Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor«

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor«

HRVATSKI SABOR

155

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. Zakona o »Nagradi Vladimir Nazor« (»Narodne novine«, br. 27/91.) Hrvatski sabor na sjednici 28. siječnja 2022. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA »NAGRADE VLADIMIR NAZOR« I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA
»NAGRADE VLADIMIR NAZOR«

I.

Za predsjednika Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« imenuje se akademik ZVONKO KUSIĆ.

II.

Za članove Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« imenuju se:

– BRANKA CVITKOVIĆ

– prof. dr. sc. HELENA SABLIĆ TOMIĆ

– akademik FRANO PARAĆ

– BRANKO SCHMIDT

– prof. art. TOMISLAV BUNTAK

– doc. dr. art. IVANA BAKAL

– LEONARD JAKOVINA

– MAJA FURLAN ZIMMERMANN.

III.

Predsjedniku Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« akademiku Zvonku Kusiću i članovima Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« akademiku Zlatanu Vrkljanu, Branki Cvitković, prof. dr. sc. Heleni Sablić Tomić, akademiku Frani Paraću, Goranu Raki, Dinki Jeričević, Milku Šparembleku i Branku Schmidtu koji su imenovani Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« (»Narodne novine«, br. 24/20.), istekom zakonskog roka od dvije godine, 11. ožujka 2022. istječe mandat za obnašanje dužnosti na koju su imenovani.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 11. ožujka 2022.

Klasa: 021-04/22-07/03
Zagreb, 28. siječnja 2022.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.