Pravilnik o zabrani uvoza koža i proizvoda od koža mladunaca određenih vrsta tuljana

NN 99/2021 (10.9.2021.), Pravilnik o zabrani uvoza koža i proizvoda od koža mladunaca određenih vrsta tuljana

Ministarstvo poljoprivrede

1791

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17 i 32/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ZABRANI UVOZA KOŽA I PROIZVODA OD KOŽA MLADUNACA ODREĐENIH VRSTA TULJANA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom zabranjuje uvoz koža i proizvoda od koža mladunaca određenih vrsta tuljana, navedenih u Prilogu ovog Pravilnika, u komercijalne svrhe na području Republike Hrvatske.

(2) Ministarstvo poljoprivrede dužno je obavijestiti Europsku komisiju o zabrani uvoza iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Direktiva Vijeća 83/129/EEZ od 28. ožujka 1983. o uvozu koža mladunaca određenih vrsta tuljana i proizvoda od njih u države članice (SL, L 91, 9. 4. 1983.).

Članak 2.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na proizvode koji nisu dobiveni tradicionalnim inuitskim načinom lova.

Članak 3.

Prilog je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o zabrani uvoz koža i proizvoda od koža mladunaca određenih vrsta tuljana (»Narodne novine«, br. 51/2012.).

Klasa: 011-01/21-01/03

Urbroj: 525-10/0543-21-12

Zagreb, 26. kolovoza 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG

br.br. zajedničke carinske tarife (CCT)Opis

1

2

ex 43.01

ex 43.02 A

ex 43.03

Sirovo krzno i krzno, štavljeno ili obrađeno s dlakom, uključujući i rašireno krzno ili križno krojeno ili drugog sličnog oblika:

–     bijelih mladunaca grenlandskog tuljana

–     mladunaca tuljana mjehuraša (»modroledi«)

Predmeti izrađeni od krzna tuljana navedeni pod 1