Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora

NN 141/2021 (22.12.2021.), Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora

Hrvatski sabor

2372

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 70. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora NIKŠA VUKAS.

II.

Za predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. SINIŠA HAJDAŠ DONČIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/54

Zagreb, 15. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.