Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 106/2021 (29.9.2021.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

1877

Na temelju članka 98. stavka 10. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 63/20), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz Nuštar 2 na križanju željezničke pruge M601 Vinkovci – Vukovar u km 5+153 i nerazvrstane ceste u Nuštru.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 341-04/21-01/08

Urbroj: 387-03-03-21-02

Zagreb, 23. rujna 2021.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.