Ispravak Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

NN 9/2022 (21.1.2022.), Ispravak Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

90

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Izmjenama i dopunama Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prih-vat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom, objavljenim u »Narodnim novinama«, broj 134/21, te se daje

ISPRAVAK

IZMJENA I DOPUNA METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA CIJENE NESTANDARDNIH USLUGA ZA TRANSPORT PLINA, DISTRIBUCIJU PLINA, SKLADIŠTENJE PLINA, PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA I JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

U Izmjenama i dopunama Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom, objavljenim u »Narodnim novinama«, broj 134/21, u članku 5., u PRILOGU 1., POPIS NESTANDARDNIH USLUGA I BROJ RADNIK-SATI OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, nestandardne usluge pod rednim brojem 10. i 14. ispravno glase:

10.Montaža ili demontaža pretplatnog plinomjera do G-6[5]2,00
14.Popravak elemenata distribucijskog sustava uslijed oštećenja ili otuđenja koje je pravna ili fizička osoba mogla spriječiti[3]PI

Klasa: 310-35/21-01/58
Urbroj: 371-04-22-24
Zagreb, 19. siječnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.