Odluka o označavanju autocesta

NN 2/2022 (5.1.2022.), Odluka o označavanju autocesta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

11

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O OZNAČAVANJU AUTOCESTA

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje označavanje autocesta, njihove stacionaže, brojeva izlaza i prometnih čvorišta te naziva izlaza, prometnih čvorišta i odmorišta.

Članak 2.

Autoceste se neovisno o njihovoj izgrađenosti označavaju sljedećim oznakama:

OznakaOpis autoceste
A1Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – čvorište Bosiljevo 2 (A6) – čvorište Žuta Lokva (A7) – Split – Ploče – Opuzen – Zavala (granica RH/BiH) – Imotica (granica RH/BiH) – Dubrovnik
A2Gornji Macelj (GP Macelj (granica RH/Slovenija)) – Krapina – Zagreb (čvorište Zagreb zapad, A3)
A3Bregana (GP Bregana (granica RH/Slovenija)) – čvorište Zagreb zapad (A2) – čvorište Lučko (A1) – Zagreb – čvorište Jakuševec (A11) – čvorište Zagreb istok (A4) – Slavonski Brod – čvorište Sredanci (A5) – Lipovac (GP Bajakovo (granica RH/Srbija))
A4Goričan (GP Goričan (granica RH/Mađarska)) – Varaždin – Zagreb (čvorište Zagreb istok, A3)
A5Branjin Vrh (GP Branjin Vrh (granica RH/Mađarska)) – Beli Manastir – Osijek – Đakovo – čvorište Sredanci (A3) – Svilaj (GP Svilaj (granica RH/BiH))
A6Bosiljevo (čvorište Bosiljevo 2, A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)
A7Rupa (GP Rupa (granica RH/Slovenija)) – čvorište Učka (A8) – čvorište Orehovica (A6) – Žuta Lokva (čvorište Žuta Lokva, A1)
A8Kanfanar (čvorište Rovinj, A9) – Pazin – Lupoglav – čvorište Učka (A7)
A9Umag (čvorište Umag, D75/D510) – čvorište Rovinj (A8) – Pula (čvorište Pula, D66)
A10Pojezerje (čvorište Ploče, A1) – čvorište Metković (A1) – Nova Sela (GP Nova Sela (granica RH/BiH))
A11Zagreb (čvorište Jakuševec, A3) – Velika Gorica – Sisak


Članak 3.

Oznaka autoceste iz članka 2. ove Odluke ispisuje se na prometnom znaku »broj autoceste« (C112).

Članak 4.

Stacionaža na autocesti se označava prometnim znakom »kilometarska oznaka za autoceste ili brze ceste« (C114).

Znak se postavlja svakih 1,0 km, a brojevi rastu od početka do kraja autoceste.

Autocesta počinje i završava:

1. na državnoj granici ili

2. u čvorištu, na mjestu spoja s drugom autocestom.

Za jedan ili drugi smjer autoceste vrijedi ista stacionaža, pa je broj na kilometarskoj oznaci, na istom presjeku jednak za oba smjera.

Članak 5.

Stacionaža autoceste raste od sjevera prema jugu, odnosno zapada prema istoku, u skladu s opisom autoceste iz članka 2. ove Odluke.

Članak 6.

Izlazi i čvorišta na autocesti koja počinju na državnoj granici označavaju se rednim brojem od 1 do n, počevši od početka autoceste.

Na autocesti koja počinje u čvorištu, to se čvorište računa kao početno, tako da sljedeći izlaz ili čvorište na toj autocesti nosi broj 2.

Čvorište ne nosi jedinstveni broj nego se privoz označuje brojem koji nastavlja niz brojeva prethodnih izlaza i čvorišta.

Iz suprotnog smjera se brojevi izlaza i čvorišta nižu unatrag.

Članak 7.

Broj izlaza ili čvorišta se upisuje u znak »oznaka broja čvorišta« (C110).

Znak C110, s upisanim odgovarajućim brojem čvorišta, umeće se u prometni znak »ploča za označavanje izlaza« (C92), u prometni znak »predputokaz za izlaz s autoceste ili brze ceste s oznakom izlaza« (D01) te u prometni znak »predputokaz za interregionalno čvorište s oznakom čvorišta« (D02).

Članak 8.

Ako je na nekoj autocesti predviđena izgradnja novog izlaza ili čvorišta za istog se rezervira broj.

Ako se naknadno izgradi čvorište koje nije bilo predviđeno, istom se dodjeljuje broj prethodnog čvorišta s dodatkom malog slova »a«.

Za buduće izlaze, čvorišta i odmorišta koji ovom Odlukom nisu određeni preuzet će se nazivi iz građevinske dozvole i odobrene projektne dokumentacije.

Članak 9.

Prilozi ovoj Odluci, koji čine njezin sastavni dio, su Prilog 1: Karta s oznakama autocesta iz članka 2. ove Odluke i Prilog 2: Oznaka broja izlaza ili čvorišta te nazivi izlaza i čvorišta i odmorišta.

Članak 10.

Prometne znakove koji nisu u skladu s ovom Odlukom uskladit će se s odredbama ove Odluke najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o označavanju autocesta, njihove stacionaže, brojeva izlaza i prometnih čvorišta te naziva izlaza, prometnih čvorišta i odmorišta (»Narodne novine«, broj 73/2003).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/21-01/226
Urbroj: 530-06-2-1-21-1
Zagreb, 22. prosinca 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

KARTA S OZNAKAMA AUTOCESTA

PRILOG 2.

OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA TE NAZIVI IZLAZA I ČVORIŠTA I ODMORIŠTA

p