Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

NN 118/2021 (3.11.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2036

Na temelju odredbi članka 64. stavka 2., 3. i 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 93/2015, 64/2018, 115/2018 i 58/2020) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020 i 47/2020), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. listopada 2021. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH
IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA
OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 104/17) Prilog 3. mijenja se i glasi:

»PRILOG 3.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG DRUŠTVA

Depoziti

BIC bankeNaziv
banke
Ugovoreni iznos u valuti glavniceOznaka valuteIznos kamata u valutiZbroj glavnice i kamate u HRKUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitkeFinancijska imovina mirovinskog društva*

Novac

BIC
banke
Naziv bankeDržavaStanje naračunu u valutiKamataOznaka valuteTečajStanje na računu u HRKFinancijska imovina mirovinskog društva*

Dionice

ISINNaziv izdavateljaKoličinaFer cijena u valutiOznaka
valute
Vrijednost ulaganja u HRKUdjel u vlasništvu

Dužnički vrijednosni papiri

ISINNaziv
izdavatelja
Nominalna
vrijednost u valuti
Oznaka valuteFer cijenaIznos
kamata u valuti
Zbroj glavnice i kamate u HRKUdjel u izdanjuUmanjenje vrijednosti za očekivane
kreditne gubitke
Financijska
imovina
mirovinskog društva*

Instrumenti tržišta novca

ISINNaziv izdavateljaNominalna
vrijednost u valuti
Oznaka valuteFer cijenaVrijednost
ulaganja u HRK
Udjel u izdanjuUmanjenje vrijednosti za očekivane
kreditne gubitke
Financijska
imovina
mirovinskog društva*

Udjeli UCITS fondova

ISINNaziv društva za upravljanjeNaziv
fonda
KoličinaFer cijena u valutiOznaka valuteVrijednost
ulaganja u HRK
Udjel u izdanju

Izvedenice

Vrsta
izvedenice
OpisDruga ugovorna stranaOIB druge ugovorne straneDatum sklapanja ugovoraDatum
dospijeća
Nominalna vrijednostOznaka valuteUgovoreni tečaj/
Izvršna cijena
Spot tečaj/
cijena
Fer
vrijednost

Poslovni udjeli

Naziv društvaOIB društvaOpisVrijednost ulaganja u HRKUdjel u vlasništvu
izdavatelja

* navesti radi li se o sredstvima jamstvenog pologa iz članka 112. stavka 4. Zakona, regulatornog kapitala iz članka 26. stavka 3. Zakona ili vlastitim sredstvima mirovinskog društva iz članka 26. stavaka 1. i 2. Zakona«

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga Pravilnika se prvi put primjenjuju na dostavu lzvještaja o strukturi financijske imovine i obveza mirovinskog društva sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine.

Klasa: 011-02/21-03/04
Urbroj: 326-01-70-72-21-4
Zagreb, 29. listopada 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.