Odluka o utvrđivanju položaja meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja od interesa za Republiku Hrvatsku

NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o utvrđivanju položaja meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja od interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2448

Na temelju članka 8. stavka 12. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU POLOŽAJA
METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH,
METEOROLOŠKO-OCEANOGRAFSKIH I FENOLOŠKIH POSTAJA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se položaj meteoroloških, meteorološko-oceanografskih, fenoloških i hidroloških postaja državne mreže, zone zaštite u okolini postaja, kao i vrste ograničenja koja se mogu uvesti u zonama zaštite i uvjete za uvođenje ograničenja.

II.

Popis meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja sadrži naziv postaje, geografske koordinate postaje, nadmorsku visinu postaje, vrstu postaje prema Programu rada meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja te ustanove nadležne za meteorološku, meteorološko-oceanografsku i fenološku postaju. Popis meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja u sastavu državnih mreža meteoroloških postaja nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

Popis hidroloških postaja za podzemne vode sadrži šifru postaje, oznaku postaje, koordinate položaja postaje, kotu terena te ustanove nadležne za hidrološku postaju. Popis hidroloških postaja za površinske vode sadrži šifru postaje, naziv postaje, ime vodotoka, koordinate položaja postaje, kotu nule vodokaza te ustanove nadležne za hidrološku postaju. Popis hidroloških postaja u sastavu državne mreže hidroloških postaja u Republici Hrvatskoj nalazi se u Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

U okolini meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja, sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije, utvrđuju se zaštitne zone:

1. I. zona zaštite – osnovni pojas – 50 metara udaljenosti u svim smjerovima od motrilišta meteoroloških postaja

2. II. zona zaštite – prošireni pojas – 100 metara udaljenosti od I. zone zaštite u svim smjerovima

3. III. zona zaštite – uvjet zaštite za visinu objekata u blizini meteoroloških postaja

4. IV. zona zaštite – 1 kilometar od daljinskih meteoroloških postaja u sastavu državne mreže meteoroloških postaja.

U okolini hidroloških postaja, sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije, utvrđuju se zaštitne zone:

1. u okolini hidrološke postaje stajaćih površinskih voda proteže se nad vodnim zemljištem na udaljenosti 30 metara od mjerne postaje

2. u okolini hidrološke postaje tekućih površinskih voda obuhvaća korito rijeke uzvodno i nizvodno od hidrološke postaje u duljini koja odgovara desetorostrukoj duljini profila rijeke kod hidrološke postaje pri velikim vodama, ali ne dulje od 250 metara

3. u okolini hidroloških postaja podzemnih voda obuhvaća prostornu udaljenosti 50 metara od mjerne postaje.

IV.

Ograničenja u zonama zaštite u okolini meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja odnose se na:

1. I. zonu zaštite – na udaljenosti 50 metara u svim smjerovima od motrilišta (ograđeno zemljište meteorološke postaje), zadržavanje prirodnog zatravljenog tla, područje bez drveća i zgrada, zabranjena svaka izgradnja, urbanistički zaštićeno

2. II. zonu zaštite – na udaljenosti 100 metara u svim smjerovima od I. zone zaštite, urbanistički zaštićeni pojas, bez visokih objekata, eventualno na rubovima pojedinačni niski objekti (P, P+1), umjetni izvori topline ili reflektirajuće površine koje mogu biti izvor topline (betonske ili asfaltne površine, parkirališta za motorna vozila), ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 100 metara od meteoroloških postaja

3. III. zonu zaštite – udaljenost bilo kojeg visokog objekta (zgrada, drveće i sl.) u okolini meteorološke postaje mora biti najmanje deset visina toga objekta, a poželjno je 20 visina

4. IV. zonu zaštite – visina objekata koji se grade u okolini daljinskih meteoroloških postaja do udaljenosti 1 kilometar u svim smjerovima ne mogu prelaziti visinu baze radarske antene, a čiji se potencijalni utjecaj utvrđuje posebnom studijom.

Ograničenja u zonama zaštite u okolini hidroloških postaja odnose se na poduzimanje mjera za sprječavanja štetnih posljedica na rad hidroloških postaja:

1. zabranu izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata

2. zabranu izvođenja zahvata koji bi mogli narušiti prirodne hidrološke procese ili pojave te oštetiti infrastrukturu mjerne postaje

3. zabranu izvođenja radova koji mogu ugroziti ispravan rad mjerne opreme ili fizički oštetiti opremu i instalacije na postaji i time bitno utjecati na kvalitetu i pouzdanost hidroloških podataka.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/410
Urbroj: 50301-05/31-21-3
Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

DRŽAVNA MREŽA METEOROLOŠKIH POSTAJA

Mreža glavnih meteoroloških postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m] 
1Bilogora45° 53’ 01.1”17° 12’ 00.6”259DHMZ
2Bjelovar45° 54’ 35.1”16° 51’ 09.9”141DHMZ
3Daruvar45° 35’ 29.0”17° 12’ 36.6”152DHMZ
4Dubrovnik42° 38’ 41.1”18° 05’ 05.5”52DHMZ
5Gorice45° 13’ 24.9”17° 16’ 42.4”135DHMZ
6Gospić44° 33’ 01.6”15° 22’ 23.4”564DHMZ
7Gradište45° 09’ 32.9”18° 42’ 12.4”97DHMZ
8Hvar43° 10’ 14.7”16° 26’ 14.1”20DHMZ
9Karlovac45° 29’ 37.0”15° 33’ 54.0”110DHMZ
10Knin44° 02’ 26.8”16° 12’ 24.7”255DHMZ
11Komiža43° 02’ 54.9”16° 05’ 13.8”20DHMZ
12Krapina46° 08’ 15.7”15° 53’ 17.5”202DHMZ
13Lastovo42° 46’ 06”16° 54’ 00.5”186DHMZ
14Mali Lošinj44° 31’ 57.0”14° 28’ 19.0”53DHMZ
15Ogulin45° 15’ 46.0”15° 13’ 20.0”328DHMZ
16Osijek – Čepin45° 30’ 08.1”18° 33’ 42.1”89DHMZ
17Parg45° 35’ 36.5”14° 37’ 49.9”863DHMZ
18Pazin45° 14’ 27.0”13° 56’ 43.0”291DHMZ
19Ploče43° 02’ 50.6”17° 26’ 33.6”2DHMZ
20Puntijarka45° 54’ 27.6”15° 58’ 06.0”991DHMZ
21Rab44° 45’ 20.2”14° 46’ 07.4”24DHMZ
22Rijeka45° 20’ 13.4”14° 26’ 34.2”120DHMZ
23Senj44° 59’ 32.9”14° 54’ 12.2”26DHMZ
24Sisak45° 29’ 59.8”16° 22’ 00.7”98DHMZ
25Slavonski Brod45° 09’ 32.9”17° 59’ 43.6”88DHMZ
26Split – Marjan43° 30’ 30”16° 25’ 34.8”122DHMZ
27Šibenik43° 43’ 41.2”15° 54’ 22.7”77DHMZ
28Varaždin46° 16’ 58.0”16° 21’ 50.0”167DHMZ
29Zadar44° 07’ 48.4”15° 12’ 20.9”5DHMZ
30Zagreb – Grič45° 48’ 52.5”15° 58’ 19.3”157DHMZ
31Zavižan44° 48’ 52.8”14° 58’ 31.0”1594DHMZ


Mreža planinskih meteoroloških postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
 
 
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m] 
1Parg45° 35’ 36.5”14° 37’ 49.9”863DHMZ
2Puntijarka45° 54’ 27.6”15° 58’ 06.0”991DHMZ
3Zavižan44° 48’ 52.8”14° 58’ 31.0”1594DHMZ

Mreža meteoroloških opservatorija
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m] 
1Zagreb – Maksimir45° 49’ 18.7”16° 02’ 01.0”123DHMZ

Mreža glavnih agrometeoroloških postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m] 
1Križevci46° 01’ 43.8”16° 33’ 12.5”157DHMZ
2Makarska43° 17’ 15.8”17° 01’ 11.5”50DHMZ

Mreža klimatoloških postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
 
 
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m] 
1Bakar45° 18’ 21.0’’14° 32’ 08.0’’2DHMZ
2Bednja46° 13’ 38.5’’15° 58’ 51.5’’240DHMZ
3Beli Manastir45° 46’ 51.6’’18° 35’ 36.6’’95DHMZ
4Benkovac44° 01’ 50.6’’15° 38’ 23.2’’246DHMZ
5Bilje45° 36’ 32.1’’18° 44’ 20.5’’88DHMZ
6Biograd na Moru43° 56’ 44.5’’15° 26’ 52.8’’8DHMZ
7Bol43° 15’ 50.4’’16° 39’ 13.8’’42DHMZ
8Bosiljevo45° 25’ 08.1’’15° 17’ 11.5’’217DHMZ
9Botonega45° 19’ 45.8’’13° 55’ 06.9’’50DHMZ
10Božava44° 08’ 26.0’’14° 54’ 24.4’’20DHMZ
11Brinje45° 00’ 07.6’’15° 08’ 08.8’’485DHMZ
12Cres44° 57’ 17.0’’14° 24’ 51.7’’5DHMZ
13Crikvenica45° 10’ 24.0’’14° 41’ 20.0’’2DHMZ
14Crni Lug – NP Risnjak45° 25’ 06.1’’14° 41’ 09.3’’683DHMZ
15Čazma45° 44’ 48.5’’16° 37’ 33.3’’129DHMZ
16Čepić45° 12’ 08.0’’14° 08’ 22.0’’30DHMZ
17Delnice45° 24’ 15.6’’14° 48’ 29.2’’681DHMZ
18Delta Neretve43° 00’ 31.0”17° 33’ 58.0”60DHMZ
19Desinić46° 09’ 25.0”15° 39’ 46.0”352DHMZ
20Donji Lapac44° 32’ 58.4’’15° 57’ 38.1’’582DHMZ
21Donji Miholjac45° 45’ 32.0’’18° 09’ 37.7’’97DHMZ
22Drniš43° 52’ 13.1’’16° 09’ 22.5’’349DHMZ
23Đakovo45° 17’ 42.4’’18° 24’ 32.7’’98DHMZ
24Đurđevac46° 01’ 38.7’’17° 03’ 26.5’’121DHMZ
25Goli Vrh45° 41’ 51.0”15° 43’ 28.0”213DHMZ
26Gorinci45° 21’ 23.0’’15° 20’ 40.3’’203DHMZ
27Goveđari – NP Mljet42° 46’ 30.4’’17° 21’ 45.5’’30DHMZ
28Grabovac45° 42’ 06.6’’18° 44’ 10.3’’91DHMZ
29Gračac44° 18’ 21.6’’15° 51’ 26.4’’567DHMZ
30Gruda42° 31’ 12.0”18° 21’ 39.0”72DHMZ
31Hrvatska Kostajnica45° 13’ 47.2’’16° 32’ 39.0’’152DHMZ
32Hum – Vis43° 01’ 52.0”16° 05’ 42.0”587DHMZ
33Ilok45° 13’ 28.6’’19° 21’ 33.5’’133DHMZ
34Imotski43° 26’ 41.1’’17° 13’ 17.2’’399DHMZ
35Jelsa43° 09’ 37.8’’16° 41’ 30.1’’3DHMZ
36Kopački Rit45° 41’ 51.0”18° 49’ 59.0”83DHMZ
37Koprivnica46° 10’ 09.1’’16° 48’ 52.2’’141DHMZ
38Korčula42° 57’ 38.5’’17° 07’ 54.7’’15DHMZ
39Korenica44° 46’ 29.5’’15° 41’ 22.9’’688DHMZ
40Krbava44° 36’ 58.0’’15° 40’ 25.0’’637DHMZ
41Krk45° 01’ 13.6’’14° 33’ 54.4’’28DHMZ
42Kukuljanovo45° 19’ 54.6’’14° 31’ 09.2’’313DHMZ
43Kuna42° 58’ 03.8’’17° 20’ 36.1’’344DHMZ
44Kutina45° 29’ 11.3’’16° 45’ 13.3’’114DHMZ
45Kutjevo – Vidim45° 25’ 28.1’’17° 52’ 35.7’’262DHMZ
46Lekenik45° 34’ 36.0’’16° 12’ 55.0’’100DHMZ
47Letaj – brana45° 15’ 37.4’’14° 07’ 39.7’’97DHMZ
48Ličko Lešće44° 48’ 36.4’’15° 18’ 42.1’’463DHMZ
49Lipik45° 25’ 01.1’’17° 08’ 58.7’’153DHMZ
50Lovinac44° 23’ 25.1’’15° 40’ 55.3’’580DHMZ
51Ludbreg – Hrastovsko46° 14’ 37.3’’16° 34’ 26.6’’158DHMZ
52Metković43° 02’ 47.2’’17° 38’ 35.1’’4DHMZ
53Monte Kope44° 48’ 44.0”13° 52’ 21.0”48DHMZ
54Našice45° 30’ 00.5’’18° 05’ 03.3’’144DHMZ
55Nova Gradiška – Cernik45° 17’ 11.3’’17° 22’ 48.5’’169DHMZ
56Novi Marof46° 09’ 27.3’’16° 19’ 43.0’’200DHMZ
57Novigrad44° 10’ 51.3’’15° 33’ 03.7’’17DHMZ
58Novigrad – Istra45° 19’ 58.9’’13° 34’ 14.2’’34DHMZ
59Novska45° 20’ 01.5’’16° 58’ 07.1’’120DHMZ
60Oborovo45° 40’ 45.3’’16° 15’ 21.6’’101DHMZ
61Opuzen43° 01’ 03.1’’17° 33’ 31.3’’3DHMZ
62Osijek – Tvrđavica45° 34’ 21.4’’18° 40’ 54.8’’84DHMZ
63Otočac44° 52’ 02.5’’15° 13’ 41.8’’457DHMZ
64Pag44° 26’ 27.4’’15° 03’ 51.1’’16DHMZ
65Palagruža42° 23’ 34.0’’16° 15’ 17.8’’98DHMZ
66Petrinja45° 25’ 55.9’’16° 16’ 08.5’’106DHMZ
67Pisarovina45° 34’ 35.0’’15° 52’ 57.2’’138DHMZ
68Plaški45° 04’ 46.1’’15° 21’ 19.2’’395DHMZ
69Plitvička Jezera44° 52’ 52.5’’15° 37’ 11.3’’579DHMZ
70Poreč45° 13’ 19.3’’13° 36’ 13.1’’26DHMZ
71Porer44° 45’ 29.0”13° 53’ 27.0”5DHMZ
72Požega45° 20’ 32.6’’17° 42’ 08.1’’152DHMZ
73Pregrada46° 09’ 17.8’’15° 44’ 53.9’’181DHMZ
74Prevlaka42° 23’ 36.0”18° 31’ 50.0”68DHMZ
75Prijeboj44° 49’ 54.0”15° 39’ 52.0”704DHMZ
76Pula44° 51’ 56.0’’13° 50’ 46.0’’29DHMZ
77Račinovci44° 52’ 03.0’’18° 57’ 26.1’’86DHMZ
78Ravni Kotari44° 01’ 16.0”15° 30’ 58.0”134DHMZ
79Ričice – Brana43° 29’ 48.0’’17° 08’ 02.4’’402DHMZ
80Rovinj45° 06’ 16.4’’13° 37’ 44.8’’20DHMZ
81Samobor45° 49’ 09.2’’15° 43’ 11.4’’141DHMZ
82Sestrice Vele43° 51’ 10.4’’15° 12’ 20.3’’35DHMZ
83Silba44° 22’ 14.0’’14° 41’ 45.3’’17DHMZ
84Sinj43° 42’ 15.4’’16° 39’ 59.8’’308DHMZ
85Slatina – Medinci45° 44’ 29.5’’17° 44’ 53.7’’107DHMZ
86Slunj45° 07’ 00.3’’15° 35’ 03.8’’276DHMZ
87Sošice45° 44’ 59.1’’15° 22’ 56.4’’558DHMZ
88Ston42° 50’ 12.0’’17° 41’ 41.7’’2DHMZ
89Stružec45° 31’ 44.3’’16° 34’ 45.8’’138DHMZ
90Stubičke Toplice45° 58’ 31.0’’15° 55’ 26.9’’180DHMZ
91Sumartin43° 17’ 16.2’’16° 52’ 25.9’’20DHMZ
92Sunja45° 21’ 49.8’’16° 34’ 53.7’’100DHMZ
93Sutivan43° 23’ 04.3’’16° 28’ 58.4’’6DHMZ
94Sv. Ivan na Pučini45° 02’ 34.6’’13° 36’ 51.4’’8DHMZ
95Sv. Ivan Zelina45° 58’ 34.8’’16° 14’ 29.6’’205DHMZ
96Sv. Jure – Biokovo43° 20’ 32.0”17° 03’ 10.0”1760DHMZ
97Šestanovac43° 26’ 57.0’’16° 55’ 18.5’’255DHMZ
98Šibice45° 51’ 18.3’’15° 47’ 00.7’’133DHMZ
99Valpovo – Tiborjanci45° 40’ 55.0’’18° 20’ 10.1’’92DHMZ
100Vela Luka42° 57’ 33.1’’16° 43’ 13.5’’5DHMZ
101Vela Straža43° 59’ 27.0”15° 03’ 32.0”325DHMZ
102Veli Rat44° 09’ 07.0”14° 49’ 12.0”2DHMZ
103Vinkovci45° 17’ 00.7’’18° 46’ 23.8’’89DHMZ
104Virovitica45° 49’ 01.0’’17° 23’ 52.5’’118DHMZ
105Višnjan45° 17’ 29.0”13° 45’ 01.0”335DHMZ
106Voćin45° 37’ 19.1’’17° 32’ 44.4’’215DHMZ
107Vrelo Ličanke45° 19’ 38.5’’14° 42’ 07.1’’719DHMZ
108Vrgorac43° 12’ 17.9’’17° 22’ 13.4’’225DHMZ
109Vukovar45° 21’ 16.8’’19° 00’ 04.0’’88DHMZ
110Zabok46° 01’ 11.0’’15° 53’ 25.7’’150DHMZ
111Zagreb – Rim45° 50’ 32.3’’15° 59’ 29.6’’220DHMZ
112Zvečevo45° 32’ 31.2’’17° 30’ 56.8’’442DHMZ
113Županja45° 04’ 03.2’’18° 41’ 34.0’’84DHMZMreža kišomjernih postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
 
 
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h(m) 
1Adamovec45° 53’ 42.2’’16° 10’ 04.3’’133DHMZ
2Aljmaš Planina45° 31’ 43.9’’18° 58’ 19.7’’150DHMZ
3Antunovac45° 29’ 57.2’’17° 00’ 08.0’’133DHMZ
4Aržano43° 35’ 11.2’’16° 59’ 48.4’’657DHMZ
5Babin Potok Donji44° 50’ 41.7’’15° 29’ 43.1’’757DHMZ
6Babina Greda45° 07’ 14.9’’18° 33’ 33.1’’87DHMZ
7Babino Polje42° 44’ 04.8’’17° 33’ 13.2’’120DHMZ
8Baderna45° 12’ 46.6’’13° 45’ 15.1’’260DHMZ
9Bale45° 02’ 24.9’’13° 47’ 15.8’’142DHMZ
10Barbariga44° 59’ 32.0’’13° 44’ 33.0’’10DHMZ
11Baška Voda43° 21’ 23.8’’16° 56’ 58.6’’5DHMZ
12Batina45° 50’ 18.1’’18° 50’ 35.0’’88DHMZ
13Begovo Razdolje45° 18’ 31.4’’14° 53’ 46.0’’1057DHMZ
14Beničanci45° 38’ 16.4’’18° 10’ 50.7’’96DHMZ
15Betina43° 49’ 03.3’’15° 36’ 17.8’’4DHMZ
16Bisko43° 34’ 15.4’’16° 40’ 58.2’’312DHMZ
17Biševo42° 59’13.1’’16° 00’ 12’’25DHMZ
18Blato (na Korčuli)42° 56’ 24.5’’16° 47’ 03.6’’36DHMZ
19Blato na Cetini43° 29’ 17.2’’16° 49’ 57.4’’217DHMZ
20Blinjski Kut45° 24’ 11.7’’16° 28’ 03.1’’105DHMZ
21Blizna Donja43° 35’ 22.9’’16° 05’ 42.8’’420DHMZ
22Brbinj44° 04’ 43.4’’15° 00’ 01.1’’60DHMZ
23Brezovica45° 42’ 58.0’’15° 53’ 18.0’’125DHMZ
24Brinjani45° 31’ 41”16° 49’ 41”126DHMZ
25Brinje – Bičanići44° 59’ 42.8’’15° 08’ 22.7’’483DHMZ
26Brod na Kupi45° 27’ 45.4”14° 51’ 04.0”222DHMZ
27Brođanci45° 32’ 32.9’’18° 27’ 25.8’’92DHMZ
28Brseč45° 10’ 43.5’’14° 14’ 3.8’’157DHMZ
29Brusje43° 11’ 26.2’’16° 29’ 11.5’’341DHMZ
30Brušane44° 30’ 04.7”15° 16’ 10.3”589DHMZ
31Budinjak45° 47’ 21.0”15° 29’ 25.0”744DHMZ
32Buševec45° 38’ 26.9”16° 06’ 51.3”109DHMZ
33Bužim44° 34’ 23.0”15° 15’ 04.0”570DHMZ
34Cabuna45° 45’ 00.4”17° 35’ 10.4”140DHMZ
35Cerna45° 11’ 32.3”18° 41’ 46.4”94DHMZ
36Cerovlje45° 16’ 28.0”14° 00’ 37.0”280DHMZ
37Cubinec46° 00’ 02.7”16° 33’ 29.3”130DHMZ
38Čabar45° 35’ 46.5”14° 38’ 51.8”498DHMZ
39Čačinci45° 36’ 12.0”17° 52’ 01.2”120DHMZ
40Čara42° 56’ 02.3”16° 55’ 53.4”126DHMZ
41Čepelovac45° 59’ 43.0”17° 02’ 49.8”150DHMZ
42Čibača42° 37’ 37.7”18° 10’ 45.1”30DHMZ
43Čitluk (Dalm.)43° 44’ 42.9”16° 39’ 56.0”320DHMZ
44Čučerje45° 53’ 33.7’’16° 03’ 37.0’’246DHMZ
45Čvrstec46° 00’ 01.7”16° 39’ 42.5”182DHMZ
46Dabar44° 56’ 50.8”15° 19’ 21.0”573DHMZ
47Desinić46° 08’ 49.5”15° 40’ 27.9”219DHMZ
48Dicmo43° 38’ 12.3”16° 35’ 46.4”360DHMZ
49Dobrinj45° 07’ 48.0”14° 36’ 16.0”197DHMZ
50Donja Klada44° 48’ 50.1”14° 53’ 02.8”9DHMZ
51Donja Pušća45° 54’ 23.2”15° 46’ 51.9”159DHMZ
52Donje Stative45° 30’ 55.8”15° 28’ 31.1”140DHMZ
53Donji Bitelić43° 47’ 40.7”16° 36’ 47.7”432DHMZ
54Donji Dobretin45° 00’ 11.0”16° 19’ 14.0”129DHMZ
55Donji Javoranj45° 06’ 12.2”16° 21’ 16.2”155DHMZ
56Donji Macelj46° 12’ 55.5”15° 50’ 43.4”208DHMZ
57Donji Zemunik44° 06’ 22.9’’15° 22’ 43.4’’96DHMZ
58Donji Zvečaj45° 24’ 21.5’’15° 26’ 44.8’’150DHMZ
59Draganić45° 36’ 00.5’’15° 35’ 54.4’’117DHMZ
60Drežnica45° 08’ 05.5”15° 05’ 29.7’’510DHMZ
61Dubočac45° 02’ 59.8”17° 52’ 10.6”93DHMZ
62Dubrava – Gata43° 30’ 07.9”16° 38’ 19.8”538DHMZ
63Duga Resa45° 26’ 58.6’’15° 29’ 39.8’’134DHMZ
64Dugi Rat43° 26’ 51.2”16° 38’ 34.8”56DHMZ
65Dugopolje43° 35’ 00.5”16° 35’ 46.2”295DHMZ
66Ferdinandovac46° 03’ 17.1”17° 13’ 27.5”113DHMZ
67Feričanci45° 31’ 34.3”17° 57’ 52.6”127DHMZ
68Filarija45° 24’ 35.3’’13° 46’ 23.4’’291DHMZ
69Gdinj43° 07’ 49.7”16° 55’ 44.0”316DHMZ
70Generalski Stol45° 20’ 07.9”15° 22’ 03.7”200DHMZ
71Gerovo45° 30’ 53.0’’14° 38’ 39.0’’565DHMZ
72Glina45° 20’ 35.5”16° 05’ 22.1”113DHMZ
73Gljev43° 44’ 33.4”16° 45’ 25.8”495DHMZ
74Gologorica45° 15’ 29.0”14° 02’ 06.0”300DHMZ
75Gorica Svetojanska45° 43’ 15.8”15° 35’ 38.8”279DHMZ
76Gornja Klada44° 48’ 47.0”14° 54’ 26.0”370DHMZ
77Gornja Rijeka46° 06’ 32.7”16° 23’ 34.1”206DHMZ
78Gornje Selo43° 21’ 06.9”16° 20’ 29.7”140DHMZ
79Gornje Sitno43° 31’ 06.7”16° 36’ 23.4”586DHMZ
80Gornji Bitelić43° 48’ 45.1”16° 38’ 55.2”520DHMZ
81Gornji Humac43° 17’ 57.3”16° 43’ 24.0”453DHMZ
82Graberje45° 23’ 22.2’’16° 10’ 13.4’’132DHMZ
83Gradac43° 06’ 18.9”17° 20’ 26.7”10DHMZ
84Gradec45° 50’ 14.1”16° 32’ 04.3”144DHMZ
85Gradinje45° 15’ 34.0”14° 05’ 22.0”254DHMZ
86Grdinići45° 19’ 11.6”14° 02’ 25.7”425DHMZ
87Grubišno Polje45° 41’ 52.2”17° 10’ 17.2”163DHMZ
88Han (na Cetini)43° 43’ 49.4”16° 41’ 41.3”320DHMZ
89Hlebine46° 09’ 19.3”16° 57’ 45.9”125DHMZ
90Hreljin45° 16’ 58.0”14° 35’ 55.0”307DHMZ
91Hruševec45° 57’ 04.0”15° 48’ 20.0”197DHMZ
92Hum45° 20’ 46.9”14° 04’ 00.3”349DHMZ
93Hum Bistrički46° 00’ 28.3”16° 05’ 33.3”175DHMZ
94Ilovik44° 27’ 35.1’’14° 32’ 49.2’’5DHMZ
95Ist44° 16’ 25.0”14° 46’ 01.9”34DHMZ
96Janjina42° 55’ 31.7’’17° 25’ 53.6’’140DHMZ
97Jasenak45° 14’ 08.8”15° 02’ 33.3”628DHMZ
98Jasenaš45° 43’ 37.1”17° 24’ 45.3”215DHMZ
99Jasenovac45° 16’ 14.4”16° 54’ 24.5”94DHMZ
100Jaškovo45° 33’ 34.4’’15° 28’ 41.4’’175DHMZ
101Juršići45° 01’ 19.3’’13° 52’ 32.3’’230DHMZ
102Kalnički Ljubelj46° 09’ 56.116° 28’ 20.9”320DHMZ
103Kalnik46° 07’ 39.5”16° 27’ 51.8”359DHMZ
104Kapela45° 59’ 17.5”16° 51’ 03.9”220DHMZ
105Kašina45° 55’ 15.7”16° 07’ 11.4”205DHMZ
106Kaštel Sućurac43° 32’ 50.7”16° 26’ 00.9”10DHMZ
107Kijevo43° 57’ 58.2”16° 21’ 47.6”510DHMZ
108Kistanje43° 58’ 59.6”16° 00’ 28.3”249DHMZ
109Klana45° 26’ 32.9”14° 22’ 04.5”564DHMZ
110Klanjec46° 03’ 03.9”15° 44’ 29.8”263DHMZ
111Klenovnik46° 16’ 22.6”16° 04’ 15.2”230DHMZ
112Klinča Sela45° 40’ 46.0”15° 45’ 13.0”147DHMZ
113Klis43° 33’ 43.8”16° 31’ 12.4”340DHMZ
114Kloštar (Istra)45° 8’ 35.5’’13° 42’ 6.9’’120DHMZ
115Kloštar Ivanić45° 44’ 21.6”16° 25’11.1”157DHMZ
116Kosinjski Bakovac44° 42’ 19.2”15° 13’ 33.4”525DHMZ
117Kosovo43° 57’ 23.3”16° 12’ 47.5”282DHMZ
118Kotišina43° 17’ 23.3”17° 02’ 45.0”273DHMZ
119Kozica43° 15’ 54.9”17° 12’ 47.5”340DHMZ
120Krapinske Toplice46°05’50.4”15° 50’ 14.2”165DHMZ
121Krasno Polje44° 49’ 13.7”15° 03’ 9.2”708DHMZ
122Kravarsko45° 35’ 41.9”16° 02’ 22.9”205DHMZ
123Krivi Put45° 01’ 10.9’’14° 55’ 8.6”575DHMZ
124Križovljan Grad46° 23’ 02.2”16° 07’ 18.7”199DHMZ
125Kumrovec46° 04’ 40.0”15° 40’ 43.8”180DHMZ
126Kutjevo45° 25’ 24.3”17° 52’ 51.4”236DHMZ
127Lanišće45° 24’ 30.8”14° 06’ 52.7’’542DHMZ
128Laz Bistrički45° 58’ 26.9”16° 05’ 44.4”410DHMZ
129Lećevica43° 38’ 29.9”16° 20’ 56.8”406DHMZ
130Ledenice45° 08’ 23”14° 50’ 38”295DHMZ
131Legrad46° 17’ 23.5”16° 50’ 47.5”132DHMZ
132Letovanić45° 30’ 30’’16° 11’ 55’’102DHMZ
133Lič45° 16’ 53.7’’14° 43’ 18.3’’726DHMZ
134Lipovac45° 03’ 16.6”19° 04’ 11.7”83DHMZ
135Lišane Ostrovičke43° 58’ 23.2”15° 45’ 33.5”168DHMZ
136Lonja45° 21’ 49.5”16° 42’ 44.0”98DHMZ
137Lopar44° 49’ 41.5”14° 44’ 23.0”14DHMZ
138Lopud42° 41’ 06.9’’17° 56’ 21.8’’15DHMZ
139Lovranska Draga45° 16’ 40.3’’14° 14’ 36.8’’359DHMZ
140Lovreć43° 29’ 23.3’’16° 58’ 58.9’’526DHMZ
141Ložišća43° 20’ 51.9’’16° 28’ 53.7’’100DHMZ
142Lupoglav – Istra45° 21’ 06.2’’14° 06’ 26.6’’390DHMZ
143Ljubač44° 15’ 37.4’’15° 17’ 50.5’’11DHMZ
144Mali Poganac46° 06’ 47.7”16° 39’ 31.6”240DHMZ
145Malinska45° 06’ 54.4’’14° 31’ 20.1’’42DHMZ
146Maranovići42° 42’ 52.6”17° 40’ 03.2”115DHMZ
147Marčelji45° 23’ 45.5”14° 23’ 16.6”414DHMZ
148Marija Gorica45° 54’ 39.1”15° 43’ 39.7”260DHMZ
149Marijanci45° 40’ 20.9”18° 16’ 48.5”97DHMZ
150Marina43° 30’ 44.9”16° 06’ 36.0”20DHMZ
151Martinščica44° 49’ 03.6’’14° 21’ 21.5’’2DHMZ
152Maslinica43° 23’ 46.6”16° 12’ 47.9”10DHMZ
153Matulji45° 21’56.7’’14° 19’24.2’’213DHMZ
154Mečenčani45° 18’ 16.3”16° 23’ 01.3”179DHMZ
155Medov Dolac43° 26’ 58.2”17° 02’ 35.1”536DHMZ
156Medulin44° 49’ 17.6”13° 56’ 12.0”33DHMZ
157Medviđa44° 06’ 21.1”15° 49’ 23.6”395DHMZ
158Milna43° 19’ 43.2’’16° 26’ 33.9’’15DHMZ
159Modruš45° 07’ 59.5”15° 14’ 55.0’’580DHMZ
160Momjan45° 25’ 36.6’’13° 42’ 33.5’’275DHMZ
161Moščenička Draga45° 14’ 24.2’’14° 15’ 02.3’’8DHMZ
162Mrkopalj45° 19’ 31.0’’14° 51’ 18.5’’824DHMZ
163Mrzla Vodica45° 22’ 10.5’’14° 39’ 54.8’’751DHMZ
164Mrzlo Polje Žumberačko45° 46’ 43’’15° 29’ 21’’563DHMZ
165Muć43° 41’ 40.9”16° 27’ 37.0”438DHMZ
166Narta45° 50’ 02.9”16° 47’ 13.0”130DHMZ
167Nijemci45° 08’ 12.8”19° 02’ 31.4”90DHMZ
168Nin44° 14’ 29.7’’15° 10’ 37.2’’4DHMZ
169Niza45° 32’ 27.4’’18° 14’ 12.5’’99DHMZ
170Novalja44° 33’ 01.1”14° 53’ 06.3”3DHMZ
171Novi Vinodolski45° 07’ 52’’14° 47’ 09”33DHMZ
172Odra45° 43’ 54.2”15° 59’ 48.2”114DHMZ
173Okučani45° 15’ 31.1”17° 12’ 00.5”119DHMZ
174Oltari44° 52’ 29.5”14° 59’ 31.3”1052DHMZ
175Omiš43° 26’ 36.6”16° 41’ 25.1”5DHMZ
176Orahovica45° 32’ 39.4”17° 54’ 03.3”183DHMZ
177Orljavac45° 24’ 37.0”17° 29’ 44.4”231DHMZ
178Osekovo45° 31’ 00.4”16° 36’ 51.2”120DHMZ
179Osor44° 41’ 41.6’’14° 23’ 34.9’’3DHMZ
180Oštarije45° 13’ 02.1’’15° 18’ 27.2’’315DHMZ
181Otavice43° 50’ 58.9”16° 15’ 07.1”320DHMZ
182Otok45° 08’ 43.5”18° 53’ 46.7”90DHMZ
183Ovčara45° 17’ 48.1”19° 02’ 46.4”110DHMZ
184Pakrac45°27’22”17°11’42”220DHMZ
185Pašman43° 57’ 17.0”15° 23’ 06.0”3DHMZ
186Perković43° 40’ 28.3”16° 06’ 51.4”195DHMZ
187Perušić44° 38’ 54.5”15° 22’ 20.1”603DHMZ
188Pirovac43° 49’ 18.1’’15° 40’ 05.3’’30DHMZ
189Pitomača45° 58’ 08.2”17° 11’ 29.8”120DHMZ
190Plase45° 17’ 3.0”14° 37’ 38.7”580DHMZ
191Pleternica45° 17’ 19.1”17° 48’ 04.6”153DHMZ
192Podgarić45° 38’ 28.1”16° 46’ 01.6”74DHMZ
193Podgora43° 14’ 06.7”17° 04’ 47.4”46DHMZ
194Podgorje45° 24’ 50.9”18° 11’ 55.2”140DHMZ
195Podravske Sesvete46° 00’ 05.3”17° 12’ 19.1”117DHMZ
196Podturen46° 28’ 05.0”16° 32’ 56.7”158DHMZ
197Pokupsko45° 29’ 01.3”15° 59’ 35.6”145DHMZ
198Poličnik44° 10’ 01.1’15° 22’ 38.1’’110DHMZ
199Poljana Križevačka45° 58’ 9.6”16° 32’ 55.1”137DHMZ
200Postira43° 22’ 28.1’’16° 37’ 45.8’’22DHMZ
201Potok45° 33´ 18.8”16° 35’ 01.1”112DHMZ
202Povlja43° 19´ 59.8”16° 50’ 19.8”30DHMZ
203Prančević – Brana43° 32’ 44.2”16° 44’ 09.2”275DHMZ
204Pražnica43° 19’ 18.1’’16° 41’ 47.8’’391DHMZ
205Prelog46° 20’ 33.6’’16° 38’ 21.4’’149DHMZ
206Prezid45° 38’ 15.2’’14° 34’ 48.3’’764DHMZ
207Pridvorje42° 33’ 19.1”18° 19’ 30.2”70DHMZ
208Primošten43° 35’ 02.8”15° 55’ 14.7”15DHMZ
209Pučišća43° 20’ 55.6’’16° 43’ 57.9’’14DHMZ
210Rabac45° 04’ 40.1’’14° 9’ 37.1’’23DHMZ
211Rakovica44° 59’ 43.5’’15° 38’ 40.0’’394DHMZ
212Rakov Potok45° 44’ 04”15° 47’ 05”203DHMZ
213Ramljani44° 45’ 50.6”15° 25’ 45.3”843DHMZ
214Rasinja46° 11’ 37.0”16° 42’ 25.6”160DHMZ
215Raščane43° 18’ 18.3’’17° 10’ 01.8”357DHMZ
216Ravna Gora45° 22’ 27.8’’14° 56’ 22.3’’793DHMZ
217Ričice44° 20’ 11.7”15° 44’ 05.4”571DHMZ
218Ričice – Brničevo44° 19’ 29.8”15° 45’ 02.4”610DHMZ
219Rogoznica43° 31’ 42.8”15° 58’ 07.9”19DHMZ
220Rovišće45° 56’ 34.5”16° 43’ 59.2”139DHMZ
221Ruda – Rosandić43° 41’ 00.7”16° 47’ 03.6”529DHMZ
222Rude45° 46’ 33.1’’15° 41’ 14.2’’287DHMZ
223Rugvica45° 44’ 38.5”16° 13’ 57.3”100DHMZ
224Saborsko44° 59’ 25.4’’15° 28’ 05.4’’551DHMZ
225Sali43° 56’ 19.0’’15° 09’ 44.2’’36DHMZ
226Sasi45° 46’ 47.4”16° 06’ 23.2”106DHMZ
227Savudrija45° 29’ 23.4”13° 29’ 27.4”4DHMZ
228Sedlarica45° 53’ 35.7”17° 11’ 44.8”187DHMZ
229Selca43° 17’ 56.7’’16° 50’ 53.0’’114DHMZ
230Selište44° 45’ 59.5”15° 12’ 54.1”498DHMZ
231Semeljci45° 21’ 25.7”18° 32’ 52.5”103DHMZ
232Sibinj45° 11’ 03.5”17° 54’ 25.6”118DHMZ
233Sirač45° 31’ 38.2”17° 15’ 11.3”165DHMZ
234Skrad45° 26’ 09.0”14° 54’ 10.0”620DHMZ
235Skradin43° 49’ 04.6’’15° 55’ 21.4’’20DHMZ
236Slano42° 47’ 10.0”17° 53’ 29.8”5DHMZ
237Slatine43° 29’ 49.7”16° 20’ 23.4”4DHMZ
238Slavonski Šamac45° 03’ 59.5”18° 29’ 04.6”89DHMZ
239Slivno43° 20’ 37.5”17° 12’ 48.9”342DHMZ
240Sokolovac46° 06’ 20.0”16° 42’ 24.9”200DHMZ
241Sopje45° 47’ 51.1”17° 44’ 40.9”101DHMZ
242Split – Meje43° 30’ 17.4”16° 24’ 52.9”7DHMZ
243Split – Tršćenica43° 30’ 43.2”16° 29’ 23.0”87DHMZ
244Stankovci43° 54’ 20.9”15° 41’ 49.7”170DHMZ
245Stari Laz45° 21’ 50.2”14° 53’ 03.5”909DHMZ
246Stončica43° 04’ 19.6’’16° 15’ 16.1’’19DHMZ
247Strmica44° 10’ 18.0”16° 15’ 28.5”389DHMZ
248Studenci44° 42’ 43.1”15° 21’ 01.0”640DHMZ
249Stupovača45° 32’ 19.7”16° 50’ 30.0”161DHMZ
250Sućuraj43° 07’ 35.9”17° 11’ 09.5”5DHMZ
251Suhopolje45° 47’ 57.0”17° 29’ 41.9”118DHMZ
252Sukošan44° 02’ 46.0’’15° 19’ 06.9’’2DHMZ
253Sunger45° 19’ 15.8”14° 49’ 41.3”804DHMZ
254Supetar43° 22’ 55.2”16° 33’ 26.9”11DHMZ
255Susak44° 30’ 28.0”14° 18’ 35.0”5DHMZ
256Sušine45° 32’ 27.4”18° 02’ 11.6”103DHMZ
257Sv. Ivan Žabno45° 56’ 44.1”16° 36’ 39.1”181DHMZ
258Sv. Mihovil44° 58’ 51.0”14° 58’ 29.0”568DHMZ
259Sv. Nedjelja (Hvar)43° 08’ 24.7’’16° 35’ 15.8’’126DHMZ
260Sv. Petar Orehovec46° 04’ 43.6”16° 27’ 04.8”196DHMZ
261Sv. Petar u Šumi45° 10’ 53.6’’13° 51’ 52.7’’341DHMZ
262Sveti Rok44° 21’ 36.3”15° 39’ 00.4”578DHMZ
263Šandrovac45° 54’ 00.5”17° 01’ 47.6”144DHMZ
264Šapjane45° 28’ 46.8’’14° 14’ 53.8’’440DHMZ
265Šipanska Luka42° 43’ 37.3’’17° 51’ 47.3’’15DHMZ
266Škrljevo45° 19’ 20.9”14° 31’ 55.3”279DHMZ
267Škudelin45° 27’ 28.8”13° 38’ 37.3”22DHMZ
268Štrigova46° 29’ 37.1”16° 17’ 54.7”202DHMZ
269Štrmac45° 07’ 17.3’’14° 07’ 33.8’’DHMZ
270Tijarica Donja43° 36’ 21.1”16° 51’ 56.7”640DHMZ
271Tinj44° 01’ 05.9”15° 28’ 31.0”93DHMZ
272Tkon43° 55’ 25.5”15° 24’ 49.3”9DHMZ
273Topusko45° 17’ 43.0”15° 58’ 45.0”119DHMZ
274Tounj – Zdenac45° 15’ 20.1”15° 20’ 14.0”254DHMZ
275Tovarnik45° 10’ 48.8”19° 09’ 29.6”90DHMZ
276Trilj43° 37’ 15.5”16° 43’ 17.2”325DHMZ
277Trnava (Đakovo)45° 15’ 37.3”18° 15’ 15.6”150DHMZ
278Trogir43° 30’ 44.7’’16° 14’ 59.2’’25DHMZ
279Trpanj43° 00’ 27.5”17° 16’ 24.7”16DHMZ
280Tršće45° 33’ 58.7’’14° 37’40.1’’820DHMZ
281Udovičić43° 40’ 01.0”16° 44’ 57.2”320DHMZ
282Ugljan44° 07’ 17.9”15° 06’ 03.0”20DHMZ
283Umag45° 25’ 47.9”13° 31’ 42.1”2DHMZ
284Unešić43° 44’ 26.6”16° 11’ 17.7”351DHMZ
285Varaždinske Toplice46° 12’ 40.5”16° 25’ 39.4”200DHMZ
286Vedrine43° 36’ 44.0”16° 44’ 41.0”318DHMZ
287Vela Učka45° 18’14.2’’14° 11’42.3’’890DHMZ
288Veli Iž44° 03’ 09.8”15° 06’ 30.3”15DHMZ
289Velika45° 27’ 00.5”17° 39’ 52.7”273DHMZ
290Velika Babina Gora45° 43’ 16.9”17° 26’ 37.2”230DHMZ
291Velika Kosnica45° 45’36.8”16° 04’49.7”107DHMZ
292Velika Pisanica45°48’05.0”17° 03’ 44.9”140DHMZ
293Veliko Trgovišće45° 59’ 57.0”15° 50’ 46.1”142DHMZ
294Velika Trnava45° 40’ 41.4”17° 01’ 37.6”145DHMZ
295Veprinac45° 20’ 11.5”14° 16’ 45.6”519DHMZ
296Viljevo45° 44’ 49.3”18° 03’ 51.1”102DHMZ
297Vinalić43° 56’ 14.0”16° 26’ 31.7”330DHMZ
298Vlašići44° 19’ 36.7”15° 12’ 25.3”20DHMZ
299Vodice (Dalmacija)43° 45’ 32.0”15° 46’ 29.0”2DHMZ
300Vodice (Istra)45° 28’ 51.2”14° 03’ 22.0”661DHMZ
301Vodnjan44° 57’ 34.0”13° 51’ 06.0”135DHMZ
302Vođinci45° 16’ 30”18° 36’ 39.6”86DHMZ
303Vojnić45° 20’ 10.0”15° 41’ 03.0”182DHMZ
304Vrana43° 57’ 21.9”15° 32’ 42.0”17DHMZ
305Vrbnik45° 04’ 31.7”14° 40’ 46.1”18DHMZ
306Vrbovec45° 53’ 01.1”16° 24’ 34.5’’125DHMZ
307Vrhovina45° 13’ 39.5”18° 07’ 26.5”160DHMZ
308Vrhovine44° 51’ 05.3’’15° 24’ 45.7’’730DHMZ
309Vrlika43° 54’ 42.9”16° 23’ 55.8”444DHMZ
310Vuka45° 26’ 41.2”18° 30’ 21.3”93DHMZ
311Zadvarje43° 25’ 54.5”16° 53’ 28.6”200DHMZ
312Zagreb – Bijenik45° 49’ 59.0”15° 56’ 21.0”220DHMZ
313Zagreb – Mikulići45° 50’44.0’’15° 55’44.0’’285DHMZ
314Zagreb – Sesvete45° 48’ 43.0”16° 09’ 42.0”128DHMZ
315Zagreb – Šestine45° 51’ 22.1”15° 57’ 02.9”291DHMZ
316Zagvozd43° 23’ 41.0”17° 03’ 10.0”370DHMZ
317Zaistovec46° 02’ 01.5”16° 22’ 31.7”150DHMZ
318Zamost45° 31’ 58.6”14° 41’ 09.8”308DHMZ
319Zaostrog43° 08’ 24.1”17° 16’ 40.1”17DHMZ
320Zastražišće43° 08’ 44.3”16° 49’ 58.3”193DHMZ
321Zaton Obrovački44° 13’ 34.8”15° 40’ 31.9”215DHMZ
322Zdihovo45° 25’ 19.4’’15° 12’ 38.9’’200DHMZ
323Zelovo43° 45’ 09.0”16° 33’ 00.5”800DHMZ
324Zlarin43° 41’ 43.9”15° 50’ 22.9”7DHMZ
325Zlatar46° 05’ 44.1”16° 05’ 02.7”181DHMZ
326Zlatna Greda45° 43’ 21.9”18° 51’ 44.1”85DHMZ
327Zlobin45° 17’ 30.0’’14° 39’ 11.3’’730DHMZ
328Zmajevac45° 47’ 32.9”18° 48’ 14.2”91DHMZ
329Zubovići44° 31’ 32.0”14° 58’ 33.4”30DHMZ
330Ždralovi45° 52’ 50.6”16° 52’ 26.0”140DHMZ
331Žuljana42° 53’ 29.5”17° 27’ 20.8”7DHMZMreža postaja s totalizatorima
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska duljinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ][m]
1Babrovača44° 49’ 05”14° 58’ 22”920DHMZ
2Brgudac45° 26’ 14”14° 24’ 12”580DHMZ
3Gornje Jelenje45° 21’ 52”14° 37’ 07”882DHMZ
4Hahlić45° 26’ 36”14° 28’ 53”1090DHMZ
5Lividraga45° 28’ 42”14° 35’ 14”929DHMZ
6Malovan44° 16’ 01.0”15° 57’ 51.5”840DHMZ
7Palagruža42° 23’ 34.0”16° 15’ 17.8”98DHMZ
8Parg45° 35’ 37”14° 37’ 50”863DHMZ
9Puntijarka45° 54’ 27”15° 58’ 06”988DHMZ
10Risnjak45° 25’ 45”14° 37’ 21”1420DHMZ
11Rossijevo Sklonište44° 45’ 55”14° 59’ 15”1620DHMZ
12Snježnik45° 26’ 29”14° 34’ 48”1400DHMZ
13Sv. Jure Biokovo43° 20’ 29.9”17° 03’ 15.4”1762DHMZ
14Štirovača44° 41’ 47”15° 03’ 05”1102DHMZ
15Viševica45° 15’ 10”14° 48’ 16”1300DHMZ
16Vodice45° 06’ 46”14° 58’ 49”900DHMZ
17Vošac43° 18’ 46.6”17° 03’ 07.6”1400DHMZ
18Vrbovska Poljana45° 16’ 16”14° 05’ 04”1140DHMZ
19Zavižan I44° 48’ 53”14° 58’ 31”1594DHMZ
20Zavižan II – Piletin Dolac44° 48’ 43”14° 48’ 40”1499DHMZ
21Zavižan III – Budina Kosa44° 48’ 35.2”14° 58’ 03.0”1450DHMZ
22Žilavi Dolci45° 14’ 51”14° 51’ 56”1139DHMZ


Mreža zrakoplovnih (aerodromskih) meteoroloških postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m]
1Dubrovnik – aerodrom42° 33’ 36.4”18° 15’ 49.1”157HKZP
2Osijek – aerodrom45° 27’ 57.5”18° 48’ 28.1”88HKZP
3Pula – aerodrom44° 53’ 50.9”13° 55’ 12.8”63HKZP
4Rijeka – aerodrom45° 13’ 4.4”14° 34’ 22.3”85HKZP
5Split – aerodrom43° 32’ 21.8”16° 18’ 05.4”19HKZP
6Zadar – aerodrom44° 05’ 41.9”15° 21’ 11.8”82HKZP
7Zagreb – aerodrom45° 43’ 45.4”16° 03’ 14.4”106HKZP

Mreža visinskih meteoroloških postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
 
 
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m] 
1Zagreb – Maksimir45° 49’ 18.7”16° 02’ 01.0”123DHMZ
2Zadar Zeminuk44° 06’ 02.1”15° 20’ 20.9”78DHMZ

Mreža daljinskih meteoroloških postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
 
 
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m] 
1RC Bilogora45° 53’ 00.6”17° 12’ 01.8”262DHMZ
2RC Debeljak44° 02’ 42.3”15° 22’ 34.9”193DHMZ
3RC Goli (Istra)45° 01’ 12.8”14° 07’ 21.8”535DHMZ
4RC Gradište45° 09’ 33.1”18° 42’ 11.8”97DHMZ
5RC Osijek (Čepin)45° 30’ 09.4”18° 33’ 40.8”88DHMZ
6RC Puntijarka45° 54’ 28.5”15° 58’ 06.0”989DHMZ
7RC Žuljana (Pelješac)42° 53’ 38.6”17° 28’ 43.4”418DHMZ

Mreža visinsko-daljinskih meteoroloških postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
 
 
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]h [m] 
1Dubrovnik42° 38’ 41.1”18° 05’ 05.5”52DHMZ
2Monte Kope (Istra)44° 48’ 44.0”13° 52’ 21.0”48DHMZ
3Slavonski Brod45° 09’ 32.9”17° 59’ 43.6”88DHMZ

Mreža priobalnih meteorološko-oceanografskih postaja
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaUstanova nadležna za
meteorološku postaju
 
 
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ] 
1Bakar45° 18’ 19.7”14° 32’ 12.6”DHMZ
2Božava44° 08’ 24.0”14° 54’ 21”DHMZ
3Cres44° 57’ 23.6”14° 24’ 43.9”DHMZ
4Dubrovnik42° 38’ 41.1”18° 05’ 05.5”DHMZ
5Dubrovnik plutača42° 39’ 16.0”18° 03’ 49.0”DHMZ
6Hvar43° 10’ 12.7”16° 26’ 17.0”DHMZ
7Komiža43° 02’ 40.0”16° 05’ 9.0”DHMZ
8Krk45° 01’ 26.0’’14° 34’ 26.0’’DHMZ
9Lastovo(Zaklopatica)42° 46’ 24.8”16° 52’ 24.6”DHMZ
10Makarska43° 17’ 15.8”17° 01’ 11.5”DHMZ
11Pula44° 52’ 18.1”13° 50’ 31.7’’DHMZ
12Rab44° 45’ 12.2”14° 46’ 02.0”DHMZ
13Rabac45° 04’ 40.2”14° 09’ 32.6”DHMZ
14Split43° 29’ 59.0”16° 27’ 210”DHMZ
15Sv. Ivan na Pučini45° 02’ 35.7”13° 36’ 52.3”DHMZ
16Šibenik43° 43’ 18.0”15° 51’ 00.0”DHMZ
17Zadar44° 07’ 48.4”15° 12’ 20.9”DHMZ
18Zadar Plutača44° 07’ 44.0”15° 12’ 20.0”DHMZ

Mreža meteorološko-oceanografskih plutača
Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaDubina sidrenjaUstanova nadležna za meteorološku postaju
 
 
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ]D[m] 
1Blitvenica43° 35’ 53.4”15° 34’ 11.7”211.5DHMZ
2Kvarner44° 41’ 29.4”14° 09’ 06.448.6DHMZ
3Molunat42° 23’ 39.4”18° 21’ 32.4”154.3DHMZ
4Palagruža42° 29’ 22.2”16° 24’ 05.0”189.4DHMZ
5Viški kanal43° 08’ 45.9”16° 06’ 45.0”104.5DHMZ

Mreža fenoloških postaja
Rn.
broj
Naziv postajeGeografska
širina
Geografska
dužina
Nadmorska
visina
Ustanova nadležna za
meteorološku postaju
Φ [° ‘ ]Λ [° ‘ ]h [m] 
1Batina45° 50’18° 51’88DHMZ
2Beli Manastir45 4718 3695DHMZ
3Bjelovar45 5416 51141DHMZ
4Cubinec46 0016 34130DHMZ
5Čepić45 1314 0867DHMZ
6Daruvar45 3617 14161DHMZ
7Delnice45 2414 48698DHMZ
8Drniš43 5216 09324DHMZ
9Đakovo45 1818 25111DHMZ
10Gorice (N. Gradiška)45 1317 17135DHMZ
11Gornja Klada44 4914 54370DHMZ
12Gospić44 3215 24566DHMZ
13Goveđari (otok Mljet)42 4717 2230DHMZ
14Graberje45 2316 10132DHMZ
15Gračac44 1815 51567DHMZ
16Hvar43 1016 2720DHMZ
17Ilok45 1419 24133DHMZ
18Karlovac45 3015 33112DHMZ
19Koprivnica46 1016 49141DHMZ
20Krivaj (Požega)45 2017 41152DHMZ
21Križevci46 0216 33138DHMZ
22Kutina45 2916 47130DHMZ
23Kutjevo45 2617 53270DHMZ
24Lastovo42 4616 54183DHMZ
25Lekenik45 3616 11114DHMZ
26Ličko Lešće44 4815 19463DHMZ
27Lokrum (Dubrovnik)42 3818 0812DHMZ
28Orahovica45 3217 53183DHMZ
29Orebić42 5817 113DHMZ
30Osijek45 3218 4489DHMZ
31Ovčara45 1819 03110DHMZ
32Paklenica N.P.44 1815 2712DHMZ
33Police Pirišće (Ozalj)45 3815 25283DHMZ
34Popovići (Gruda)42 3118 2170DHMZ
35Poreč45 1413 3615DHMZ
36Povlja (otok Brač)43 2016 5030DHMZ
37Prelog46 2116 38149DHMZ
38Prezid45 3814 35764DHMZ
39Pula44 5213 5143DHMZ
40Rab44 4514 4626DHMZ
41Račinovci44 5218 5886DHMZ
42Radoboj46 1015 55280DHMZ
43Rakovica45 0015 39394DHMZ
44Rovinj45 0613 3820DHMZ
45Senj44 5914 5440DHMZ
46Sinj43 4216 38298DHMZ
47Slatina45 4217 41127DHMZ
48Slavonski Brod45 0918 0195DHMZ
49Stružec45 3216 35138DHMZ
50Sunja45 2216 34100DHMZ
51Sveti Lovreč45 1113 45196DHMZ
52Štrigova46 3016 17202DHMZ
53Tiborjanci (Valpovo)45 4018 2192DHMZ
54Trsteno42 4517 5960DHMZ
55Varaždin46 1816 21174DHMZ
56Vela Luka42 5816 4330DHMZ
57Vinkovci45 1718 4985DHMZ
58Vlašići (Pag)44 2015 1320DHMZ
59Zadar44 0815 135DHMZ
60Zagreb – Bundek45 4916 02121DHMZ
61Zavižan44 4914 591594DHMZ


Popis kratica:

DHMZ – Državni hidrometeorološki zavod

HKZP – Hrvatska kontrola zračne plovidbe

RC – Radarski centar

PRILOG 2.

DRŽAVNA MREŽA HIDROLOŠKIH POSTAJA

Hidrološke postaje podzemnih voda

Redni
broj
Šifra
postaje
Naziv postajeKoordinate po Gauss-KrügeruKota terenaNadležnost
YX(m n.m.)
12B-45 581 6285 072 153109,93DHMZ
229BL-85 572 3295 069 323117,75DHMZ
351P-265 578 2225 064 076110,31DHMZ
452P-285 577 6485 062 389111,93DHMZ
555PG-95 577 2535 074 700117,07DHMZ
673PI-195 564 8955 072 008123,25DHMZ
774PI-215 565 4125 069 530124,58DHMZ
879PI-305 569 3345 073 473121,18DHMZ
986PI-515 571 8015 067 081115,62DHMZ
1091PS-165 576 5525 072 905114,00DHMZ
1192PS-235 574 6855 071 805114,90DHMZ
1294PS-295 571 1725 072 550117,30DHMZ
13113ZP-105 553 8155 081 700138,18DHMZ
14119H-55 556 2525 079 186134,52DHMZ
15120HL-15 577 4115 071 824111,86DHMZ
16122H-75 577 4145 071 023113,07DHMZ
17123HL-25 603 3645 049 72997,22DHMZ
18124PS-265 573 1295 073 759118,74DHMZ
19149S-N5 608 3175 041 45898,98DHMZ
20158ČP-95 586 2185 067 478104,26DHMZ
21160ČP-105 586 6745 063 960102,50DHMZ
22181ČBP-4/25 590 3425 066 431101,34DHMZ
23189PPČ-125 588 6745 068 745103,33DHMZ
24303DBP-45 601 2325 058 194100,57DHMZ
25320DBP-215 610 2955 047 663100,11DHMZ
26322DBP-235 604 9025 056 892100,38DHMZ
27324DBP-255 597 4345 060 282101,01DHMZ
28330DP-305 598 0865 056 03797,73DHMZ
29336DP-375 593 9605 050 674100,70DHMZ
30337DP-395 599 3325 043 13099,40DHMZ
31345DSP-55 588 0765 059 480102,28DHMZ
32346DSP-65 586 0975 057 640103,59DHMZ
33362DSP-295 602 9165 039 144102,26DHMZ
34372KP-105 601 4885 056 37899,90DHMZ
35375KP-135 598 1535 060 304100,98DHMZ
36378KP-165 605 7435 060 07298,08DHMZ
37442B-205 558 6365 077 697130,35DHMZ
38446B-245 556 5155 075 845139,40DHMZ
39454NES-95 557 3355 076 510132,76DHMZ
40458NES-145 554 6555 078 375135,48DHMZ
41469NOS-125 558 7505 074 935131,96DHMZ
42470NOS-145 559 9135 074 760129,61DHMZ
43480NOS-29A5 561 0435 076 215128,71DHMZ
44485NOS-355 562 7035 076 029127,96DHMZ
45550PJ-95 571 9135 070 688116,52DHMZ
46658HL-35 579 3385 071 974111,76DHMZ
47668PP-115 584 7085 073 029106,36DHMZ
48713SP-45 561 3365 077 157127,89DHMZ
49747ND-5/15 560 4315 076 904129,23DHMZ
50751ND-95 557 0705 077 852133,71DHMZ
51759NL-4/25 560 4135 077 246128,72DHMZ
52760NL-65 558 9065 078 307130,65DHMZ
53761NL-85 556 7235 078 189131,54DHMZ
54762NL-105 554 5575 079 818135,25DHMZ
55763P-15 563 2355 076 856125,69DHMZ
56766P-45 563 1635 076 610126,22DHMZ
57877BP-1/15 585 3075 072 205104,64DHMZ
58880BP-2/15 585 0515 071 039103,72DHMZ
59883BP-2/45 586 8585 071 621104,36DHMZ
60886ND-6/35 582 3435 068 544107,46DHMZ
61888ND-10/35 579 1035 070 768110,79DHMZ
62889NL-4/35 583 7245 071 033105,18DHMZ
63890NL-6/35 582 6815 069 396107,86DHMZ
64891NL-8/35 581 0465 069 576108,91DHMZ
65892NL-10/35 579 4275 070 993112,46DHMZ
66893NL-12/35 577 8845 072 087113,28DHMZ
67897P-65 587 3795 072 418108,07DHMZ
68899P-95 589 2145 071 513106,77DHMZ
69900PD-25 587 8565 074 571107,73DHMZ
70901PD-45 584 6885 075 082114,95DHMZ
719024KB-15 584 0455 070 247106,70DHMZ
721502B-65 589 6475 136 898191,12DHMZ
731504B-105 601 8245 132 162173,43DHMZ
741509B-175 594 2055 134 436184,91DHMZ
751520B-355 595 3425 131 947183,68DHMZ
761531P-295 595 7235 136 694182,76DHMZ
771550S-1045 588 2065 138 593191,99DHMZ
781551S-1055 602 3635 131 067172,95DHMZ
791570PO-75 601 2825 133 571173,58DHMZ
801581V-65 598 7415 136 346178,53DHMZ
811592S-1125 605 4495 133 946170,42DHMZ
821594S-1145 605 4945 132 651169,81DHMZ
831598S-1205 604 2555 130 120170,14DHMZ
842003Č-45 604 5755 138 244171,01DHMZ
852006Č-75 608 9295 139 624165,23DHMZ
862009Č-105 609 8235 136 913164,00DHMZ
872011Č-125 614 7925 139 150158,15DHMZ
882016Č-176 392 1915 140 132148,00DHMZ
892024Č-256 390 2965 143 732148,04DHMZ
902028K-16 408 8475 134 324133,30DHMZ
912036L-76 387 5395 134 748154,71DHMZ
922037L-86 393 8715 135 433146,13DHMZ
932044M-36 394 5755 145 354146,46DHMZ
942047M-66 396 0385 143 319144,90DHMZ
952054MD-96 400 7155 138 936140,36DHMZ
962060MS-106 399 8805 136 556141,02DHMZ
972075P-156 405 4795 135 550136,68DHMZ
982101PČ-66 386 6965 129 682155,33DHMZ
992104PČ-95 615 4455 131 437157,47DHMZ
1002110PČ-156 387 7585 132 163155,41DHMZ
1012115PČ-206 389 8685 129 260152,03DHMZ
1022126PČ-315 608 4095 129 087165,09DHMZ
1032150N-175 612 0985 133 373160,66DHMZ
1042176NL-435 611 1605 129 500160,89DHMZ
1052179N-455 610 5085 126 753161,82DHMZ
1062304DNL-46 393 8665 133 033146,92DHMZ
1072311DNL-116 396 5935 133 637145,92DHMZ
1082320DNL-206 398 5255 133 506143,57DHMZ
1092343DNL-436 404 6005 132 589136,32DHMZ
1102348DNL-486 408 9735 131 016135,84DHMZ
1112355DND-56 394 8755 128 505146,42DHMZ
1122361DND-116 396 6045 128 093145,25DHMZ
1132366DND-166 398 8685 128 585142,91DHMZ
1142370DND-206 401 3165 128 580140,57DHMZ
1152375DND-256 403 5455 127 765139,75DHMZ
1162500O-85 604 7985 126 177168,01DHMZ
1172503O-196 404 1625 119 787141,68DHMZ
1182505S-06 391 0715 130 817150,83DHMZ
1192508S-4A6 398 9315 127 475142,56DHMZ
1202520S-1396 411 4615 128 825131,10DHMZ
1212524S-26 385 1535 126 910155,76DHMZ
1223031B-506 418 7595 105 516129,17DHMZ
1233054B-846 427 3785 098 584121,64DHMZ
1243117P-336 419 9375 111 343121,72DHMZ
1253137O-156 447 0415 089 643107,98DHMZ
1263139O-176 445 5075 086 964115,89DHMZ
1273205PD-1/16 422 2665 116 589122,58DHMZ
1283270PDK-7/16 427 4155 112 677119,78DHMZ
1293284PDZ-86 425 8515 110 418118,10DHMZ
1303293POK-1/66 428 8435 114 242118,00DHMZ
1313339POK-9/16 433 5945 106 556114,51DHMZ
1323343POK-9/56 435 1545 108 982113,56DHMZ
1333513LD-26 532 5885 060 48193,82DHMZ
1344001DL-15 589 1415 140 237191,70DHMZ
1354003DL-25 604 8945 131 681171,88DHMZ
1364005DL-36 399 8335 142 513142,05DHMZ
1374007DL-46 418 3345 122 146127,03DHMZ
1384009DL-56 458 6575 088 848105,44DHMZ
1394026DS-86 394 0315 123 451152,11DHMZ
1404027DS-96 401 8565 117 645150,49DHMZ
1414028DS-106 409 6735 112 915139,56DHMZ
1424029DS-116 451 8245 076 173122,32DHMZ
1434038DP-15 596 8165 128 348178,01DHMZ
1444042DP-56 386 7155 128 192155,20DHMZ
1454043DP-66 390 5915 125 330156,42DHMZ
1464044DP-76 390 9155 132 945151,69DHMZ
1474047DP-106 396 5435 128 828145,36DHMZ
1484048DP-116 406 1875 126 633135,24DHMZ
1494050DP-136 418 1815 115 848125,97DHMZ
1504052DP-156 454 8175 082 557109,10DHMZ
1514055DP-186 486 2255 059 774103,08DHMZ
1524056DP-196 489 5575 066 728101,81DHMZ
1534069B-36 540 2765 066 10689,56DHMZ
1544070B-56 467 8155 079 295101,42DHMZ
1554071B-66 508 4245 047 122100,78DHMZ
1564072B-96 531 1645 058 54589,79DHMZ
1574073B-146 437 0175 101 724110,22DHMZ
1584074P-56 565 9465 054 27884,61DHMZ
1594075P-86 555 5455 047 38781,80DHMZ
1604076P-16 574 6675 025 43288,31DHMZ
1614077P-66 554 7125 027 48587,77DHMZ
1624080P-106 557 3325 067 03789,88DHMZ
1634083P-146 532 8035 030 66095,25DHMZ
1644087P-186 521 8765 040 62697,14DHMZ
1654089P-206 547 5245 073 03590,52DHMZ
1664098P-316 481 6715 073 36398,72DHMZ
1674103P-396 437 0405 097 597110,03DHMZ
1684105P-416 433 2355 113 628116,39DHMZ
1694111P-476 442 0495 091 686109,20DHMZ
1704116P-536 504 9735 068 61598,28DHMZ
1714120P-586 521 6715 065 20398,06DHMZ
1724121P-596 517 6565 054 85692,98DHMZ
1735003ČDP-2/15 580 7405 067 515109,48DHMZ
1745054SM-1/25 555 0085 076 632140,06DHMZ
1755058SM-3/15 558 4175 072 250135,72DHMZ
1765061SM-4/15 562 1595 073 598129,25DHMZ
1775064ZM-1/15 564 2905 079 181127,18DHMZ
1785066ZM-1/35 562 9335 078 954127,78DHMZ
1795067ZM-2/15 560 8225 079 977131,67DHMZ
1805070ZM-3/15 558 8835 080 662131,33DHMZ
1815073ZM-4/15 556 3165 081 839138,13DHMZ
1825076JP-105 581 3225 068 449107,93DHMZ
1835302Ž-75 579 3225 073 223113,77DHMZ
1845306SPM-65 559 5775 075 786127,99DHMZHidrološke postaje površinskih voda

Redni
broj
Šifra
postaje
Naziv postajeIme vodotokaGeografske koordinateKota nuleNadležnost
širinadužinavodokaza
 
 
 
 
φ [° ‘ “ ]λ [° ‘ “ ](m n.m.) 
15001AljmašDunav45°31’52.3’’18°57’3.8’’78,08DHMZ
23171BadljevinaBijela45°30’15.4’’17°11’22’’137,14DHMZ
35170BatinaDunav45°50’44.8’’18°51’17’’80,45DHMZ
45169BeketinciVuka45°26’45.6’’18°27’39.2’’85,54DHMZ
55005BelišćeDrava45°41’17’’18°25’7’’83,99DHMZ
68005BilajLika44°30’52.2’’15°25’24.2’’556,24DHMZ
73188BjelovarBjelovarska45°53’24.5’’16°51’17.7’’115,59DHMZ
85008BotovoDrava46°14’32.9’’16°56’25.1’’121,55DHMZ
93367BožjakovinaZelina45°49’7.6’’16°17’4.1’’103,50DHMZ
103387BračakKrapina46°1’0.3’’15°56’35.2’’139,57DHMZ
115168Bračevci uzv.Vuka45°26’22.9’’18°15’49.8’’108,19DHMZ
123012Bregana remontBregana45°50’26.6’’15°40’28.4’’152,33DHMZ
134005Brod na KupiKupica45°27’33.7’’14°51’18.4’’221,43DHMZ
144003BrodarciKupa45°32’41.8’’15°31’46.8’’108,07DHMZ
158012BudakLika44°34’58.8’’15°23’29.5’’543,97DHMZ
166069BuzetMirna45°24’7’’13°57’56.7’’42,07DHMZ
173018CernaBiđ45°11’25.1’’18°41’13.7’’78,15DHMZ
183238CernikŠumetlica45°17’8.5’’17°22’53’’163,92DHMZ
193020CrnacSava45°27’6.1’’16°24’56.4’’91,34DHMZ
205102ČačinciVojlovica45°36’3.5’’17°50’4.2’’113,11DHMZ
213022ČazmaČesma45°44’56.7’’16°35’51.3’’97,11DHMZ
226005ČepićBoljunčica45°10’55.3’’14°9’30.3’’17,50DHMZ
238016ČovićiGacka44°48’59.2’’15°18’45.2’’449,82DHMZ
243179Davor CSSava45°7’43.1’’17°32’18.7’’82,59DHMZ
253414DobretinUna45°0’9.9’’16°19’14.8’’124,68DHMZ
263221Donja BistraBistra45°54’15.6’’15°51’13.4’’138,32DHMZ
275115Donja DubravaDrava46°18’2.3’’16°49’0.1’’129,70DHMZ
283215Donja SuvajaUna44°24’6.9’’16°6’24.8’’358,81DHMZ
295150Donji Miholjac CSDrava45°46’28.7’’18°10’20.8’’88,57DHMZ
303026DubicaUna45°11’8.2’’16°48’34’’94,17DHMZ
313312DubravaŠtefanovec45°49’60’’16°1’57.7’’133,48DHMZ
326007DubravicaPazinčica45°14’48.8’’13°58’0.4’’249,59DHMZ
333373Dubrovčak lijeviSava45°38’51.5’’16°20’9.7’’94,53DHMZ
347012DusinaMatica vrgorska43°9’56.5’’17°25’50.2’’22,03DHMZ
357293Dvori nizv.Ljuta42°32’16.1’’18°22’42.7’’67,85DHMZ
364010FarkašićKupa45°28’59.7’’16°9’10.4’’93,82DHMZ
373397FrkljevciOrljava45°16’4.8’’17°48’43.9’’111,93DHMZ
384013GlinaGlina45°20’10.6’’16°4’59.6’’106,63DHMZ
395035GoričanMura46°25’11.6’’16°41’37.7’’138,59DHMZ
408022GospićNovčica44°32’39.2’’15°22’39.7’’550,27DHMZ
418146Gračac 2Otuča44°19’9’’15°51’30’’573,93DHMZ
423240Gubaševo 1Horvatska46°1’12.4’’15°51’20.4’’137,38DHMZ
433416GunjaSava44°52’50.4’’18°48’59.9’’74,32DHMZ
443036GušćeSava45°25’18.6’’16°34’57.3’’89,14DHMZ
457026HanCetina43°43’43.7’’16°41’42.3’’296,63DHMZ
464016HrvatskoKupa45°31’54.2’’14°42’7.6’’285,11DHMZ
475024IlokDunav45°13’48.8’’19°22’41.4’’73,97DHMZ
485224Ilok mostDunav45°13’51.9’’19°24’5.7’’73,97DHMZ
498027Izvor GackeGacka44°47’19.7’’15°21’59.3’’451,82DHMZ
504161Izvor KupiceKupica45°25’49.3’’14°51’10.7’’249,49DHMZ
516013Izvor RječineRječina45°25’30.1’’14°25’27.5’’325,21DHMZ
524107Jamnička KiselicaKupa45°32’54.8’’15°51’27’’100,79DHMZ
533393Janja LipaPakra45°27’15’’16°59’12.3’’109,18DHMZ
543219JasenovacSava45°16’0.1’’16°54’26.8’’86,82DHMZ
553405Drenje BrdovečkoSava45°51’44.1’’15°41’16.6’’132,75DHMZ
563425Drenje Brdovečko (SIMK)Sava45°51’42’’15°41’32’’132,77DHMZ
574022JuzbašićiDonja Mrežnica45°11’43.7’’15°25’52.1’’185,51DHMZ
584024KamanjeKupa45°38’16.5’’15°23’33.1’’123,83DHMZ
597033KamenmostVrljika43°25’52.1’’17°11’54.7’’259,69DHMZ
604111KarlovacKupa45°29’46.8’’15°33’5.4’’103,17DHMZ
617242KljučiceČikola43°50’16.7’’16°2’58.9’’81,31DHMZ
627037KninKrka44°1’54.4’’16°11’26’’213,70DHMZ
637039KomolacOmbla42°40’31.2’’18°8’13.7’’2,38DHMZ
643217KostajnicaUna45°13’20.1’’16°32’55.7’’103,20DHMZ
654109Kozjak mostKozjak jezero44°53’34.7’’15°36’29’’534,40DHMZ
667255KrupaKrupa44°11’24.5’’15°53’17.1’’105,43DHMZ
674029KupariKupa45°30’18.1’’14°42’2.3’’304,43DHMZ
683054KupljenovoKrapina45°56’4.6’’15°49’3.5’’128,88DHMZ
693158KutinaKutinica45°28’5’’16°45’27.6’’96,34DHMZ
704031Ladešić DragaKupa45°28’46.7’’15°22’1.6’’147,84DHMZ
714166Lazina branaKupčina45°36’14.1’’15°37’13.9’’114,02DHMZ
724113Lešće topliceDonja Dobra45°22’22’’15°21’20.4’’139,69DHMZ
733062Lonjica mostLonja45°51’14.7’’16°19’11.1’’103,77DHMZ
745089LudbregBednja46°14’51.9’’16°37’10.6’’147,35DHMZ
754038LukeGornja Dobra45°21’16.7’’15°6’15.7’’353,67DHMZ
764105LuketićiKorana44°55’26.6’’15°36’53’’403,97DHMZ
773364LjubanjSpačva45°2’46.9’’18°59’46.3’’75,51DHMZ
783207Mačkovac ustavaSava45°8’41’’17°20’29.9’’83,65DHMZ
797221MajdanJadro43°32’25’’16°30’31.5’’13,46DHMZ
806021Martinovo Selo uzv.Rječina45°23’27.2’’14°26’17.8’’273,05DHMZ
817052MetkovićNeretva43°3’16’’17°39’3’’-0,27DHMZ
824042Mrzlo PoljeDonja Mrežnica45°27’38.9’’15°29’42.5’’113,97DHMZ
835044Mursko SredišćeMura46°30’52.8’’16°26’36.8’’156,29DHMZ
847401MuškovciZrmanja44°12’30’’15°44’29’’2,69DHMZ
856155Mutvica mostRaša45°5’43.4’’14°1’26.6’’1,15DHMZ
863072NartaČesma45°50’19.9’’16°49’18.7’’103,37DHMZ
873133NijemciBosut45°8’31’’19°2’16’’75,76DHMZ
885098Novo Virje skelaDrava46°6’36’’17°9’9.2’’108,87DHMZ
893257OkučaniSloboština45°15’27.8’’17°11’32.8’’105,33DHMZ
905134OrahovicaVučica45°32’7.9’’17°53’11’’169,95DHMZ
915053OsijekDrava45°33’39’’18°42’6’’81,48DHMZ
923083PleternicaLondža45°17’19.4’’17°49’26.2’’114,33DHMZ
936158PlovanijaDragonja45°27’48’’13°37’20.5’’1,45DHMZ
946093PotpićanRaša45°11’13.6’’14°4’41.2’’16,23DHMZ
953087Podsused žičaraSava45°48’26.6’’15°50’18.9’’119,13DHMZ
963205PopovecKašina45°51’16.6’’16°8’41.1’’127,99DHMZ
976026Portonski mostMirna45°21’27.6’’13°44’15.8’’1,68DHMZ
983162PožegaOrljava45°20’10.7’’17°40’0.7’’143,98DHMZ
997410Prevjes 2Zrmanja44°5’51.4’’16°4’33.9’’224,36DHMZ
1007078ProsikaVransko jezero43°51’0.3’’15°37’45.3’’-0,06DHMZ
1014149ProšćeProšće jezero44°51’54.3’’15°36’2’’636,49DHMZ
1024172RastokeSlunjčica45°7’11.3’’15°35’13.7’’226,90DHMZ
1037411Roški SlapKrka43°54’32.9’’15°58’45.2’’71,63DHMZ
1043096RugvicaSava45°44’37.3’’16°13’41.5’’95,61DHMZ
1057089RuminRumin mali43°46’43.5’’16°38’54.1’’301,63DHMZ
1067238RuminRumin veliki43°46’46.3’’16°39’21.9’’306,47DHMZ
1073194SamoborGradna45°48’12.3’’15°42’53.9’’150,53DHMZ
1087095Skradinski buk gornjiKrka43°48’7.9’’15°57’58.2’’45,40DHMZ
1093098Slavonski BrodSava45°9’10.3’’18°0’18.1’’81,80DHMZ
1103177Slavonski KobašSava45°5’55.8’’17°44’16’’82,69DHMZ
1113101Slavonski ŠamacSava45°3’54.9’’18°28’24.6’’80,70DHMZ
1123102Slavonski Šamac mostSava45°3’40.7’’18°29’46.3’’*DHMZ
1134059Slunj uzv.Korana45°7’16.5’’15°35’21.1’’212,17DHMZ
1143104Stara GradiškaSava45°9’0.8’’17°15’0’’85,47DHMZ
1154061Stative DonjeDonja Dobra45°30’57.7’’15°28’26.5’’116,46DHMZ
1163415Struga BanskaUna45°6’45.7’’16°23’37.2’’111,91DHMZ
1173375Stubičke TopliceToplica45°58’31.9’’15°56’29.5’’159,78DHMZ
1183381SubockaSubocka45°22’02’’16°54’20’’100,42DHMZ
1193108SunjaSunja45°22’15.9’’16°34’39.3’’99,14DHMZ
1207136ŠipakBaćinska jezera43°4’27.3’’17°25’26.7’’0,24DHMZ
1214065ŠišinecKupa45°26’54.7’’16°4’37.8’’94,81DHMZ
1223410Štrbački bukUna44°39’15.3’’16°0’46.9’’293,24DHMZ
1235063Terezino PoljeDrava45°56’39.6’’17°27’42.2’’100,67DHMZ
1247232Tisne Stine 1Cetina43°26’12.8’’16°45’31’’1,20DHMZ
1254155Trepča traverzaTrepča45°27’41.2’’15°54’35.8’’104,65DHMZ
1264088TurkovićiGornja Dobra45°16’29.2’’15°10’60’’323,72DHMZ
1274092TušilovićRadonja45°22’26.1’’15°36’39’’116,06DHMZ
1284073VelemerićKorana45°24’38.6’’15°36’39.8’’112,95DHMZ
1293115Veliko VukovjeIlova45°28’8.3’’16°54’29.4’’98,65DHMZ
1304103VeljunKorana45°15’8.4’’15°32’43.5’’139,10DHMZ
1313346VinkovciBosut45°17’15.4’’18°47’47’’78,45DHMZ
1323305VlahiničkaVlahinička45°35’11.8’’16°35’45.1’’107,73DHMZ
1337168Vrelo ZrmanjeZrmanja44°11’58.5’’16°3’48.9’’290,83DHMZ
1343352VrpoljeBiđ45°11’5.9’’18°24’32.9’’78,56DHMZ
1355070VukovarDunav45°21’16.4’’19°0’10’’76,19DHMZ
1363175ZabokKrapinica46°1’14.4’’15°54’19.2’’141,48DHMZ
1373121ZagrebSava45°47’4.1’’15°57’12.1’’112,26DHMZ
1383125ZagrebVrapčak45°48’54.8’’15°54’22.3’’127,37DHMZ
1394082Zamost 2Čabranka45°31’59.6’’14°41’9.9’’297,54DHMZ
1403127ZelenjakSutla46°3’16.9’’15°43’12.1’’162,46DHMZ
1415144ŽdalaŽdalica46°9’18.8’’17°9’39.1’’113,87DHMZ
1427237Žegar nizv.Zrmanja44°9’43’’15°50’55.6’’46,55DHMZ
1433211ŽupanjaSava45°4’24.6’’18°41’11.8’’76,28DHMZ
        
* postavljanje vodokaza u tijeku