Odluka o donošenju Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2024. godine

NN 131/2021 (3.12.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2024. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2199

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 12. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. prosinca 2021. donijela

ODLUKA

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA ZA RAD, ZAŠTITU NA RADU I ZAPOŠLJAVANJE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PLANA ZA RAD, ZAŠTITU NA RADU I ZAPOŠLJAVANJE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE, ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024. GODINE

I.

Donosi se Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2024. godine, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike aktom, klasa: 023-01/21-01/33, urbroj: 524-04-01-02/1-21-69, od 24. studenoga 2021.

II.

Zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela, nositelje provedbe posebnih ciljeva iz Nacionalnog plana i mjera iz Akcijskog plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da Nacionalni plan i Akcijski plan iz točke I. ove Oduke objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-42/11

Urbroj: 50301-05/14-21-6

Zagreb, 2. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.