,804› λ 43° 51,057’φ 16° 35,427› λ 43° 22,838’
φ 15° 7,715› λ 43° 57,583’φ 15° 33,86› λ 43° 51,31’φ 16° 35,806› λ 43° 22,897’
φ 15° 7,734› λ 44° 18,659’φ 15° 33,887› λ 43° 50,483’φ 16° 35,877› λ 43° 12,931’
φ 15° 7,853› λ 44° 2,451’φ 15° 33,904› λ 43° 49,815’φ 16° 36,269› λ 43° 13,031’
φ 15° 7,941› λ 44° 19,739’φ 15° 34,126› λ 43° 50,442’φ 16° 36,516› λ 43° 13,09’
φ 15° 7,978› λ 43° 57,971’φ 15° 34,165› λ 43° 50,004’φ 16° 36,624› λ 43° 12,84’
φ 15° 7,991› λ 44° 2,579’φ 15° 34,306› λ 43° 50,662’φ 16° 36,69› λ 43° 22,789’
φ 15° 8,077› λ 44° 17,466’φ 15° 34,405› λ 43° 49,46’φ 16° 36,975› λ 43° 22,671’
φ 15° 8,114› λ 43° 58,052’φ 15° 34,447› λ 43° 51,493’φ 16° 36,989› λ 43° 12,665’
φ 15° 8,122› λ 44° 6,948’φ 15° 34,451› λ 43° 49,187’φ 16° 37,162› λ 43° 12,842’
φ 15° 8,165› λ 44° 28,365’φ 15° 34,741› λ 43° 49,001’φ 16° 37,293› λ 43° 22,522’
φ 15° 8,308› λ 44° 2,269’φ 15° 34,779› λ 43° 50,545’φ 16° 37,392› λ 43° 12,699’
φ 15° 8,334› λ 44° 28,191’φ 15° 34,895› λ 43° 48,655’φ 16° 37,796› λ 43° 12,762’
φ 15° 8,359› λ 44° 6,781’φ 15° 35,029› λ 43° 51,273’φ 16° 38,407› λ 43° 12,732’
φ 15° 8,364› λ 43° 57,768’φ 15° 35,401› λ 43° 48,399’φ 16° 38,735› λ 43° 22,509’
φ 15° 8,379› λ 44° 24,731’φ 15° 35,444› λ 43° 50,893’φ 16° 39,012› λ 42° 58,892’
φ 15° 8,405› λ 43° 57,384’φ 15° 35,582› λ 43° 48,168’φ 16° 39,225› λ 43° 15,608’
φ 15° 8,466› λ 44° 18,229’φ 15° 36,113› λ 43° 40,72’φ 16° 39,317› λ 43° 12,821’
φ 15° 8,643› λ 44° 11,803’φ 15° 36,164› λ 43° 47,763’φ 16° 39,666› λ 43° 22,352’
φ 15° 8,661› λ 44° 11,595’φ 15° 36,415› λ 43° 40,12’φ 16° 39,802› λ 43° 12,636’
φ 15° 8,688› λ 44° 1,651’φ 15° 36,578› λ 43° 47,816’φ 16° 39,832› λ 42° 59,529’
φ 15° 8,697› λ 44° 19,863’φ 15° 36,593› λ 43° 39,912’φ 16° 39,989› λ 43° 22,154’
φ 15° 8,799› λ 44° 27,951’φ 15° 36,641› λ 43° 40,467’φ 16° 40,055› λ 42° 57,16’
φ 15° 8,807› λ 44° 24,472’φ 15° 36,885› λ 43° 40,718’φ 16° 40,079› λ 42° 59,304’
φ 15° 8,897› λ 44° 18,783’φ 15° 37,037› λ 43° 49,181’φ 16° 40,086› λ 42° 58,787’
φ 15° 8,999› λ 44° 0,216’φ 15° 37,076› λ 43° 47,22’φ 16° 40,131› λ 43° 12,6’
φ 15° 9,077› λ 44° 4,237’φ 15° 37,15› λ 43° 48,824’φ 16° 40,15› λ 43° 15,685’
φ 15° 9,246› λ 44° 24,405’φ 15° 37,352› λ 43° 46,617’φ 16° 40,303› λ 43° 15,616’
φ 15° 9,284› λ 44° 17,858’φ 15° 37,436› λ 43° 46,986’φ 16° 40,538› λ 43° 15,607’
φ 15° 9,3› λ 44° 6,452’φ 15° 37,441› λ 43° 47,96’φ 16° 40,55› λ 43° 22,216’
φ 15° 9,363› λ 44° 11,939’φ 15° 37,626› λ 43° 48,507’φ 16° 40,872› λ 43° 15,58’
φ 15° 9,373› λ 44° 3,957’φ 15° 37,674› λ 43° 47,627’φ 16° 40,951› λ 43° 22,017’
φ 15° 9,498› λ 44° 0,034’φ 15° 37,906› λ 43° 46,558’φ 16° 41,012› λ 43° 10,341’
φ 15° 9,51› λ 44° 10,756’φ 15° 38,327› λ 43° 42,606’φ 16° 41,079› λ 42° 59,436’
φ 15° 9,538› λ 44° 18,279’φ 15° 38,497› λ 43° 38,989’φ 16° 41,111› λ 42° 57,614’
φ 15° 9,549› λ 44° 6,298’φ 15° 38,501› λ 43° 46,199’φ 16° 41,332› λ 43° 22,06’
φ 15° 9,669› λ 44° 27,696’φ 15° 38,881› λ 43° 47,527’φ 16° 41,454› λ 43° 10,321’
φ 15° 9,757› λ 44° 17,633’φ 15° 39,006› λ 43° 46,113’φ 16° 41,636› λ 42° 57,408’
φ 15° 9,803› λ 44° 19,386’φ 15° 39,151› λ 43° 47,246’φ 16° 41,652› λ 43° 22,003’
φ 15° 9,854› λ 44° 6,181’φ 15° 39,282› λ 43° 47,805’φ 16° 41,689› λ 43° 10,098’
φ 15° 9,943› λ 44° 10,553’φ 15° 39,298› λ 43° 46,699’φ 16° 41,723› λ 42° 57,981’
φ 15° 10,247› λ 44° 27,288’φ 15° 39,305› λ 43° 45,869’φ 16° 41,764› λ 42° 59,556’
φ 15° 10,295› λ 44° 6,04’φ 15° 39,474› λ 43° 47,452’φ 16° 41,941› λ 42° 59,287’
φ 15° 10,357› λ 44° 23,873’φ 15° 39,532› λ 43° 47,969’φ 16° 42,106› λ 43° 9,84’
φ 15° 10,415› λ 44° 10,431’φ 15° 39,669› λ 43° 38,452’φ 16° 42,179› λ 42° 58,103’
φ 15° 10,415› λ 44° 27,124’φ 15° 39,678› λ 43° 47,369’φ 16° 42,188› λ 43° 21,869’
φ 15° 10,467› λ 44° 17,42’φ 15° 39,679› λ 43° 46,015’φ 16° 42,295› λ 43° 9,729’
φ 15° 10,521› λ 44° 5,945’φ 15° 39,746› λ 43° 41,399’φ 16° 42,39› λ 42° 57,722’
φ 15° 10,605› λ 44° 17,67’φ 15° 39,882› λ 43° 47,208’φ 16° 42,404› λ 42° 59,159’
φ 15° 10,634› λ 44° 19,093’φ 15° 39,973› λ 43° 47,065’φ 16° 42,718› λ 43° 9,572’
φ 15° 10,768› λ 44° 5,777’φ 15° 40,079› λ 43° 47,669’φ 16° 42,907› λ 42° 59,286’
φ 15° 10,802› λ 44° 10,171’φ 15° 40,246› λ 43° 41,033’φ 16° 42,969› λ 43° 9,574’
φ 15° 10,966› λ 44° 10,047’φ 15° 40,43› λ 43° 47,44’φ 16° 43,224› λ 43° 21,613’
φ 15° 11,117› λ 44° 18,169’φ 15° 40,574› λ 43° 38,07’φ 16° 43,226› λ 43° 9,44’
φ 15° 11,128› λ 44° 5,594’φ 15° 40,579› λ 43° 40,874’φ 16° 43,305› λ 42° 59,247’
φ 15° 11,264› λ 44° 18,023’φ 15° 40,648› λ 43° 47,158’φ 16° 43,477› λ 43° 21,741’
φ 15° 11,42› λ 44° 26,221’φ 15° 40,852› λ 43° 37,889’φ 16° 43,509› λ 43° 9,37’
φ 15° 11,55› λ 44° 17,046’φ 15° 40,903› λ 43° 37,624’φ 16° 43,796› λ 43° 9,569’
φ 15° 11,584› λ 44° 22,624’φ 15° 41,002› λ 43° 37,924’φ 16° 44,012› λ 43° 21,696’
φ 15° 11,628› λ 43° 54,9’φ 15° 41,033› λ 43° 43,048’φ 16° 44,987› λ 43° 9,626’
φ 15° 11,629› λ 44° 17,7’φ 15° 41,324› λ 43° 42,913’φ 16° 45,293› λ 43° 9,709’
φ 15° 11,671› λ 43° 56,787’φ 15° 41,435› λ 43° 43,076’φ 16° 46,659› λ 43° 9,468’
φ 15° 11,694› λ 44° 18,954’φ 15° 41,823› λ 43° 42,299’φ 16° 46,945› λ 43° 21,024’
φ 15° 11,705› λ 44° 4,403’φ 15° 41,948› λ 43° 46,114’φ 16° 47,434› λ 43° 9,517’
φ 15° 11,731› λ 44° 9,43’φ 15° 42,398› λ 43° 41,92’φ 16° 47,702› λ 43° 20,401’
φ 15° 11,828› λ 44° 26,013’φ 15° 42,466› λ 43° 45,992’φ 16° 47,944› λ 43° 20,246’
φ 15° 12,129› λ 44° 3,969’φ 15° 42,898› λ 43° 41,773’φ 16° 48,733› λ 43° 20,201’
φ 15° 12,145› λ 44° 2,096’φ 15° 42,956› λ 43° 45,801’φ 16° 48,822› λ 43° 9,383’
φ 15° 12,186› λ 44° 22,626’φ 15° 43,03› λ 43° 41,38’φ 16° 51,428› λ 43° 19,915’
φ 15° 12,206› λ 43° 56,109’φ 15° 43,447› λ 43° 45,824’φ 16° 51,8› λ 43° 9,504’
φ 15° 12,248› λ 44° 25,901’φ 15° 43,475› λ 43° 41,489’φ 16° 51,869› λ 43° 19,521’
φ 15° 12,278› λ 44° 2,29’φ 15° 43,832› λ 43° 45,536’φ 16° 52,48› λ 43° 9,5’
φ 15° 12,391› λ 44° 20,937’φ 15° 44,208› λ 43° 45,581’φ 16° 53,075› λ 43° 8,961’
φ 15° 12,503› λ 44° 17,518’φ 15° 44,438› λ 43° 45,15’φ 16° 53,125› λ 43° 24,048’
φ 15° 12,564› λ 44° 4,734’φ 15° 44,439› λ 43° 45,436’φ 16° 53,318› λ 43° 17,959’
φ 15° 12,584› λ 44° 1,916’φ 15° 44,494› λ 43° 45,028’φ 16° 53,757› λ 43° 18,582’
φ 15° 12,668› λ 44° 2,295’φ 15° 44,613› λ 43° 42,36’φ 16° 53,893› λ 43° 23,243’
φ 15° 12,762› λ 44° 25,612’φ 15° 44,639› λ 43° 41,543’φ 16° 55,007› λ 43° 9,074’
φ 15° 12,771› λ 44° 4,309’φ 15° 44,678› λ 43° 42,303’φ 16° 55,052› λ 43° 22,597’
φ 15° 12,771› λ 44° 22,172’φ 15° 44,734› λ 43° 41,455’φ 16° 55,331› λ 43° 22,381’
φ 15° 12,794› λ 44° 1,906’φ 15° 44,866› λ 43° 44,734’φ 16° 55,388› λ 43° 9,135’
φ 15° 12,904› λ 44° 18,574’φ 15° 45,039› λ 43° 41,383’φ 16° 55,881› λ 43° 22,029’
φ 15° 12,924› λ 44° 3,561’φ 15° 45,04› λ 43° 44,646’φ 16° 56,248› λ 43° 21,781’
φ 15° 13,057› λ 43° 55,51’φ 15° 45,15› λ 43° 41,837’φ 16° 56,658› λ 43° 21,612’
φ 15° 13,06› λ 44° 2,178’φ 15° 45,471› λ 43° 41,135’φ 16° 57,082› λ 43° 21,059’
φ 15° 13,102› λ 44° 17,254’φ 15° 45,495› λ 43° 43,935’φ 16° 57,362› λ 43° 20,743’
φ 15° 13,202› λ 44° 1,357’φ 15° 45,626› λ 43° 43,764’φ 16° 57,668› λ 43° 20,464’
φ 15° 13,208› λ 44° 3,433’φ 15° 45,725› λ 43° 41,648’φ 16° 58,074› λ 43° 20,151’
φ 15° 13,216› λ 44° 25,213’φ 15° 45,781› λ 43° 41,251’φ 16° 58,302› λ 43° 20,073’
φ 15° 13,231› λ 43° 55,635’φ 15° 46,011› λ 43° 41,444’φ 16° 59,177› λ 43° 19,266’
φ 15° 13,312› λ 44° 21,849’φ 15° 46,02› λ 43° 43,607’φ 16° 59,572› λ 43° 19,001’
φ 15° 13,35› λ 44° 2,465’φ 15° 46,031› λ 43° 41,064’φ 16° 59,856› λ 43° 18,719’
φ 15° 13,405› λ 44° 18,259’φ 15° 46,136› λ 43° 43,051’φ 16° 59,968› λ 43° 8,702’
φ 15° 13,424› λ 43° 55,338’φ 15° 46,234› λ 43° 43,377’φ 17° 0,092› λ 43° 18,374’
φ 15° 13,449› λ 44° 18,488’φ 15° 46,453› λ 43° 40,888’φ 17° 0,6› λ 43° 18,086’
φ 15° 13,558› λ 44° 3,275’φ 15° 46,471› λ 43° 41,269’φ 17° 1,587› λ 43° 8,465’
φ 15° 13,592› λ 44° 1,721’φ 15° 46,513› λ 43° 42,452’φ 17° 2,096› λ 43° 8,323’
φ 15° 13,651› λ 44° 2,19’φ 15° 46,637› λ 43° 43,21’φ 17° 2,269› λ 43° 6,955’
φ 15° 13,654› λ 44° 2,144’φ 15° 46,689› λ 43° 42,997’φ 17° 2,456› λ 43° 8,362’
φ 15° 13,688› λ 44° 20,2’φ 15° 46,871› λ 43° 44,465’φ 17° 3,508› λ 43° 8,239’
φ 15° 13,716› λ 43° 55,093’φ 15° 47,084› λ 43° 44,602’φ 17° 3,725› λ 42° 58,171’
φ 15° 13,728› λ 44° 21,548’φ 15° 47,295› λ 43° 39,857’φ 17° 3,873› λ 43° 8,189’
φ 15° 13,743› λ 44° 16,886’φ 15° 47,303› λ 43° 40,695’φ 17° 4,075› λ 42° 58,122’
φ 15° 13,755› λ 44° 24,638’φ 15° 47,411› λ 43° 43,423’φ 17° 4,914› λ 42° 58,03’
φ 15° 13,805› λ 44° 3,031’φ 15° 47,58› λ 43° 40,57’φ 17° 5,291› λ 43° 8,189’
φ 15° 13,862› λ 44° 1,578’φ 15° 47,595› λ 43° 44,968’φ 17° 5,529› λ 42° 57,878’
φ 15° 13,903› λ 43° 54,955’φ 15° 47,715› λ 43° 43,14’φ 17° 5,799› λ 43° 8,194’
φ 15° 14,16› λ 44° 21,385’φ 15° 47,764› λ 43° 40,725’φ 17° 6,285› λ 43° 8,065’
φ 15° 14,182› λ 44° 2,778’φ 15° 48,53› λ 43° 43,243’φ 17° 6,666› λ 43° 8,1’
φ 15° 14,391› λ 44° 0,792’φ 15° 48,546› λ 43° 40,061’φ 17° 6,733› λ 42° 58,784’
φ 15° 14,511› λ 44° 2,824’φ 15° 48,632› λ 43° 44,347’φ 17° 7,031› λ 43° 8,133’
φ 15° 14,543› λ 44° 21,055’φ 15° 48,774› λ 43° 40,029’φ 17° 7,245› λ 42° 58,747’
φ 15° 14,57› λ 44° 1,382’φ 15° 48,877› λ 43° 43,114’φ 17° 7,593› λ 42° 58,673’
φ 15° 14,603› λ 44° 1,053’φ 15° 48,913› λ 43° 42,904’φ 17° 7,706› λ 42° 57,749’
φ 15° 14,615› λ 44° 23,829’φ 15° 48,991› λ 43° 38,842’φ 17° 8,475› λ 43° 7,13’
φ 15° 14,666› λ 44° 16,207’φ 15° 49,292› λ 43° 42,085’φ 17° 8,513› λ 43° 8,311’
φ 15° 14,68› λ 43° 54,516’φ 15° 49,653› λ 43° 39,535’φ 17° 9,331› λ 43° 8,217’
φ 15° 14,799› λ 44° 2,491’φ 15° 49,679› λ 43° 41,993’φ 17° 9,381› λ 42° 56,635’
φ 15° 14,816› λ 43° 53,989’φ 15° 49,828› λ 43° 41,433’φ 17° 9,559› λ 42° 56,328’
φ 15° 14,896› λ 43° 53,404’φ 15° 49,988› λ 43° 39,03’φ 17° 9,947› λ 43° 8,126’
φ 15° 14,918› λ 43° 54,522’φ 15° 50,014› λ 43° 42,193’φ 17° 10,02› λ 42° 55,801’
φ 15° 15,015› λ 44° 20,508’φ 15° 50,074› λ 43° 43,694’φ 17° 10,15› λ 42° 55,695’
φ 15° 15,035› λ 43° 54,136’φ 15° 50,182› λ 43° 42,548’φ 17° 10,171› λ 42° 56,004’
φ 15° 15,072› λ 44° 23,443’φ 15° 50,314› λ 43° 38,969’φ 17° 10,411› λ 42° 55,932’
φ 15° 15,141› λ 43° 54,332’φ 15° 50,416› λ 43° 42,45’φ 17° 11,158› λ 43° 7,874’
φ 15° 15,145› λ 43° 53,745’φ 15° 50,448› λ 43° 38,968’φ 17° 11,64› λ 43° 7,647’
φ 15° 15,155› λ 43° 53,059’φ 15° 50,502› λ 43° 40,905’φ 17° 17,876› λ 42° 56,622’
φ 15° 15,192› λ 44° 0,591’φ 15° 50,795› λ 43° 43,403’φ 17° 22,313› λ 42° 54,777’
φ 15° 15,197› λ 43° 55,935’φ 15° 51,173› λ 43° 40,55’φ 17° 23,987› λ 42° 54,811’
φ 15° 15,242› λ 43° 53,796’φ 15° 51,402› λ 43° 43,811’φ 17° 24,792› λ 42° 54,63’
φ 15° 15,278› λ 44° 1,766’φ 15° 51,587› λ 43° 42,703’φ 17° 25,964› λ 42° 52,466’
φ 15° 15,29› λ 44° 20,209’φ 15° 51,627› λ 43° 40,164’φ 17° 26,307› λ 42° 52,91’
φ 15° 15,355› λ 43° 53,982’φ 15° 51,715› λ 43° 42,533’φ 17° 40,736› λ 42° 48,832’
φ 15° 15,46› λ 43° 53,299’φ 15° 51,825› λ 43° 40,401’φ 17° 42,007› λ 42° 41,872’
φ 15° 15,496› λ 44° 1,457’φ 15° 51,866› λ 43° 40,865’φ 17° 42,29› λ 42° 48,121’
φ 15° 15,514› λ 43° 53,385’φ 15° 51,95› λ 43° 42,378’φ 17° 42,713› λ 42° 43,064’
φ 15° 15,575› λ 43° 55,463’φ 15° 52,005› λ 43° 40,515’φ 17° 43,135› λ 42° 42,942’
φ 15° 15,614› λ 44° 22,949’φ 15° 52,112› λ 43° 42,223’φ 17° 43,409› λ 42° 41,863’
φ 15° 15,64› λ 44° 0,383’φ 15° 52,376› λ 43° 42,064’φ 17° 43,676› λ 42° 42,797’
φ 15° 15,641› λ 43° 53,049’φ 15° 52,609› λ 43° 41,913’φ 17° 43,981› λ 42° 42,761’
φ 15° 15,649› λ 44° 15,533’φ 15° 52,746› λ 43° 40,159’φ 17° 44,262› λ 42° 42,608’
φ 15° 15,707› λ 43° 53,22’φ 15° 52,771› λ 43° 41,825’φ 17° 44,29› λ 42° 41,745’
φ 15° 15,755› λ 44° 22,766’φ 15° 52,772› λ 43° 39,366’φ 17° 44,519› λ 42° 42,217’
φ 15° 15,789› λ 43° 53,866’φ 15° 52,912› λ 43° 39,692’φ 17° 44,784› λ 42° 41,808’
φ 15° 15,806› λ 43° 53,458’φ 15° 52,946› λ 43° 39,985’φ 17° 50,274› λ 42° 48,172’
φ 15° 15,868› λ 44° 1,267’φ 15° 53,084› λ 43° 43,625’φ 17° 50,565› λ 42° 48,019’
φ 15° 15,873› λ 44° 1,575’φ 15° 53,156› λ 43° 41,655’φ 17° 54,497› λ 42° 44,732’
φ 15° 15,887› λ 44° 0,14’φ 15° 53,241› λ 43° 39,649’φ 17° 55,665› λ 42° 44,428’
φ 15° 15,943› λ 43° 52,744’φ 15° 53,243› λ 43° 43,485’φ 17° 56,182› λ 42° 44,078’
φ 15° 15,962› λ 44° 1,612’φ 15° 53,29› λ 43° 39,124’φ 17° 56,342› λ 42° 43,981’
φ 15° 16,043› λ 43° 55,353’φ 15° 53,348› λ 43° 39,431’φ 17° 57,171› λ 42° 43,689’
φ 15° 16,048› λ 43° 59,821’φ 15° 53,587› λ 43° 39,3’φ 17° 57,406› λ 42° 43,586’
φ 15° 16,074› λ 43° 55,332’φ 15° 53,883› λ 43° 39,293’φ 17° 57,847› λ 42° 43,218’
φ 15° 16,109› λ 44° 1,186’φ 15° 53,959› λ 43° 42,816’φ 18° 3,655› λ 42° 39,113’
φ 15° 16,148› λ 43° 53,565’φ 15° 54,01› λ 43° 34,29’φ 18° 12,239› λ 42° 37,307’