Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu Nagrade Faust Vrančić

NN 124/2021 (19.11.2021.), Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu Nagrade Faust Vrančić

HRVATSKI SABOR

2124

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 39. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, br. 76/93., 11/94. i 38/09.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU NAGRADE FAUST VRANČIĆ

I.

Razrješuju se dužnosti:

– predsjednik Odbora za dodjelu Nagrade Faust Vrančić

prof. dr. sc. ZDENKO KOVAČIĆ

– članovi Odbora za dodjelu Nagrade Faust Vrančić

doc. dr. sc. IVAN URODA

VLADO LENDVAJ, univ. bacc.

NIKOLA DMITROVIĆ, prof. mentor

prof. dr. sc. ANTE MARKOTIĆ

DUBRAVKO DIKLIĆ, dipl. ing.

akademik ŽELJKO REINER.

II.

U Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić imenuju se:

– za predsjednika

prof. dr. sc. ZDENKO KOVAČIĆ

– za članove

prof. dr. sc. BOŽIDAR MATIJEVIĆ

NIKOLA DMITROVIĆ, prof. mentor

DRAGAN PAVELIN, dipl. ing.

MARKO ILIJAŠEV, dipl. ing.

prof. dr. sc. ANTE MARKOTIĆ

mr. sc. MARKO PAVIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-06/12
Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.