Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

NN 2/2022 (5.1.2022.), Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

7

Na temelju stavka 11. članka 8. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009., 24/2010., 22/2013. i 25/2018.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST (060724) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

I.

Odlukom o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA (»Narodne novine«, broj 85/2017.) donesen je strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA.

II.

Ovom Odlukom donose se izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na izmjene kadrovskih uvjeta u nastavnim predmetima Osnove ekonomije, Statistika, Poslovne komunikacije, Komunikacijsko-prezentacijske vještine, Osnove računovodstva, Računovodstvo troškova i imovine, Računovodstvo proizvodnje i trgovine, Poduzetničko računovodstvo, Marketing, Bankarstvo i osiguranje, Tržište kapitala, Poduzetništvo, Vježbenička tvrtka, Društveno odgovorno poslovanje, Pravno okruženje poslovanja, Informatika, Obiteljski posao, Globalno poslovno okruženje, Uvod u poslovno upravljanje, Osnove turizma, Računovodstvo neprofitnih organizacija, Analiza financijskih izvješća, Upravljanje prodajom i Marketing usluga.

III.

Sastavni dio ove Odluke su izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA iz točke II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/21-05/00026
Urbroj: 533-05-21-0002
Zagreb, 17. prosinca 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

IZMJENE I DOPUNE KADROVSKIH UVJETA U STRUKOVNOM DIJELU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST (060724)

4. KADROVSKI UVJETI

Nastavni predmetNastavnikIzobrazba
Osnove ekonomije• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Statistika• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• magistar matematike

• diplomirani ekonomist

• profesor matematike

• diplomirani inženjer matematike

• magistar edukacije matematike

• magistar edukacije matematike i fizike

• magistar edukacije matematike i informatike

• magistar računarstva i matematike

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Poslovne komunikacije (prvi razred)• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• magistar prava

• magistar politologije

• magistar hrvatskog jezika i književnosti

• magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti

• diplomirani ekonomist

• diplomirani pravnik

• diplomirani politolog

• profesor hrvatskog jezika i književnosti

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni prvostupnik ekonomije

• stručni prvostupnik ekonomije

• stručni prvostupnik poslovne informatike

• magistar edukacije informatike

• magistar edukacije informatike i tehnike

• magistar informatike

• magistar informacijskih znanosti

• magistar edukacije informacijskih znanosti

• magistar edukacije politike i informatike

• magistar profesor informatike

• magistar profesor matematike i informatike

• magistar profesor fizike i informatike

• magistar računarstva

• profesor informatike

• profesor matematike i informatike

• profesor fizike i informatike

• stručni specijalist IT menadžmenta

• magistar kroatologije

• diplomirani kroatolog

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

NAPOMENA: obvezno poznavanje daktilografije i rada na računalu

Poslovne komunikacije (drugi razred)• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Komunikacij­sko-prezentacijske vještine• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• magistar komunikologije

• magistar politologije

• magistar hrvatskoj jezika i književnosti

• diplomirani komunikolog

• diplomirani politolog

• profesor hrvatskog jezika i književnosti

• magistar kroatologije

• magistar edukacije kroatologije

• magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Osnove računovodstva• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

• sveučilišni specijalist računovodstva, revizije i analize

Računovodstvo troškova i imovine• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

• sveučilišni specijalist računovodstva, revizije i analize

Računovodstvo proiz­vodnje i trgovine• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

• sveučilišni specijalist računovodstva, revizije i analize

Poduzetničko računovodstvo• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

• sveučilišni specijalist računovodstva, revizije i analize

Marketing• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

• magistar znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing

• sveučilišni specijalist marketinga usluga

Bankarstvo i osiguranje• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

• sveučilišni specijalist financija i bankarstva

Tržište kapitala• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Poduzetništvo• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Vježbenička tvrtka• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Društveno odgovorno poslovanje• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• magistar prava

• magistar politologije

• diplomirani pravnik

• diplomirani politolog

• magistar politologije

• stručni specijalist javne uprave

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Pravno okruženje poslovanja• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• magistar prava

• diplomirani pravnik

• stručni specijalist javne uprave

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Informatika• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije (smjer poslovna informatika)

• diplomirani ekonomist (smjer poslovna informatika)

• diplomirani ekonomist (smjer informatičko poslovanje)

• magistar poslovne ekonomije (smjer informatičko poslovanje)

• magistar poslovne ekonomije (smjer poslovna informatika)

• stručni specijalist ekonomije (smjer informatika)

• magistar edukacije informatike

• magistar edukacije informatike i tehnike

• magistar informatike

• magistar informacijskih znanosti

• magistar edukacije informacijskih znanosti

• magistar edukacije politike i informatike

• magistar profesor informatike

• magistar profesor matematike i informatike

• magistar profesor fizike i informatike

• magistar računarstva

• profesor informatike

• profesor matematike i informatike

• profesor fizike i informatike

• stručni specijalist IT menadžmenta

• magistar edukacije matematike i informatike

• magistar edukacije fizike i informatike

• sveučilišni prvostupnik informatike

• sveučilišni prvostupnik informatike i tehnike

• magistar informatologije

• magistar inženjer elektrotehničkih i informatičkih tehnologija

• sveučilišni prvostupnik informatologije

Obiteljski posao• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Globalno poslovno okruženje• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• magistar politologije

• magistar prava

• diplomirani politolog

• diplomirani pravnik

• stručni specijalist ekonomije

• stručni specijalist javne uprave

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Uvod u poslovno upravljanje• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Osnove turizma• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Računovodstvo neprofitnih organizacija• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

• sveučilišni specijalist računovodstva, revizije i analize

Analiza financijskih izvješća• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

• sveučilišni specijalist računovodstva, revizije i analize

Upravljanje prodajom• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

Marketing usluga• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• magistar poslovne ekonomije

• stručni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist ekonomije

• sveučilišni specijalist poslovne ekonomije

• magistar znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing

• sveučilišni specijalist marketinga usluga