Odluka o donošenju Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine

NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o donošenju Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2446

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 47.b Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA KOJI UKLJUČUJE KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U STAMBENIM ZGRADAMA NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI ZA RAZDOBLJE DO 2025. GODINE

I.

Donosi se Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Program), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine aktom, klasa: 360-01/21-10/31, urbroj: 531-05-01-01-02/03-21-44, od 15. prosinca 2021.

II.

Sufinanciranje i provedba Programa osigurat će se iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

III.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da Program objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Zadužuje se Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje za provedbu Programa.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-42/14

Urbroj: 50301-05/14-21-2

Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.