Odluka o osnivanju Koordinativnog tijela Vlade Republike Hrvatske za međuinstitucionalnu koordinaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama

NN 31/2022 (10.3.2022.), Odluka o osnivanju Koordinativnog tijela Vlade Republike Hrvatske za međuinstitucionalnu koordinaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

379

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU KOORDINATIVNOG TIJELA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA MEĐUINSTITUCIONALNU KOORDINACIJU AKTIVNOSTI VEZANIH ZA UNAPRJEĐENJE SUSTAVA PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Ovom Odlukom osniva se Koordinativno tijelo Vlade Republike Hrvatske za međuinstitucionalnu koordinaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama (u daljnjem tekstu: Koordinativno tijelo Vlade).

II.

Zadaća Koordinativnog tijela Vlade je koordinacija aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama.

III.

U Koordinativno tijelo Vlade imenuju se:

1. za predsjednika:

– dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.

2. za članove:

– dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave

– Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja

– dr. sc. Vili Beroš, dr. med., ministar zdravstva

– dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija

– Ivona Ferenčić, glavna tajnica Vlade Republike Hrvatske.

IV.

Koordinatorima za provedbu aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama imenuju se:

1. dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, u dijelu koji se odnosi na državne službenike i namještenike (koordinator za državnu službu)

2. Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u dijelu koji se odnosi na službenike i namještenike u javnim službama (koordinator za javne službe).

V.

(1) Čelnici tijela državne uprave imenovat će stručne timove za provedbu aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama, u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke.

(2) Čelnici tijela državne uprave dostavit će odluke o imenovanju stručnih timova iz stavka 1. ove točke koordinatorima iz točke IV. ove Odluke.

(3) Stručni timovi iz stavka 1. ove točke zaduženi su za suradnju s Ministarstvom pravosuđa i uprave i Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, davanje podataka i informacija o radnim mjestima i plaćama u državnoj službi i javnim službama, kao i u agencijama i drugim javnim ustanovama iz njihove nadležnosti te davanje mišljenja o prijedlozima novog sustava plaća u državnoj službi i javnim službama iz njihove nadležnosti.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/61

Urbroj: 50301-21/21-22-2

Zagreb, 9. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.