Ispravak Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.

NN 147/2021 (31.12.2021.), Ispravak Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2563

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022., objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 141/21, te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2022.

U Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 141/21, u Prilogu 1., tablica koja se odnosi na energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška, ispravno glasi:

Energetski subjekt:     GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE PLINA
TROŠAK
OPSKRBE PLINOM
KRAJNJA CIJENA
OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporu­čenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja
do 31. ožujka 2022.
Ts1TM10,14220,07460,05620,2730kn/kWh
TM20,07460,2730kn/kWh
TM30,07090,2693kn/kWh
TM40,06710,2655kn/kWh
TM50,06710,2655kn/kWh
TM60,06340,2618kn/kWh
TM70,05970,2581kn/kWh
TM80,05600,2544kn/kWh
TM90,05220,2506kn/kWh
TM100,04480,2432kn/kWh
TM110,03730,2357kn/kWh
TM120,02980,2282kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Klasa: 310-35/21-01/61
Urbroj: 371-04-21-6
Zagreb, 29. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.