Ispravak Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

NN 22/2022 (23.2.2022.), Ispravak Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

279

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 120 od 10. studenoga 2021. godine, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI POSLOVNI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE

U Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (»Narodne novine«, broj 120/21) u članku 7. stavku 2. umjesto riječi: »HRN EN 15656« trebaju stajati riječi: »HRN EN 15659«.

U članku 15. stavku 3. umjesto riječi: »klase RC 5« trebaju stajati riječi: »klase RC 2«.

Klasa: 011-02/22-01/40
Urbroj: 511-01-152-22-2
Zagreb, 17. veljače 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.