Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2022. godinu

NN 16/2022 (4.2.2022.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2022. godinu

Hrvatski sabor

148

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 28. siječnja 2022. donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2022. GODINU

Redni brojZakonodavne mjere

Sjednice Hrvatskoga sabora

I. kvartal

1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (MFIN)
2.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (MFIN)
3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita (MFIN)
4.Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona kaznenih djela (MFIN)
5.Zakon o poticanju ulaganja (MGOR)
6.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije (MGOR)
7.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (MMPI)
8.Zakon o elektroničkim komunikacijama (MMPI)
9.Zakon o zdravlju životinja (MPOLJ)
10.Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima (MPOLJ)
11.Zakon o održivoj uporabi pesticida (MPOLJ)
12.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu (MPOLJ)
13.Zakon o gnojidbenim proizvodima (MPOLJ)
14.Zakon o hrani (MPOLJ)
15.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (MPU)
16.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (MPU)
17.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom (MPUGDI)
18.Zakon o socijalnoj skrbi (MRMSOSP)
19.Zakon o radu (MRMSOSP)
20.Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (MRMSOSP)
21.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (MUP)
22.Zakon o vanjskim poslovima (MVEP)
23.Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (MZ)
24.Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (MZ)
25.Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (MZ)
26.Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (SDUDM)

Zakonodavne mjere

Sjednice Hrvatskoga sabora

II. kvartal

27.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (MFIN)
28.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (MFIN)
29.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (MPOLJ)
30.Zakon o dopuni Zakona o akvakulturi (MPOLJ)
31.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (MPU)
32.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu (MUP)
33.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (MZO)
Zakonodavne mjere

Sjednice Hrvatskoga sabora

III. kvartal

34.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (MFIN)
35.Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača (MGOR)
36.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (MGOR)
37.Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima (MPOLJ)
38.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (MPU)
39.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (MPU)
40.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina (MRMSOSP)
41.Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (MUP)
Zakonodavne mjere

Sjednice Hrvatskoga sabora

IV. kvartal

42.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (MFIN)
43.Zakon o veterinarstvu (MPOLJ)
44.Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada (MRMSOSP)
45.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (MVEP)
46.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela (MUP)


Klasa: 022-03/21-01/164
Zagreb, 28. siječnja 2022.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.