Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.

NN 141/2021 (22.12.2021.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2409

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 17. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 108/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2022.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina te iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 310-35/21-01/61

Urbroj: 371-04-21-2

Zagreb, 20. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

Energetski subjekt:BROD-PLIN d.o.o.
Trg pobjede 5, 35000 Slavonski Brod
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA

TROŠAK

OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,02450,05510,2218kn/kWh
TM20,02430,2216kn/kWh
TM30,02190,2192kn/kWh
TM40,02070,2180kn/kWh
TM50,01820,2155kn/kWh
TM60,01700,2143kn/kWh
TM70,01630,2136kn/kWh
TM80,01530,2126kn/kWh
TM90,01460,2119kn/kWh
TM100,01460,2119kn/kWh
TM110,01220,2095kn/kWh
TM120,00970,2070kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:DUKOM PLIN d.o.o.
Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA

TROŠAK

OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,03190,05210,2262kn/kWh
TM20,03190,2262kn/kWh
TM30,02550,2198kn/kWh
TM40,02390,2182kn/kWh
TM50,02230,2166kn/kWh
TM60,02070,2150kn/kWh
TM70,01910,2134kn/kWh
TM80,01750,2118kn/kWh
TM90,01280,2071kn/kWh
TM100,00960,2039kn/kWh
TM110,00640,2007kn/kWh
TM120,00320,1975kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ČAPLIN d.o.o., Čazma

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA

TROŠAK

OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,02230,06310,2276kn/kWh
TM20,02230,2276kn/kWh
TM30,01780,2231kn/kWh
TM40,01780,2231kn/kWh
TM50,01780,2231kn/kWh
TM60,01780,2231kn/kWh
TM70,01780,2231kn/kWh
TM80,01560,2209kn/kWh
TM90,01340,2187kn/kWh
TM100,01340,2187kn/kWh
TM110,00890,2142kn/kWh
TM120,00890,2142kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,05280,06160,2566kn/kWh
TM20,04060,2444kn/kWh
TM30,04060,2444kn/kWh
TM40,03860,2424kn/kWh
TM50,03650,2403kn/kWh
TM60,03450,2383kn/kWh
TM70,03250,2363kn/kWh
TM80,03050,2343kn/kWh
TM90,02840,2322kn/kWh
TM100,02440,2282kn/kWh
TM110,02030,2241kn/kWh
TM120,01620,2200kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,04370,06230,2482kn/kWh
TM20,03640,2409kn/kWh
TM30,03280,2373kn/kWh
TM40,03090,2354kn/kWh
TM50,03090,2354kn/kWh
TM60,03090,2354kn/kWh
TM70,02180,2263kn/kWh
TM80,02000,2245kn/kWh
TM90,01460,2191kn/kWh
TM100,01090,2154kn/kWh
TM110,00730,2118kn/kWh
TM120,00360,2081kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAKRAC-PLIN d.o.o., Pakrac

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,04000,06560,2478kn/kWh
TM20,03080,2386kn/kWh
TM30,03080,2386kn/kWh
TM40,02930,2371kn/kWh
TM50,02770,2355kn/kWh
TM60,02620,2340kn/kWh
TM70,02460,2324kn/kWh
TM80,02310,2309kn/kWh
TM90,02160,2294kn/kWh
TM100,01850,2263kn/kWh
TM110,01540,2232kn/kWh
TM120,01230,2201kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,06140,06110,2647kn/kWh
TM20,04720,2505kn/kWh
TM30,04720,2505kn/kWh
TM40,04480,2481kn/kWh
TM50,04250,2458kn/kWh
TM60,04010,2434kn/kWh
TM70,03780,2411kn/kWh
TM80,03540,2387kn/kWh
TM90,03300,2363kn/kWh
TM100,02830,2316kn/kWh
TM110,02360,2269kn/kWh
TM120,01890,2222kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,04590,06350,2516kn/kWh
TM20,04590,2516kn/kWh
TM30,03670,2424kn/kWh
TM40,03440,2401kn/kWh
TM50,03210,2378kn/kWh
TM60,02980,2355kn/kWh
TM70,02750,2332kn/kWh
TM80,02520,2309kn/kWh
TM90,01840,2241kn/kWh
TM100,01380,2195kn/kWh
TM110,00920,2149kn/kWh
TM120,00460,2103kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:EVN Croatia Plin d.o.o.
Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,09640,06620,3048kn/kWh
TM20,09640,3048kn/kWh
TM30,09640,3048kn/kWh
TM40,09160,3000kn/kWh
TM50,08680,2952kn/kWh
TM60,08190,2903kn/kWh
TM70,07710,2855kn/kWh
TM80,07230,2807kn/kWh
TM90,06750,2759kn/kWh
TM100,05780,2662kn/kWh
TM110,04820,2566kn/kWh
TM120,03860,2470kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o., Rijeka

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,10880,07130,3223kn/kWh
TM20,09890,3124kn/kWh
TM30,09890,3124kn/kWh
TM40,09400,3075kn/kWh
TM50,08900,3025kn/kWh
TM60,08410,2976kn/kWh
TM70,07910,2926kn/kWh
TM80,07420,2877kn/kWh
TM90,06920,2827kn/kWh
TM100,05930,2728kn/kWh
TM110,04950,2630kn/kWh
TM120,03960,2531kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO METAN d.o.o., Samobor

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,06500,04860,2558kn/kWh
TM20,05000,2408kn/kWh
TM30,05000,2408kn/kWh
TM40,04750,2383kn/kWh
TM50,04500,2358kn/kWh
TM60,04250,2333kn/kWh
TM70,04000,2308kn/kWh
TM80,03750,2283kn/kWh
TM90,03500,2258kn/kWh
TM100,03000,2208kn/kWh
TM110,02500,2158kn/kWh
TM120,02000,2108kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,04310,05200,2373kn/kWh
TM20,03590,2301kn/kWh
TM30,03410,2283kn/kWh
TM40,03230,2265kn/kWh
TM50,03050,2247kn/kWh
TM60,02870,2229kn/kWh
TM70,02870,2229kn/kWh
TM80,02690,2211kn/kWh
TM90,02510,2193kn/kWh
TM100,02150,2157kn/kWh
TM110,01800,2122kn/kWh
TM120,01440,2086kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,05140,08010,2737kn/kWh
TM20,03950,2618kn/kWh
TM30,03360,2559kn/kWh
TM40,03160,2539kn/kWh
TM50,02960,2519kn/kWh
TM60,02770,2500kn/kWh
TM70,02570,2480kn/kWh
TM80,02370,2460kn/kWh
TM90,01780,2401kn/kWh
TM100,01380,2361kn/kWh
TM110,00990,2322kn/kWh
TM120,00590,2282kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,03330,04860,2241kn/kWh
TM20,03030,2211kn/kWh
TM30,02970,2205kn/kWh
TM40,02880,2196kn/kWh
TM50,02730,2181kn/kWh
TM60,02580,2166kn/kWh
TM70,02420,2150kn/kWh
TM80,02270,2135kn/kWh
TM90,02120,2120kn/kWh
TM100,01820,2090kn/kWh
TM110,01520,2060kn/kWh
TM120,01210,2029kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina, d.o.o., Koprivnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,03280,05240,2274kn/kWh
TM20,03280,2274kn/kWh
TM30,03280,2274kn/kWh
TM40,03120,2258kn/kWh
TM50,02950,2241kn/kWh
TM60,02790,2225kn/kWh
TM70,02620,2208kn/kWh
TM80,02460,2192kn/kWh
TM90,02300,2176kn/kWh
TM100,01970,2143kn/kWh
TM110,01640,2110kn/kWh
TM120,01310,2077kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MONTCOGIM – PLINARA d.o.o., Sveta Nedelja

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,05090,05240,2455kn/kWh
TM20,04240,2370kn/kWh
TM30,04030,2349kn/kWh
TM40,03820,2328kn/kWh
TM50,03600,2306kn/kWh
TM60,03390,2285kn/kWh
TM70,03180,2264kn/kWh
TM80,02970,2243kn/kWh
TM90,02760,2222kn/kWh
TM100,02540,2200kn/kWh
TM110,02120,2158kn/kWh
TM120,01700,2116kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,02780,05620,2262kn/kWh
TM20,02780,2262kn/kWh
TM30,02780,2262kn/kWh
TM40,02640,2248kn/kWh
TM50,02500,2234kn/kWh
TM60,02360,2220kn/kWh
TM70,02220,2206kn/kWh
TM80,02090,2193kn/kWh
TM90,01950,2179kn/kWh
TM100,01670,2151kn/kWh
TM110,01390,2123kn/kWh
TM120,01110,2095kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN d.o.o., Garešnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,03660,06220,2410kn/kWh
TM20,03180,2362kn/kWh
TM30,02860,2330kn/kWh
TM40,02700,2314kn/kWh
TM50,02540,2298kn/kWh
TM60,02390,2283kn/kWh
TM70,02230,2267kn/kWh
TM80,02230,2267kn/kWh
TM90,02070,2251kn/kWh
TM100,01750,2219kn/kWh
TM110,01430,2187kn/kWh
TM120,00800,2124kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,03990,05620,2383kn/kWh
TM20,03190,2303kn/kWh
TM30,03190,2303kn/kWh
TM40,03030,2287kn/kWh
TM50,02870,2271kn/kWh
TM60,02710,2255kn/kWh
TM70,02550,2239kn/kWh
TM80,02390,2223kn/kWh
TM90,02230,2207kn/kWh
TM100,01910,2175kn/kWh
TM110,01600,2144kn/kWh
TM120,01280,2112kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINKOM d.o.o., Pitomača

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,06790,05840,2685kn/kWh
TM20,05220,2528kn/kWh
TM30,05220,2528kn/kWh
TM40,04960,2502kn/kWh
TM50,04700,2476kn/kWh
TM60,04440,2450kn/kWh
TM70,04180,2424kn/kWh
TM80,03920,2398kn/kWh
TM90,03650,2371kn/kWh
TM100,03130,2319kn/kWh
TM110,02610,2267kn/kWh
TM120,02090,2215kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,07460,05620,2730kn/kWh
TM20,07570,2741kn/kWh
TM30,07190,2703kn/kWh
TM40,06810,2665kn/kWh
TM50,06810,2665kn/kWh
TM60,06430,2627kn/kWh
TM70,06060,2590kn/kWh
TM80,05680,2552kn/kWh
TM90,05300,2514kn/kWh
TM100,04540,2438kn/kWh
TM110,03790,2363kn/kWh
TM120,03030,2287kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,05840,05620,2568kn/kWh
TM20,05080,2492kn/kWh
TM30,04320,2416kn/kWh
TM40,04220,2406kn/kWh
TM50,04060,2390kn/kWh
TM60,03810,2365kn/kWh
TM70,03560,2340kn/kWh
TM80,03300,2314kn/kWh
TM90,02790,2263kn/kWh
TM100,02290,2213kn/kWh
TM110,01780,2162kn/kWh
TM120,01270,2111kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:HEP-PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,03350,07050,2462kn/kWh
TM20,03350,2462kn/kWh
TM30,03350,2462kn/kWh
TM40,03020,2429kn/kWh
TM50,03020,2429kn/kWh
TM60,02850,2412kn/kWh
TM70,02680,2395kn/kWh
TM80,02510,2378kn/kWh
TM90,02350,2362kn/kWh
TM100,02010,2328kn/kWh
TM110,01680,2295kn/kWh
TM120,01340,2261kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:IVAPLIN d.o.o.
Ulica Krešimira IV. 10, 10310 Ivanić-Grad
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,04400,05280,2390kn/kWh
TM20,04400,2390kn/kWh
TM30,03520,2302kn/kWh
TM40,03300,2280kn/kWh
TM50,03080,2258kn/kWh
TM60,02860,2236kn/kWh
TM70,02640,2214kn/kWh
TM80,02420,2192kn/kWh
TM90,01760,2126kn/kWh
TM100,01320,2082kn/kWh
TM110,00880,2038kn/kWh
TM120,00440,1994kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Obrtnička 4, 40000 Čakovec
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,04970,05630,2482kn/kWh
TM20,04970,2482kn/kWh
TM30,04970,2482kn/kWh
TM40,04720,2457kn/kWh
TM50,04470,2432kn/kWh
TM60,04220,2407kn/kWh
TM70,03980,2383kn/kWh
TM80,03730,2358kn/kWh
TM90,03480,2333kn/kWh
TM100,03230,2308kn/kWh
TM110,02980,2283kn/kWh
TM120,02730,2258kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Obrtnička 4, 40000 Čakovec
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,06070,05480,2577kn/kWh
TM20,06070,2577kn/kWh
TM30,04860,2456kn/kWh
TM40,04550,2425kn/kWh
TM50,04250,2395kn/kWh
TM60,03950,2365kn/kWh
TM70,03640,2334kn/kWh
TM80,03340,2304kn/kWh
TM90,02430,2213kn/kWh
TM100,01820,2152kn/kWh
TM110,01210,2091kn/kWh
TM120,00610,2031kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLIN KONJŠČINA d.o.o.
Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,09000,05950,2917kn/kWh
TM20,06920,2709kn/kWh
TM30,06570,2674kn/kWh
TM40,06230,2640kn/kWh
TM50,05880,2605kn/kWh
TM60,05190,2536kn/kWh
TM70,04150,2432kn/kWh
TM80,04150,2432kn/kWh
TM90,03810,2398kn/kWh
TM100,03110,2328kn/kWh
TM110,02420,2259kn/kWh
TM120,01730,2190kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLINARA d.o.o.
Industrijska 17, 52100 Pula
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA d.o.o., Pula

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,10870,05990,3108kn/kWh
TM20,09880,3009kn/kWh
TM30,09880,3009kn/kWh
TM40,09390,2960kn/kWh
TM50,08890,2910kn/kWh
TM60,08400,2861kn/kWh
TM70,07900,2811kn/kWh
TM80,07410,2762kn/kWh
TM90,06920,2713kn/kWh
TM100,05930,2614kn/kWh
TM110,04940,2515kn/kWh
TM120,03950,2416kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
Ohridska 17, 32100 Vinkovci
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,05770,05980,2597kn/kWh
TM20,04440,2464kn/kWh
TM30,04350,2455kn/kWh
TM40,04220,2442kn/kWh
TM50,04000,2420kn/kWh
TM60,03770,2397kn/kWh
TM70,03550,2375kn/kWh
TM80,03330,2353kn/kWh
TM90,02220,2242kn/kWh
TM100,01330,2153kn/kWh
TM110,01110,2131kn/kWh
TM120,00890,2109kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:TERMOPLIN d.d.
Vjekoslava Spinčića 80, 42000 Varaždin
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava TERMOPLIN d.d., Varaždin

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,03870,06300,2439kn/kWh
TM20,03870,2439kn/kWh
TM30,03100,2362kn/kWh
TM40,02900,2342kn/kWh
TM50,02710,2323kn/kWh
TM60,02520,2304kn/kWh
TM70,02320,2284kn/kWh
TM80,02130,2265kn/kWh
TM90,01550,2207kn/kWh
TM100,01160,2168kn/kWh
TM110,00770,2129kn/kWh
TM120,00390,2091kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Daruvar

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,02470,06300,2299kn/kWh
TM20,02150,2267kn/kWh
TM30,01940,2246kn/kWh
TM40,01830,2235kn/kWh
TM50,01720,2224kn/kWh
TM60,01610,2213kn/kWh
TM70,01510,2203kn/kWh
TM80,01400,2192kn/kWh
TM90,01180,2170kn/kWh
TM100,00970,2149kn/kWh
TM110,00750,2127kn/kWh
TM120,00540,2106kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,02930,06300,2345kn/kWh
TM20,02930,2345kn/kWh
TM30,02640,2316kn/kWh
TM40,02640,2316kn/kWh
TM50,02340,2286kn/kWh
TM60,02340,2286kn/kWh
TM70,02200,2272kn/kWh
TM80,02200,2272kn/kWh
TM90,02050,2257kn/kWh
TM100,01760,2228kn/kWh
TM110,01470,2199kn/kWh
TM120,01170,2169kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni
model
TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.Ts1TM10,14220,03050,05280,2255kn/kWh
TM20,03050,2255kn/kWh
TM30,02440,2194kn/kWh
TM40,02290,2179kn/kWh
TM50,02140,2164kn/kWh
TM60,01980,2148kn/kWh
TM70,01830,2133kn/kWh
TM80,01680,2118kn/kWh
TM90,01220,2072kn/kWh
TM100,00920,2042kn/kWh
TM110,00610,2011kn/kWh
TM120,00310,1981kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.