Deklaracija o Ukrajini

NN 25/2022 (2.3.2022.), Deklaracija o Ukrajini

Hrvatski sabor

311

Polazeći od Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Ukrajine, potpisanog 24. listopada 2002., koji je stupio na snagu 14. kolovoza 2003.,

prisjećajući se da je Ukrajina bila među prvim državama koje su priznale Republiku Hrvatsku kao suverenu i samostalnu državu 11. prosinca 1991., kao i da je Republika Hrvatska bila među prvim državama koje su priznale neovisnost Ukrajine 5. prosinca 1991.,

uzimajući u obzir Zajedničku deklaraciju o europskoj perspektivi Ukrajine, koja je potpisana i stupila na snagu 8. prosinca 2021.,

vodeći računa o zadaćama postavljenima Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Radne skupine za suradnju Republike Hrvatske i Ukrajine, koja je donesena i stupila na snagu 18. veljače 2021.,

imajući na umu ciljeve zajedničke suradnje postavljene u okviru Akcijskog plana za 2022./2023. Radne skupine za suradnju Republike Hrvatske i Ukrajine, koji je potpisan i stupio na snagu 9. prosinca 2021.,

ističući da Republika Hrvatska i Ukrajina dijele zajedničke vrijednosti, uključujući i poštivanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava, uključujući i prava manjina,

imajući na umu Zajedničku deklaraciju sudionika međunarodne Krimske platforme, usvojenu 23. kolovoza 2021. u Kijevu,

na temelju članka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.) Hrvatski sabor na sjednici 25. veljače 2022. donosi

DEKLARACIJU O UKRAJINI

1. Hrvatski sabor najoštrije osuđuje ničim izazvanu agresiju na Ukrajinu i njezin suverenitet, teritorijalni integritet te neovisnost i poziva Rusiju da odmah prestane s vojnim napadom i povuče svoje trupe s ukrajinskog teritorija. Hrvatski sabor osuđuje priznavanje samoproglašenih regija Donjecka i Luhanska jer taj čin predstavlja grubo kršenje suvereniteta Ukrajine i podriva temelje međunarodnog poretka.

2. Hrvatski sabor daje punu potporu teritorijalnoj cjelovitosti, suverenitetu i neovisnosti Ukrajine u njezinim međunarodno priznatim granicama, što je i temeljna odrednica u odnosima i suradnji između Republike Hrvatske i Ukrajine.

3. Hrvatski sabor izražava punu solidarnost s Ukrajinom i ukrajinskim narodom te poziva Vladu Republike Hrvatske da pruži humanitarnu i tehničku pomoć, te prihvati ukrajinske izbjeglice u ovom za Ukrajinu i za sav miroljubivi svijet teškom trenutku.

4. Hrvatski sabor snažno i odlučno podržava europski sigurnosni poredak čija su temeljna načela sadržana u Povelji Ujedinjenih naroda i temeljnim dokumentima Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, uključujući Helsinški završni akt i Parišku povelju, te počivaju na suverenoj jednakosti i teritorijalnoj cjelovitosti država, nepovredivosti granica, suzdržavanju od prijetnje ili upotrebe sile te slobodi država da izaberu ili promijene vlastite sigurnosne aranžmane.

5. Hrvatski sabor naglašava da, u kontekstu sigurnosne situacije na istoku Europe, održavanje dijaloga između svih međunarodnih relevantnih aktera te smirivanje napetosti i agresivne retorike, uz poštivanje međunarodnog pravnog poretka i nepovredivosti međunarodnih granica predstavlja ključ za očuvanje mira i stabilnosti u regiji.

6. Suradnja unutar Trilateralne kontaktne skupine i Normandijskog formata kao relevantnih pregovaračkih okvira prihvaćenih strana u sukobu čini temelj za pronalazak održivog i sveobuhvatnog rješenja sukoba.

7. Hrvatski sabor izražava uvjerenje da suradnja s Ukrajinom u okviru Europske unije, poglavito inicijative Istočnog partnerstva, uz istodobno poštivanje načela različitih težnji i uključivosti svih čini posebno značajan dodatni okvir zajedničke suradnje.

8. Hrvatski sabor podržava reformske napore koje Ukrajina provodi u teškim okolnostima, osobito u području borbe protiv korupcije, vladavine prava i sigurnosnog sektora, kao i postignuća i pružena jamstva daljnjeg nastavka provedbe nužnih reformi.

9. Hrvatski sabor pozdravlja djelovanje Radne skupine za suradnju Republike Hrvatske i Ukrajine kao jednog od temelja zajedničke suradnje čiji je cilj unaprjeđenje i razvijanje međusobnih odnosa kroz prenošenje iskustava iz uspješne realizacije mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja te pružanje podrške ukrajinskoj europskoj perspektivi.

10. Hrvatski sabor izražava čvrsto uvjerenje da je sigurna, stabilna i prosperitetna Ukrajina u strateškom interesu svih građana Ukrajine, Europske unije, čitavoga europskog kontinenta, svjetskog mira i međunarodnog poretka.

Klasa: 912-01/22-01/02

Zagreb, 25. veljače 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.