Odluka o osnovnim obilježjima i puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »Međunarodni dan djeteta, 20. studenoga 2021.«

NN 119/2021 (5.11.2021.), Odluka o osnovnim obilježjima i puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »Međunarodni dan djeteta, 20. studenoga 2021.«

HRVATSKA NARODNA BANKA

2055

Na temelju članaka 22. i 23. te članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 3. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA I PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »MEĐUNARODNI DAN DJETETA, 20. STUDENOGA 2021.«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje, u povodu Međunarodnog dana djeteta, 20. studenoga 2021., prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna, s ciljem promocije dobrobiti i prava djece u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna) izdaje se u količini od 50.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu od 1.250.000,00 kuna.

(2) Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Njegova jezgra izrađena je od slitine 92 % bakra, 6 % aluminija i 2 % nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75 % bakra i 25 % nikla s mogućim odstupanjem od 2 % po pojedinom sastavu materijala.

(3) Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra s mogućim odstupanjima kako je navedeno za jezgru i za prsten. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama s mogućim odstupanjem od ± 3,5 %. Jezgra mu ima promjer od 18 s mogućim odstupanjem od ±0,05 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 s mogućim odstupanjem od ±0,05 milimetara i masu od 8,70 grama.

Članak 3.

Na licu prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna unutar jezgre kovanog novca nalazi se prikaz kuće, jabuke, sunca, leptira i cvijeća, koji simbolički asociraju na neke od osnovnih dobrobiti i prava djece: siguran dom, hranu te slobodnu igru u prirodi. U jezgri kovanog novca nalazi se i prikaz datuma, prigodnog dana na koji se obilježava Međunarodni dan djeteta, »20. 11. 2021.« te je ispisan i tekst »MEĐUNARODNI DAN DJETETA«. Kružno, unutar prstena kovanog novca, prikaz je djece koja su međusobno povezana u plesnom kolu koje simbolizira njihovu suradnju i zajedništvo te kreativnost i igru.

Članak 4.

Na naličju prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u gornjem dijelu jezgre kovanog novca nalaze se ispisani prigodno stilizirani brojčana oznaka nominalne vrijednosti »25« i naziv novčane jedinice »KUNA«. U donjem dijelu jezgre kovanog novca vidi se prigodno stilizirani prikaz kune zlatice. Iznad prikaza brojčane oznake, naziva novčane jedinice i prikaza kune zlatice, na površini prstena kovanog novca, prigodnim stilom ispisan je polukružno tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«. Ispod brojčane oznake, naziva novčane jedinice i prikaza kune zlatice, na prstenu kovanog novca, prikaz je grba Republike Hrvatske. Lijevo od grba Republike Hrvatske, na površini prstena kovanog novca, prikazana je položena grančica hrasta lužnjaka s plodovima, a desno od grba Republike Hrvatske, na prstenu, prikazana je grančica lovora u cvatu.

Članak 5.

Obod prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna jest gladak.

Članak 6.

Autor idejnog i likovnog rješenja prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna jest Karlo Gross, akademski kipar.

Članak 7.

Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna iz članka 1. ove Odluke pušta se u optjecaj 19. studenoga 2021.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 436-2560-090/11-21/BV

Zagreb, 3. studenoga 2021.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.