Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske te izgradnji i napretku hrvatske države

NN 139/2021 (17.12.2021.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske te izgradnji i napretku hrvatske države

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2336

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 9. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06 i 118/19), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske te izgradnji i napretku hrvatske države, odlikuju se

JOZO IVIČEVIĆ BAKULIĆ (posmrtno)

DRAŽEN (Mate) BUDIŠA

IVAN ZVONIMIR (Antun) ČIČAK

GORAN (Milan) DODIG

LJUDEVIT JONKE (posmrtno)

ANTE PARADŽIK (posmrtno)

HRVOJE ŠOŠIĆ (posmrtno)

MARKO VESELICA (posmrtno)

VLADIMIR VESELICA (posmrtno).

Klasa: 060-03/21-04/02
Urbroj: 71-01-01-02/4-21-01
Zagreb, 12. prosinca 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.