Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

172

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 45. sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 125/21. i 134/21.) u cijeloj Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala kod proizvođača pomagala iz stupca 4 »Streifeneder ortho production GmbH« podaci u stupcu 5 mijenjaju se i glase: »Nostrum Medical«:

Iza rednog broja 564a dodaje se redni broj 564b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
564b060306044902Ortoza za korekciju kokošjih prsa331EgeriaEgeriaOrtoza za korekciju kokošjih prsa, EgeriaOrtoza za korekciju kokošjih prsa125NEkom11 god.1 god 
543,055%571,63IISPPDPlastika, metal, koža, izrada po mjeri. 

«

Podaci pod rednim brojem 1192 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1192032112080303Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti 170Nipro Medical Industries Ltd.; Nipro (Thailand) Corporation Limited za Novo Nordisk A/S, Danska; Novo Nordisk A/SNovo NordiskIgle za injektor za terapiju šećerne bolesti, Nipro Medical Industries Ltd. i Novo Nordisk A/SNovoFine 30G (0,30mm x 8 mm); NovoFine 31G (0,25mm x 6 mm); NovoFine 32G (0,25mm x 4 mm)1141aNEkomdo 300 komada3 mj.3 mj.3 mj.0,765%0,80IIaSSP, LJTvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.1

«

Podaci pod rednim brojem 1203 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1203032412080505Set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi 172Roche Diabetes Care GmbHRocheSet za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi, RocheAccu-Chek Performa, Accu-Chek Active12, 13, 14141aNEkom15 god.5 god.5 god.0,695%0,72IVDSSP, LJBaterijski elektronički uređaj za mjerenje glukoze u krvi – 1 uređaj odobrava se na period od 5 godine. Mjerne jedinice – mmol, tvornički blokirano, bez mogućnosti promjene od strane korisnika. Automatsko uvlačenje uzorka, osim kod fotometrijske metode. Automatska detekcija nedostatnog volumena uzorka. Kalibracija – plazma. Postotak pogreške pri mjerenju u skladu s FDA, ISO, CE standardima. Potrebna količina krvi za test do 1,5 µL, brzina mjerenja ne duža od 10 s, minimalni broj podataka u memoriji 300, startni lancetar obavezan, raspon mjerenja 1,1 do 27,8 mmol/l, oznaka za niski i visoki GUK, traka u uređaju u trenutku mjerenja. CE certifikat.1

«

Podaci pod rednim brojem 1231 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1231032412080705Dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem174Roche Diabetes Care GmbHRocheDijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem, Roche, Foto 1396929140Accu-Chek Active1141aNEkomdo 375 komada3 mj.3 mj.3 mj.2,215%2,32IVDSSP, LJPlastika, elektroda ili fotometrijski film/indikator. CE certifikat.1

«

Podaci pod rednim brojem 1262 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1262032112080805Lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi174Roche Diabetes Care GmbHRocheLancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi, RocheAccu-Chek Softclix1141aNEkomdo 375 komada3 mj.3 mj.3 mj.0,405%0,42IIaSSP, LJPlastična ovojnica i kapica oko metalne igle za lancetar. Dubina igala G26-G30. CE certifikat.1

«

Iza rednog broja 1277db dodaje se naslov podskupine i redni broj 1277dc sa sljedećim podacima:

»

Inzulinske pumpe sa kateterom
RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1277dc041924010101Inzulinska pumpa sa kateterom, sa mogućnošću automatskog zaustavljanja isporuke inzulina 364Medtronic MiniMedMediligoInzulinska pumpa sa kateterom, sa mogućnošću automatskog zaustavljanja isporuke inzulina, Medtronic MiniMedMedtronic MiniMed 640G insulin pump31,3231,329aDAkom1po ocjeni funkcionalnostipo ocjeni funkcionalnostipo ocjeni funkcionalnosti18.170,005%19.078,50IIbS 
Minimalna bazalna doza 0,025 J/h. Mogućnost promjene bazalne doze svakih pola sata. Minimalna bolus doza 0,025 J. Više različitih oblika bolusa. Bolus kalkulator kao dio softvera pumpe. Mogućnost povezivanja sa aparatićem za mjerenje GUK-a koji se isporučuje zajedno s inzulinskom pumpom. Mogućnost spajanja sa sustavom za kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora u međustaničnoj tekućini. Prikazivanje informacija o glukozi izmjerenoj senzorom na zaslonu pumpe. Alarmi (upozorenja) ako se razina glukoze mijenja određenom brzinom ili ako se približava ili je već dosegla određenu donju ili gornju granicu. Automatsko zaustavljanje isporuke inzulina kada se vrijednost glukoze izmjerene senzorom približava donjoj granici, automatsko nastavljanje isporuke inzulina kada glukoza počinje rasti. Vodootporna. Isporuka inzulina vrši se putem katetera/sustava za infuziju. Jamstveni rok je četiri godine. CE certifikat. 

«

Iza rednog broja 1277dc dodaje se redni broj 1277dd sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1277dd041924010201Obnovljena inzulinska pumpa sa kateterom, sa mogućnošću automatskog zaustavljanja isporuke inzulina 364Medtronic MiniMedMediligoObnovljena inzulinska pumpa sa kateterom, sa mogućnošću automatskog zaustavljanja isporuke inzulina, Medtronic MiniMedMedtronic MiniMed 640G insulin pump31,3231,329aDAkom1po ocjeni funkcionalnostipo ocjeni funkcionalnostipo ocjeni funkcionalnosti350,005%367,50IIbS 
Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: provedba samotestiranja pomagala (Self Test). Isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat. Jamstveni rok četiri godine, računa se od dana prve isporuke. 

«

Podaci pod rednim brojem 1278 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1278032121080901Sustav za infuziju inzulinske pumpe (igle i kateteri) 175, 343UnomedicalMediLigoInfuzijski set za inzulinsku pumpu, Medtronic

Medtronic Minimed Infusion Sets

(Paradigm Quick-set® MMT-396, MMT-397, MMT-398, MMT-399, Paradigm Silhouette® MMT-381, Paradigm Sure-T® MMT-874)

12, 13 samo kod prvog propisivanja141aNEkom303 mj.3 mj.3 mj.111,435%117,00IIbSSP, LJPlastične cijevi (kateteri) s kanilom od nehrđajućeg medicinskog čelika. Infuzijski setovi dužine do 110 cm i dužine kanila do 17 mm. Kateter iznutra polietilen, izvana poliuretan. CE certifikat.1

«

Podaci pod rednim brojem 1283a mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1283a032118081401Odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, uz inzulinsku pumpu305, 343Medtronic MiniMedMediLigoOdašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, uz inzulinsku pumpu, Medtronic MiniMedMedtronic MiniMed MiniLink Real time transmitter; Medtronic MiniMed Guardian 2 link transmitter31,32141aNEkom11 god.1 god.1 god.2.977,955%3.126,85IIaSSP, LJ

Sadrži nezamjenjivu bateriju te se puni putem punjača. Jamstveni rok 1 godina. CE certifikat

-MiniLink: odašiljač, tester, punjač, proizvod za aplikaciju senzora, AAA ili LR-03 alkalna baterija

-Guardian 2Link: odašiljač, tester vodootpornosti, punjač, AAA alkalna baterija, one-press serter

1

«

Podaci pod rednim brojem 1283aa mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1283aa032118081402Odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, uz inzulinsku pumpu305, 343Medtronic MiniMedMediLigoOdašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, uz inzulinsku pumpu, Medtronic MiniMedMedtronic MiniMed Guardian 3 link transmitter31,32141aNEkom11 god.1 god.1 god.2.977,955%3.126,85IIaSSP, LJSadrži nezamjenjivu bateriju te se puni putem punjača. Jamstveni rok 1 godina. Sadrži: odašiljač, dva ispitna uređaja, punjač, AAA alkalna baterija, one-press serter. CE certifikat.1

«

Iza rednog broja 1283aa dodaje se redni broj 1283ab sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1283ab032118081403Odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze za napredni sustav hibridne zatvorene petlje343, 365Medtronic MiniMedMediLigoOdašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze za napredni sustav hibridne zatvorene petlje, Medtronic MiniMedMedtronic MiniMed Guardian 3 link BLE transmitter31,32141aNEkom1 
1 god.1 god.2.977,955%3.126,85II aSSP, LJSadrži nezamjenjivu bateriju te se puni putem punjača. Jamstveni rok jedna godina. Sadrži: odašiljač, dva ispitna uređaja, punjač, AAA alkalna baterija, one-press serter. CE certifikat.1

«

Podaci pod rednim brojem 1283b mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1283b032118081501Senzor za kontinuirano mjerenje glukoze, uz inzulinsku pumpu305, 343Medtronic MiniMedMediLigoSenzor za kontinuirano mjerenje glukoze, uz inzulinsku pumpu, Medtronic MiniMedMedtronic MiniMed Enlite sensor31,32141aNEkom133 mj.3 mj.3 mj.215,805%226,59IIbSSP, LJElektroda premazana reagensima za mjerenje glukoze, s vodilicom od nehrđajućeg medicinskog čelika. CE certifikat.1

«

Podaci pod rednim brojem 1283c mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1283c032118081502Senzor za kontinuirano mjerenje glukoze, uz inzulinsku pumpu305, 343Medtronic MiniMedMediLigoSenzor za kontinuirano mjerenje glukoze, uz inzulinsku pumpu, Medtronic MiniMedMedtronic MiniMed Guardian sensor (3)31,32141aNEkom133 mj.3 mj.3 mj.215,805%226,59IIbSSP, LJElektroda premazana reagensima za mjerenje glukoze, s vodilicom od nehrđajućeg medicinskog čelika. CE certifikat.1

«

Iza rednog broja 1283c dodaje se redni broj 1283d sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1283d032118081503Senzor za kontinuirano mjerenje glukoze za napredni sustav hibridne zatvorene petlje343,365Medtronic MiniMedMediLigoSenzor za kontinuirano mjerenje glukoze za napredni sustav hibridne zatvorene petlje, Medtronic MiniMedMedtronic MiniMed Guardian sensor (3)31,32141aNEkom13 
3 mj.3 mj.215,805%226,59II bSSP, LJElektroda premazana reagensima za mjerenje glukoze, s vodilicom od nehrđajućeg medicinskog čelika. CE certifikat.1

«

Podaci pod rednim brojem 1382 brišu se.

Iza rednog broja 1718b dodaje se redni broj 1718c sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1718c091503121312Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara 231Kare Medical and Analytical Devices LtdNostrum MedicalKoncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara, Kare Medical and Analytical Devices LtdHikoneb Oxybreath Mini 516, 1816, 185DAkom16 god.6 god.6 god.4.057,905%4.260,80IIaSSP, LJPlastika, metal, elektroničke komponente, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90% uz protok 4 litre, izlazni tlak 35 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika od 0 do najmanje 5 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji, Trajanje filtera: 12 mj, Buka: do 50 dB, Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat. 

«

Iza rednog broja 1731b dodaje se redni broj 1731c sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1731c030318121513Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara 231Kare Medical and Analytical Devices LtdNostrum MedicalObnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara, Kare Medical and Analytical Devices LtdHikoneb Oxybreath Mini 516, 1816, 185DAkom16 g.6 god.6 god.1.500,005%1.575,00IIaSSP, LJPreuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat. 

«

Iza rednog broja 1741 dodaje se redni broj 1741a sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1741a030312121607Crijevo za dovod kisika s priključcima 232Kare Medical and Analytical Devices LtdNostrum MedicalCrijevo za dovod kisika s priključcima, Kare Medical and Analytical Devices LtdCijevo za dovod kisika s priključcima14, 16, 185NEkom11 god.1 god.1god.19,005%19,95IIaSSP, LJPlastika. CE certifikat. 

«

Iza rednog broja 1749c dodaje se redni broj 1749d sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1749d030312121712Vanjski grubi filter 233Kare Medical and Analytical Devices LtdNostrum MedicalVanjski grubi filter, Kare Medical and Analytical Devices LtdVanjski grubi filter X00062714, 16, 185NEkom11 god.1 god1 god6,235%6,54IIaSSP, LJOriginal prema modelu koncentratora. CE certifikat. 

«

Iza rednog broja 1757c dodaje se redni broj 1757d sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1757d030312121812Unutarnji filter 233Kare Medical and Analytical Devices LtdNostrum MedicalUnutarnji filter, Kare Medical and Analytical Devices LtdUnutarnji filter X00448314, 16, 185NEkom11 god1 god1 god49,865%52,35IIaSSP, LJOriginal prema modelu koncentratora. CE certifikat. 

«

Iza rednog broja 1764c dodaje se redni broj 1764d sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1764d030312121911Bakterijski filter 233Kare Medical and Analytical Devices LtdNostrum MedicalBakterijski filter,Kare Medical and Analytical Devices LtdBakterijski filter X00063114, 16, 185NEkom11 god1 god1 god31,165%32,72IIaSSP, LJBaktericidna svojstva. CE certifikat. 

«

Iza rednog broja 1781 dodaje se redni broj 1781a sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1781a915031232110Nosni kateter233Kare Medical and Analytical Devices LtdNostrum MedicalNosni kateter, Kare Medical and Analytical Devices LtdNosni kateter X00426014, 16, 185NEkom241 god1 god1 god4,735%4,97IIaSSP, LJPlastika. CE certifikat. 

«

Iza rednog broja 1824c dodaje se redni broj 1824d sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1824d030415123113Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236SefamEksa GrupaUređaj za potpomognuto disanje (CPAP), SefamS.Box1205DAkom1 
8 god.8 god.3.646,285%3.828,59IIaSSP, LJCPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja u bolničkim ustanovama koje sa Zavodom imaju ugovoreni postupak polisomnografije. Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat. 

«

Iza rednog broja 1834a dodaje se redni broj 1834b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1834b030318123302Regulator za bocu 237MedicopMesser Croatia plinRegulator za bocu, MedicopRegulator tlaka 130000314,15,189NEkom110 god10 god10 god1.900,005%1.995,00IIbSSP, LJRegulator za bocu s kisikom. CE certifikat. 

«

Podaci pod rednim brojem 2349a mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
2349a041915175001Igle za injektor za primjenu lijeka Norditropin (somatropin) za supkutanu primjenu-Novo Nordisk361Nipro Medical Industries Ltd.; Nipro (Thailand) Corporation Limited za Novo Nordisk A/S, Danska; Novo Nordisk A/SNovo NordiskIgle za injektor za primjenu lijeka Norditropin (somatropin) za supkutanu primjenu-Novo Nordisk, Nipro Medical Industries Ltd. i Novo Nordisk A/SNovoFine 30G (0,30mm x 8 mm); NovoFine 31G (0,25mm x 6 mm); NovoFine 32G (0,25mm x 4 mm)1141aNEkom1003 mj.3 mj.3 mj.0,805%0,84IIaSSP, LJTvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije hormonom rasta putem injektora. CE certifikat.1

«

U legendi iza rednog broja 9 dodaje se redni broj 9a koji glasi: »Liječničko povjerenstvo Direkcije (uz prethodno odobrenje Stručnog povjerenstva za inzulinske pumpe Zavoda)«.

U indikacijama za primjenu iza rednog broja 363 dodaju se redni brojevi 364 i 365 s indikacijama koje glase:

»364: Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1, indikaciju za primjenu pomagala može postaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz jedne od navedenih ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova (KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice i KB Merkur), koji pomagalo i propisuje na Potvrdu o pomagalima za šećernu bolest, a koji se bavi liječenjem šećerne bolesti i ima mogućnost provesti edukaciju bolesnika.

Reevaluacija ishoda primjene pomagala obvezno se provodi najmanje jedanput svakih 6 mjeseci, a provodi ju bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije koji je dao preporuku za pomagalo ili bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz druge ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti.

Kod preporuke obvezno se u nalazu mora obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak, a kasnije i za nastavak korištenja pomagala.

Predloženo i propisano pomagalo odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, uz prethodno odobrenje Stručnog povjerenstva za inzulinske pumpe Zavoda, osiguranim osobama koje zadovoljavaju kriterije i kojima je pomagalo preporučeno u skladu sa stručnim smjernicama Referentnog centra za šećernu bolest i Referentnog centra za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes Ministarstva zdravstva.

Za svako odobrenje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku i drugu potrebnu dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove daje preporuku za primjenu pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama, ako se radi o nastavnom propisivanju.

Kod nastavnog korištenja pomagala, a prije propisivanja novog pomagala obvezno se provodi provjera funkcionalnosti postojećeg pomagala od strane nadležnog doktora specijaliste koji je ovlašten za propisivanje pomagala. Provjeri funkcionalnosti ne podliježu jednokratne »patch« inzulinske pumpe.

Osigurana osoba kojoj je Stručno povjerenstvo Zavoda odobrilo primjenu pomagala ostvaruje pravo i na potrošni materijal, uz uvjet da se pomagalo koristi u skladu s uputama i da se obavljaju redoviti kontrolni pregledi kod odgovarajućeg sub/specijaliste svakih 6 mjeseci.

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala, niti potrošnog materijala za pomagalo ako:

1. ne obavlja redovite 6-mjesečne kontrolne preglede kod dijabetologa,

2. pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da bolesnik koristi pomagalo prema uputama: ili ne mjeri redovito glikemiju ili ne primjenjuje inzulin ili neredovito mijenja setove ili se ne pridržava dobivenih uputa,

3. nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da:

– nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5 % i/ili

– smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1% i/ili

– tijekom razdoblja od godine dana HbA1c pokazuje značajno pogoršanje (HbA1c >9 % u 3 uzastopna neovisna mjerenja tijekom godine dana).«.

»365: Za osigurane osobe starije od 7 godina, kojima je u liječenju šećerne bolesti tipa 1 odobrena inzulinska pumpa sa kateterom, sa algoritmom za korekciju hiperglikemija, dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje, Medtronic MiniMed 780G. Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo: -ostvaruje pravo na najviše do 1475 komada dg.trakica za mjerenje GUK-a i do 1475 komada lanceta godišnje,

– ne ostvaruje pravo na uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze »FreeStyle Libre« i pripadajući senzor i odašiljače za kontinuirano mjerenje glukoze, povezive s aplikacijama pametnih uređaja »Medtrum« i »Medtronic Guardian Connect« te pripadajuće senzore. Osigurana osoba ne ostvaruje pravo na povećanu količinu senzora za kontinuirano mjerenje glukoze.«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2022. godine.

Klasa: 025-04/22-01/28
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 31. siječnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.