Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Velikoj Gorici

NN 118/2021 (3.11.2021.), Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Velikoj Gorici

Državno sudbeno vijeće

2029

Na temelju članka 56. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – dalje u tekstu ZDSV) Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća, te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Mirte Matić i Lidije Vidjak, članova Vijeća, na 58. sjednici, održanoj 30. lipnja 2021., donijelo je

ODLUKU

Za sutkinju Općinskog suda u Velikoj Gorici imenuje se MARINA CAREN SMOLČIĆ.

Broj: IS-43/20-20

Zagreb, 30. lipnja 2021.

Predsjednik
Darko Milković, v. r.