Odluka o visini naknade za rad udomitelja

NN 27/2022 (4.3.2022.), Odluka o visini naknade za rad udomitelja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

350

Na temelju članka 30. stavka 5., članka 32. stavka 1. i članka 33. stavka 1. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18. i 18/22.) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA

I.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine (u daljnjem tekstu: osnovica) i iznosi:

– 270 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života

– 200 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava odrasle osobe.

II.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo iznosi 800 % osnovice.

III.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu određuje se u odnosu na osnovicu i iznosi:

– 900 % osnovice udomitelju sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem

– 1200 % osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem

– 1500 % osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za rad udomitelja (»Narodne novine«, broj 9/19.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/3

Urbroj: 524-08-01-02/2-22-7

Zagreb, 28. veljače 2022.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.