Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

NN 120/2021 (10.11.2021.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

REKTORSKI ZBOR I NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

2081

Na temelju odredbe članka 105. stavka 4. podstavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. - Oduka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13., Odluke USHRH 101/14., Odluka USHRH 60/15. i 131/17.) te sukladno članku 5. stavku 2. Poslovnika Rektorskog zbora, Rektorski zbor na 6. sjednici u akademskoj 2020./2021. godini održanoj 27. kolovoza 2021. uz suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj od 15. listopada 2021. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U NASTAVNA ZVANJA

Članak 1.

U Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (»Narodne novine« br. 13/2012) mijenja se čl. 2. stavak 5. i glasi:

» …5. da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, računajući razdoblje od tri godine prije datuma pokretanja izbora izvodio nastavu na nekom visokom učilištu i to barem 15 kontakt sati u predavanjima ili 20 kontakt sati u seminarima ili 30 kontakt sati u vježbama, ili kombinirano odgovarajući broj kontakt sati nastave, u punom opsegu nastavnog opterećenja koji u ekvivalentu iznosi najmanje 81 radni sat u nastavi.

Članak 2.

Mijenja se čl. 3. prva alineja Odluke i glasi:

– da je od izbora u zvanje predavača ili pet godina prije izbora u zvanje višeg predavača, izvodio nastavu na nekom visokom učilištu i to barem 30 kontakt sati u predavanjima ili 40 kontakt sati u seminarima ili 60 kontakt sati u vježbama, ili kombinirano odgovarajući broj kontakt sati nastave, u punom opsegu nastavnog opterećenja, koji u ekvivalentu iznosi najmanje 162 radnih sati u nastavi.«

Članak 3.

U zadnjem pasusu čl. 3. Odluke se zbog »greške u prijepisu« ispred riječi »predavača« dodaje riječ »višeg« te glasi:

»…te ispuniti četiri (4) uvjeta, koje biraju među uvjetima za izbor u nastavno zvanje višeg predavača, a također i među uvjetima za izbor u profesora visoke škole.

Članak 4.

Mijenja se čl. 4. stavak 1. Odluke i glasi:

»…1. da je u razdoblju od pet godina prije pokretanja izbora bio u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju te u tom zvanju tijekom tri godine kontinuirano izvodila nastavu na nekom visokom učilištu od barem 120 kontakt sati predavanja, 240 kontakt sati vježbi ili 160 kontakt sati seminara ili kombinirano odgovarajući broj kontakt sati nastave, u punom opsegu nastavnog opterećenja, u ekvivalentu od 648 radnih sati u nastavi.«

Članak 5.

(1) Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

(2) Odluka stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.

Klasa: 602-04/20-05/23

Urbroj: 380-230/071-21-37

Zagreb, 15. listopada 2021.

Predsjednica
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i
tehnološki razvoj
prof. dr. sc. Mirjana
Polić Bobić,
v. r.

Predsjednica
Rektorskoga zbora
prof. dr. sc. Snježana
Prijić-Samaržija,
v. r.

Rektorica Sveučilišta u Rijeci