Rješenje o imenovanju predstavnice i zamjenika predstavnice Republike Hrvatske u Upravni odbor Međuvladine organizacije za međunarodni prijevoz željeznicom (OTIF)

NN 4/2022 (10.1.2022.), Rješenje o imenovanju predstavnice i zamjenika predstavnice Republike Hrvatske u Upravni odbor Međuvladine organizacije za međunarodni prijevoz željeznicom (OTIF)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

37

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSTAVNICE I ZAMJENIKA PREDSTAVNICE REPUBLIKE HRVATSKE U UPRAVNI ODBOR MEĐUVLADINE ORGANIZACIJE ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM (OTIF)

1. Imenuje se mr. sc. JASNA DIVIĆ za predstavnicu Republike Hrvatske u Upravnom odboru Međuvladine organizacije za međunarodni prijevoz željeznicom (OTIF), u mandatnom razdoblju od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024.

2. Imenuje se TIBOR JURKOVIĆ zamjenikom predstavnice Republike Hrvatske u Upravnom odboru Međuvladine organizacije za međunarodni prijevoz željeznicom (OTIF), u mandatnom razdoblju od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024.

Klasa: 080-02/21-01/191
Urbroj: 50301-15/07-22-02
Zagreb, 5. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.