Odluka o razrješenju i imenovanju tajnika Hrvatskoga sabora

NN 112/2021 (15.10.2021.), Odluka o razrješenju i imenovanju tajnika Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1945

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 41. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU TAJNIKA HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se dužnosti tajnika Hrvatskoga sabora DAVOR ORLOVIĆ.

II.

Za tajnika Hrvatskoga sabora imenuje se DAVOR ORLOVIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-09/02
Zagreb, 15. listopada 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.