Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije

NN 138/2021 (15.12.2021.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2332

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2021. godine donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.

Tarifne stavke za prijenos električne energije prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (»Narodne novine«, broj 104/15 i 84/16), za energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, za 2022. godinu iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prijenos električne energije od 1. siječnja 2022. do 31. ožujka 2022.

Kategorija kupcaTarifni modelTarifni element
Radna energijaObračunska vršna radna snagaPrekomjerna jalova energijaNaknada za obračunsko mjerno mjesto
JTVTNT
[kn/kWh][kn/kWh][kn/kWh][kn/kW][kn/kvarh][kn/mj]
Tarifne stavke
123456
PoduzetništvoVisoki i vrlo visoki naponBijeli1
0,040,0214,000,1668,00
Srednji naponBijeli2
0,040,0214,00

Niski naponPlavi30,09
Bijeli4
0,110,05


Crveni5
0,050,0214,50

Žuti (javna rasvjeta)60,06
KućanstvoNiski naponPlavi70,09
Bijeli8
0,110,05


Crveni9
0,050,0214,50

Crni100,05


Tarifne stavke za prijenos električne energije od 1. travnja 2022.

Kategorija kupcaTarifni modelTarifni element
Radna energijaObračunska vršna radna snagaPrekomjerna jalova energijaNaknada za obračunsko mjerno mjesto
JTVTNT
[kn/kWh][kn/kWh][kn/kWh][kn/kW][kn/kvarh][kn/mj]
Tarifne stavke
123456
PoduzetništvoVisoki i vrlo visoki naponBijeli1
0,040,0214,000,1668,00
Srednji naponBijeli2
0,040,0214,00

Niski naponPlavi30,09
Bijeli4
0,130,05


Crveni5
0,050,0214,50

Žuti (javna rasvjeta)60,06
KućanstvoNiski naponPlavi70,09
Bijeli8
0,130,05


Crveni9
0,050,0214,50

Crni100,05

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju se primjenjivati iznosi tarifnih stavki za prijenos električne energije određeni Odlukom o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (»Narodne novine«, broj 112/18).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 310-35/21-01/56
Urbroj: 371-06-21-6
Zagreb, 13. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.