Rješenje o razrješenju ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

NN 22/2022 (23.2.2022.), Rješenje o razrješenju ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Vlada Republike Hrvatske

258

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), donosim

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU MINISTRA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

1. Razrješuje se DARKO HORVAT dužnosti ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, na osobni zahtjev.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080-02/22-02/11
Urbroj: 50301-15/15-22-01
Zagreb, 19. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.