Ispravak Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

NN 6/2022 (14.1.2022.), Ispravak Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

64

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 137 od 13. prosinca 2021. godine, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O PRIZNAVANJU ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, UDRUŽENJA ORGANIZACIJA I MEĐUSTRUKOVNIH ORGANIZACIJA

U Pravilniku o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija, u »Narodne novine«, br. 137/21), Prilog I Zahtjeva za priznavanje, točka 2. Podaci vezani za priznavanje mijenja se novom točkom 2. koja glasi:

2. PODACI VEZANI ZA PRIZNAVANJE
Područje za koje se traži priznavanje (zaokružiti)

A. država

B. iskrcajno mjesto

RIBOLOV
Ako je područje priznavanje država, priznavanje se traži

i. za sve vrste – 4% od ukupne količine svih iskrcanih proizvoda ribarstva čija je vrijednost u prvoj prodaji najmanje 10.000.000,00 HRK

ii. za određene vrste ili skupine vrsta – 12% od ukupne količine iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta

iii. za vrste: plavoperajna tuna i/ili iglun – 40% iskrcanih i prodanih vrsta

iv. za mali priobalni ribolov – 50.000 kg od ukupne količine iskrcanih proizvoda ribarstva

Ako se priznavanje traži za vrstu ili skupine vrsta potrebno je upisati vrstu, vrste ili skupine vrsta
Ako je područje priznavanja iskrcajno mjesto potrebno je upisati za koje ili koja iskrcajna mjesta se priznavanje traži
AKVAKULTURA
Potrebno je upisati lokacije uzgajališta (proizvodnih objekata)

Klasa: 011-01/21-01/30

Urbroj: 525-13/0721-21-9

Zagreb, 23. prosinca 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.