Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2022. godini

NN 48/2022 (22.4.2022.), Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2022. godini

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

609

Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10, 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 21. travnja 2022. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA KOJA SE U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE OSIGURAVAJU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA U 2022. GODINI

I.

Za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, a koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini, rasporedit će se financijska sredstva u iznosu od 50.204.225,00 kuna.

II.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 140/21), osigurana u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, podskupine računa: 363 Pomoći unutar općeg proračuna, 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 381 Tekuće donacije, u ukupnom iznosu od 50.204.225,00 kuna raspoređuju se za sljedeće namjene:

RačunIznos u knNamjena
363 Pomoći unutar općeg proračuna1.200.000,00

1. Lipovljanski susreti 2022. i Večer nacionalnih manjina 2021., Bjelovar (ukupno 80.000,00 kn)

2. Stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina – Roma (za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) (ukupno 1.120.000,00 kn)

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000,00Financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (korisnik Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka)
381 Tekuće donacije48.504.225,00

1. Programi kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) udruga i ustanova nacionalnih manjina

2. Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma Republike Hrvatske i Republike Mađarske (nositelj Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje)

3. Financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (nositelji Centar za povijesna istraživanja, Rovinj i Unione Italiana, Rijeka)

Ukupno50.204.225,00

III.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2022. godinu na aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, na podskupini računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna, na računu 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 80.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

NamjenaOdobreni iznos u kn
Lipovljanski susreti 2022., Lipovljani40.000,00
Večer nacionalnih manjina 2022., Bjelovar40.000,00

IV.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2022. godinu na aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, na podskupini računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna, na računu 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 1.120.000,00 kuna koriste se za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina i nisu dio sredstava tekućih donacija raspoređenih udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) i programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora.

Ova sredstva dodjeljuju se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao jednokratna pomoć sukladno potrebama.

Savjet za nacionalne manjine sklopit će s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ugovore o jednokratnoj financijskoj potpori iz sredstava Državnog proračuna za 2022. godinu za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

V.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2022. godinu na aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, na podskupini računa 381 Tekuće donacije, na računu 3811 Tekuće donacije u novcu u iznosu od 48.504.225,00 kuna raspoređuju se udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) te programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, kako slijedi:

NACIONALNA MANJINA

Udruga ili ustanova nacionalne manjine

Područje kulturne autonomije

Naziv programa

Odobreni iznos u kn
  
I. ALBANCI
  
1. Unija Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – ukupno793.500,00
  
1.0. Unija Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – bez članica416.500,00
Informiranje
– Informatori – brojeva: 12, A4, 36 str., naklada: 2000320.000,00
Izdavaštvo
– Shpellat e Kosoves (dr. sc. Sami Behrami, mr. sc. Fadil Bajraktari), A5, 250 str., naklada: 50030.000,00
Kulturne manifestacije
– Albanski filmovi – Kazalište »Vidra«, Zagreb10.000,00
– Obilježavanje dana Milana Šufflaya – Hrvatski sabor, Zagreb5.000,00
– Albanski nacionalni preporod – Novinarski dom, Zagreb5.500,00
– Dani albanske kulture36.000,00
– Dani sjećanja na poginule nestale branitelje i civile albanske nacionalne manjine u Domovinskom ratu – Bogdanovci, Zagreb10.000,00
  
1.1. Nacionalna zajednica Albanaca Slavonije i Baranje, Osijek30.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani albanske kulture – Osijek15.000,00
– Simpozij »Život i djelo Majke Tereze« i otkrivanje biste – Osijek15.000,00
  
1.2. Udruga Albanaca Istarske županije, Pula70.000,00
Izdavaštvo
– Harmonija e vargjeve (Selim Mulliqi), B5, 200 str., naklada: 50023.000,00
Kulturni amaterizam

– »Perlat« folklorna skupina

– Od bake, unuci – radionica rukotvorina i tradicije

27.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani albanske kulture u Istri – Pula20.000,00
  
1.3. Zajednica Albanaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Zagreb79.000,00
Izdavaštvo
– Dvorac (ne)dogovoru – reprint (Adnan Merovci), A5, 450 str., naklada: 100020.000,00
– Skopsko-prizrenska nadbiskupija u XIX. stoljeću, 2. svezak (Frok Zefi), A5, 23,5 × 17 cm, 280 str., naklada: 50023.000,00
– Famarët e Bregdetit (Ndriçuesit) (Sadri Fetiu), A5, 250 str., naklada: 50015.000,00
Kulturne manifestacije
– Sjećanje na prof. dr. sc. Zef Mirdita – Hrvatski institut za povijest, Zagreb5.000,00
– Dani albanske kulture – izložba – Galerija »Forum«, Zagreb16.000,00
  
1.4. Zajednica Albanaca Karlovačke županije, Karlovac36.000,00
Kulturni amaterizam
– Plesna grupa – dječja sekcija20.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani albanske kulture, tradicije i folklora – Karlovac11.000,00
– Sveta Majka Terezija – Karlovac5.000,00
  
1.5. Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije, Rijeka110.000,00
Kulturni amaterizam

– KUD Shota

– Recitatorska grupa

35.000,00
Kulturne manifestacije
– Promocija knjiga autora Skendera Thaqija i Adnana Merovcija – Rijeka6.000,00
– Vjerska tolerancija među Albancima – postavljanje kipa Majke Tereze na Trsatu – Riječka nadbiskupija, Rijeka20.000,00
– Okrugli stol o europskom identitetu – Gradska vijećnica, Rijeka8.000,00
– Okrugli stol Prizrenska liga – Gradska vijećnica, Rijeka6.000,00
– Izložba slika o jačanju multikulture i tolerancije – Gradski muzej grada Rijeke, Rijeka15.000,00
– Dani kulture albanske nacionalne manjine PGŽ – Rijeka20.000,00
  
1.6. Zajednica Albanaca Splitsko-dalmatinske županije, Split20.000,00
Kulturne manifestacije
– Obilježavanje Dana neovisnosti Republike Kosova – Split20.000,00
  
1.7. Zavičajna udruga »Hasi«, Zagreb32.000,00
Kulturne manifestacije
– Ja mogu – Zagreb13.000,00
– Okupljanja i druženja pripadnika albanske manjine u RH – Zagreb12.000,00
– Poticanje kreativnosti – Zagreb7.000,00
  
2. Albansko dramsko društvo u Hrvatskoj »Mërgimtari«, Zagreb120.000,00
Informiranje
– web-stranica www.kazaliste-mergimtari.hr15.000,00
Kulturni amaterizam

– Dramska skupina za djecu

– Dramska skupina za odrasle i mlade

85.000,00
Kulturne manifestacije
– Obilježavanje Dana albanskog kazališta – monodrama »Torba« – Zagreb20.000,00
  
3. Albansko kulturno društvo u Hrvatskoj »Shkëndija«, Zagreb215.000,00
Kulturni amaterizam
– Kulturni amaterizam – folklorna i glazbena sekcija100.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani albanske manjine u Republici Hrvatskoj – Zagreb20.000,00
– Dani kulture albanske manjine u Hrvatskoj – Hotel Antunović, Albanski kulturni dom, Zagreb25.000,00
– 60. godišnjica Albanskog kulturnog društva »Shkëndija« – Gastro Globus, Zagreb55.000,00
– Izložba albanskog slikara Xhevdeta Spahije – Galerija Forum, Zagreb15.000,00
  
4. Društvo albanskih umjetnika Hrvatske – DEA, Sisak145.000,00
Informiranje
– Web-stranica Dea – kulturna mreža15.000,00
– Portal Nacionalne manjine15.000,00
Izdavaštvo
– Albanska plemena (Robert Elsie), 16,5 × 24 cm, 285 str., naklada: 30020.000,00
– Sjene u lancima (Đurđica Ramqaj), 16,5 × 24 cm, 120 str., naklada: 30015.000,00
– Istaknute albanske žene (Edi Shukriu), 16,5 × 24 cm, 175 str., naklada: 30020.000,00
– Albert i Scarlett (Ljiljana Koci, Dražen Rubić), 16,5 × 24 cm, 92 str., naklada: 30020.000,00
Kulturne manifestacije
– Kulturna raznolikost – Zagreb15.000,00
– Istaknute albanske žene – Zagreb10.000,00
– Fra Andrija Kačić Miošić – Zagreb10.000,00
– Predstavljanje knjige »Sjene u lancima« autorice Đurđice Ramqaj – Zagreb5.000,00
  
5. Klub albanskih žena Hrvatske »Kraljica Teuta«, Zagreb150.000,00
Informiranje
– Iliria – brojeva: 2, A4, 40 str., naklada: 50060.000,00
– web-stranica »Iliria« www.iliria.com.hr20.000,00
Kulturni amaterizam
– Plesna grupa Ilirke45.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani kraljice Teute i izložba Ilirke 2022. – Novinarski dom, Zagreb25.000,00
  
6. Udruga albanske nacionalne manjine otoka Krka, Krk60.000,00
Informiranje
– Bilten – brojeva: 8, A4, 10 str., naklada: 20020.000,00
Izdavaštvo
– Albanci otoka Krka (Jetlira Avdijaj), A5, 500 str., naklada: 50020.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani albanske kulture – Krk20.000,00
  
7. Udruga albanskih žena Zagreba »Drita«, Zagreb40.000,00
Kulturne manifestacije
– Ciklus »Uspješne Albanke, inspiracija za žene u dijaspori« – Zagreb25.000,00
– Učimo albanski jezik – Zagreb5.000,00
– Večer poezije albanskih pjesnika – Zagreb10.000,00
  
UKUPNO ALBANCI1.523.500,00

II. BOŠNJACI
  
1. Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet, Buzet97.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna skupina »Buzetski biseri«62.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani bošnjačke kulture Buzet 2022. – Buzet20.000,00
– Običaji starog zavičaja Bošnjaka – Buzet15.000,00
  
2. Bošnjačka nacionalna zajednica grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, Sisak101.000,00
Kulturni amaterizam
– Ženski pjevački zbor »Sevde« BNZ GS i SMŽ45.000,00
Kulturne manifestacije
– 10. Amaterski festival pjesme sevdalinke – Dvorana Rafinerije nafte Sisak, Sisak31.000,00
– 19. Sisački bajramski koncert – Sisak15.000,00
– Festival bošnjačke kulture i tradicije – Sisak10.000,00
  
3. Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb140.000,00
Informiranje
– Bošnjački glas – brojeva: 12, B5, 44-50 str., naklada: 800100.000,00
– web-izdanje Bošnjačkog glasa8.000,00
Izdavaštvo
– Dar Nikoli Tesli (Enes Kišević), 17 × 24 cm, 130 str., naklada: 50020.000,00
Kulturne manifestacije
– Medijsko opismenjavanje Bošnjaka u Hrvatskoj – Zagreb, Rijeka, Zadar, Pula12.000,00
  
4. Bošnjačka nacionalna zajednica Labina, Labin20.000,00
Informiranje
– Online kampanja promocije bošnjačke kulture, tradicije i običaja10.000,00
Kulturni amaterizam
– Likovne radionice10.000,00
  
5. Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije, Pula92.000,00
Kulturne manifestacije
– Srebrenica 27 – trgovi i ulice grada Pule25.000,00
– 8. susreti Bošnjaka Jugoistočne Europe – Dom hrvatskih branitelja, Pula55.000,00
– Obilježavanje 10. obljetnice – Dom hrvatskih branitelja, Pula12.000,00
  
6. Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb346.000,00
Informiranje
– Bošnjačka pismohrana – brojeva: 1, 16,8 × 23,5 cm, 330 str., naklada: 700177.000,00
Izdavaštvo
– Žurnalizam – razarač čovječanstva (Dževad Sulejmanpašić), 17 × 25 cm, 338 str., naklada: 50030.000,00
– Razaranje medija – Monografija o knjizi Dževada Sulejmanpašića »Žurnalizam – Razarač čovječanstva« (grupa autora), 17 × 25 cm, 255 str., naklada: 50020.000,00
Kulturni amaterizam
– Etno skupina Bosana – Likovna radionica za djecu »Dvorac sreće i radosti«73.000,00
Kulturne manifestacije
– »Nitko da ne dođe do prijatelj drag« – XIV. susret – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb15.000,00
– Bajramski koncert – dvorište Islamskog centra Zagreb ili Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb15.000,00
– Multimedijalna izložba – 20 godina Ansambla Bosana – Dvorana BNZ, Zagreb6.000,00
  
7. Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju, Rijeka52.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti pjevački zbor Sevdalije

– Folklorna grupa Riječki biseri

42.000,00
Kulturne manifestacije
– Bajramski festival u Rijeci – Rijeka10.000,00
8. Bošnjačka nacionalna zajednica Zadarske županije, Zadar80.000,00
Kulturni amaterizam

– KUD BNZZŽ, folklorna sekcija i mješoviti hor Šeher

– Likovna i glazbena sekcija

30.000,00
Kulturne manifestacije
– Bajramsko sijelo – Zadar15.000,00
– Dani bošnjačke kulture – Zadar10.000,00
– Srebrenica svijetom hodi – ulice Zadra i prostorije udruge10.000,00
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti nacionalnih manjina Zadarske županije – Zadar10.000,00
  
9. Bošnjačka zajednica kulture »Preporod« Dubrovnik, Dubrovnik80.000,00
Izdavaštvo
– Židovi u Dubrovniku u prvoj polovici 20. stoljeća (Radmila Šutalo), 25 × 18 cm, 280 str., naklada: 30025.000,00
Kulturni amaterizam
– Mješoviti zbor »Dubrovački zumbuli«30.000,00
Kulturne manifestacije
– XVI. međunarodna smotra folklora i prijateljstva, narodnih igara i plesova – Hotel Lero, Dubrovnik25.000,00
  
10. Bošnjačko kulturno umjetničko društvo »Ljiljan« Drenovci, Rajevo Selo95.000,00
Kulturni amaterizam
– Tradicijski plesovi bošnjačke nacionalne manjine95.000,00
  
11. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Nur« Sisak, Sisak210.000,00
Kulturni amaterizam

– Glazbena sekcija (zbor i orkestar)

– Folklorna sekcija

– Etno klub

190.000,00
Kulturne manifestacije
– S Nurom u srcu – godišnji koncert udruge – Dom Rafinerije nafte Sisak, Sisak10.000,00
– U meraku i po istilahu – Večer sevdaha – Kazalište 21, Sisak10.000,00
  
12. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Sevdah« Zagreb, Zagreb176.000,00
Informiranje
– portal www.nacionalnemanjine.hr15.000,00
Kulturni amaterizam

– Njegovanje narodnih običaja i plesova – folklorni ansambl

– Dječji pjevački zbor

– Dramski studio Dječja scena

120.000,00
Kulturne manifestacije
– XV. godišnji koncert BKUD-a »Sevdah« Zagreb – Centar za kulturu Trešnjevka ili Centar za kulturu Peščenica, Zagreb13.000,00
– VI. kulturno stvaralaštvo Bošnjaka grada Zagreba – Centar za kulturu Trešnjevka ili Centar za Kulturu Peščenica, Zagreb10.000,00
– Seminar za rukovoditelje bošnjačkih folklornih ansambala i muzičke korepetitore – Zagreb10.000,00
– Izložba i revija narodne nošnje – Zagreb8.000,00
13. Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske »Preporod«, Zagreb405.000,00
Informiranje
– Behar – brojeva: 3, 40 × 30 cm, 32 str., naklada: 100090.000,00
– Preporodov Journal – brojeva: 6, 27 × 20 cm, 70-80 str., naklada: 1000130.000,00
– web-portal www.behar.info10.000,00
– Jasmin, dječji list – brojeva: 2, 25 × 20 cm, 26 str., naklada: 100020.000,00
Izdavaštvo
– Zapadno-istočni Divan (Johann Wolfgang von Goethe), 22,5 × 12,5 cm, 230 str., naklada: 100040.000,00
– Ibrica Jusić – biografija (Amir Tikveša), 23 × 12,5 cm, 176 str., naklada: 100020.000,00
– Čovekova porodica (Tvrtko Kulenović), 22,5 × 12,5 cm, 250 str., naklada: 100020.000,00
Kulturni amaterizam
– Preporodov zbor Bulbuli40.000,00
Kulturne manifestacije
– Obilježavanje 30-godišnjice djelovanja Preporoda – Muzej Mimara i Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Zagreb15.000,00
– Bošnjačke riječi – Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Zagreb10.000,00
– Srebrenica 2022 – Zagreb, Potočari, BiH10.000,00
  
14. Kulturno društvo Bošnjaka »Preporod« Split, Split76.000,00
Kulturni amaterizam

– Drama i monodrama

– Zbor Sevdah

20.000,00
Kulturne manifestacije
– Smotra folklora i kulturnog stvaralaštva Bošnjaka u RH – Labin14.000,00
– Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina Splita i splitsko-dalmatinske županije – Split10.000,00
  
15. Kulturno umjetničko društvo »Bosna« Istarske županije, Pula115.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklor, glazba i recitacija85.000,00
Kulturne manifestacije
– Bošnjačko sijelo – Večer folklora i sevdaha – Pula30.000,00
  
16. Kulturno umjetničko društvo »Đulistan«, Labin35.000,00
Kulturne manifestacije
– 15. Smotra folklornog i kulturnog stvaralaštva Bošnjaka u Hrvatskoj – Labin12.000,00
– Večer folklora – Labin23.000,00
  
17. Kulturno-umjetničko društvo »Kršanski ljiljani«, Potpićan37.000,00
Kulturni amaterizam
– Očuvanje izvornih tradicijskih plesova, glazbe, običaja i jezika Bošnjaka u Hrvatskoj20.000,00
Kulturne manifestacije
– Manifestacija folklornih dostignuća s prijateljskim KUD-ovima – Potpićan17.000,00
18. Kulturno umjetničko društvo Sevdah Rijeka, Rijeka35.000,00
Kulturni amaterizam

– Tradicionalna kola i igre Bosne i Hercegovine

– Sevdalinke i narodne pjesme BiH – vokalno-instrumentalni sastav Aferim

– Sevdalinke i narodne pjesme BiH – zbor

35.000,00
  
19. Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula160.000,00
Kulturni amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor »Bosna«70.000,00
Kulturne manifestacije
– 17. Festival bošnjačke kulture u Istri – Park Plaza Histria, Pula80.000,00
– Bosna i Hercegovina, prošlost, sadašnjost, budućnost (Daytonska BiH vs. ZAVNOBIH) – Dom hrvatskih branitelja, Pula10.000,00
  
20. Nacionalna zajednica Bošnjaka Vodnjan, Vodnjan40.000,00
Kulturne manifestacije
– Sarajevu u pohode – Gradovi nadživljuju rušitelje – Galerija Apoteka, Vodnjan10.000,00
– Festival bošnjačke kulture u Vodnjanu – Sportsko rekreativni centar Galižana30.000,00
  
21. Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske, Zagreb495.000,00
Informiranje
– SABAH – INFO – brojeva: 12, A4, 40 str., naklada: 2000290.000,00
Izdavaštvo
– Poste restande Osijek (Nenad Rizvanović), 22,5 × 12,5 cm, 130 str., naklada: 100025.000,00
– Gitarske i druge pjesme (Dinko Delić), 22,5 × 12,5 cm, 138 str., naklada: 100025.000,00
Kulturne manifestacije
– XV. Smotra kulturnog stvaralaštva Bošnjaka u RH – Sportska dvorana, Labin110.000,00
– »Da se nikad ne zaboravi« – Hrvatski sabor, Zagreb, Srebrenica, Potočari, BiH30.000,00
– Okrugli stol – Bošnjaci i perspektiva u RH – Hotel Panorama, Zagreb15.000,00
  
22. Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, Rijeka55.000,00
Kulturne manifestacije
– Srebrenica svijetom hodi – Korzo, Gat Karoline Riječke, Rijeka30.000,00
– Likovno-poetski susreti – Rijeka15.000,00
– Kultura sjećanja – Rijeka10.000,00

UKUPNO BOŠNJACI2.942.000,00
  
III. BUGARI
  
1. Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj, Zagreb160.000,00
Informiranje
– Rodna riječ – brojeva: 4, 21 × 28,5 cm; 48 str., naklada: 350160.000,00
  
UKUPNO BUGARI160.000,00
IV. CRNOGORCI
  
1. Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb – ukupno751.600,00
  
1.0. Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb – bez članica355.000,00
Informiranje
– Crnogorski glasnik – brojeva: 6, A4, 48 – 62 str., naklada: 800160.000,00
Izdavaštvo
– Despot koji je hteo da ukrade mesec (Bojan Kovačević), 12,5 × 20 cm, 317 str., naklada: 35025.000,00
– Odabrani tekstovi crnogorske istorije i Njegoševo crnogorstvo (Božidar Šekularac), 15,5 × 23 cm, 360 str., naklada: 35025.000,00
– Kiševo pero iz pakla (Goran Sekulović), 13 × 20 cm, 280 str., naklada: 35012.000,00
– Budzaštar (Lidija Vukčević), 13 × 20 cm, 130 str., naklada: 35012.000,00
– Prokletstvo poziva (Sava Bogdanović), 15,5 × 23 cm, 350 str., naklada: 35026.000,00
Kulturne manifestacije
– DCK – 60 godina Oskara – Dušan Vukotić – Radovanov trg, Trogir30.000,00
– DCK – 170 godina Knjaževine Crne Gore – Crnogorski dom, Zagreb25.000,00
– DCK – Crnogorska kinoteka – dokumentarni filmovi – baština – Zagreb, Split, Rijeka, Umag, Peroj, Pula20.000,00
– DCK – Fotografije iz vremena Knjaževine Crne Gore – Zagreb, Umag, Rijeka, Split20.000,00
  
1.1. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore »Bujština« – Umag, Umag32.000,00
Kulturni amaterizam
– Kulturni amaterizam – stvaralaštvo, radionice6.500,00
Kulturne manifestacije
– Crnogorsko veče – Kolom kolo naokolo – Trg slobode i Multimedijalni centar POU Umag10.500,00
– Crnogorski śednik – Dvorana Zajednica Talijana, Umag10.000,00
– Književno veče – Gradska knjižnica Umag5.000,00
  
1.2. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore »Montenegro« – Zagreb, Zagreb148.600,00
Kulturni amaterizam
– Pjevački zbor »Montenegro«83.600,00
Kulturne manifestacije
– Crnogorsko veče u Zagrebu – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb11.000,00
– Dokumentarni film u Crnogorskom domu – Crnogorski dom, Zagreb10.000,00
– Lučindanski susreti 2022 – Kino dvorana Studentskog centra, Zagreb30.000,00
– Izložbena djelatnost – Crnogorski dom, Zagreb14.000,00
  
1.3. Društvo perojskih Crnogoraca »Peroj 1657«, Peroj30.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Pjevačka sekcija

17.800,00
Kulturne manifestacije
– 365. godišnjica doseljenja Crnogoraca u Peroj »Perojska fešta« – Peroj12.200,00
  
1.4. Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka, Rijeka92.000,00
Kulturni amaterizam
– Zbor »Montenegri«70.000,00
Kulturne manifestacije
– Petrovdanski sabor 2022 i likovne izložbe – Lokve, Park šuma Golubinjak, Rijeka22.000,00
  
1.5. Zajednica Crnogoraca Pula, Pula24.000,00
Izdavaštvo
– Krhotine (Goran Đurđević), A5, 114 str., naklada: 15011.000,00
Kulturne manifestacije
– Predstavljanje knjige Velizara Radonjića »Hronika graditeljstva u Crnoj Gori« – Pula6.000,00
– Predstavljanje knjige »Conference de Belgrade – Dnevnički zapisi Veljka Vlahovića sa Beogradske konferencije 1961.« urednice Božene Miljić – Pula7.000,00
  
1.6. Zajednica Crnogoraca – Split, Split70.000,00
Kulturni amaterizam
– Zbor ZCS-a »Crnogorske zore«50.000,00
Kulturne manifestacije
– Crnogorsko veče – Časnički dom Lora, Split20.000,00
  
2. Savez Crnogoraca Hrvatske, Rijeka45.000,00
Kulturni amaterizam
– Glazbeno-scenski program mješovitog pjevačkog zbora25.000,00
Kulturne manifestacije
– Jedanaest likovnih izložbi – Galerija Grožnjan, Galerija Montenegrina Rijeka, Galerija Ogranka Matice Hrvatske Zagreb20.000,00
  
UKUPNO CRNOGORCI796.600,00
  
V. ČESI
  
1. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar – ukup­no2.076.700,00
  
1.0. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar – bez članica663.500,00

Izdavaštvo
– Tréglava kdysi a dnes / Treglava nekad i danas (Zvonko Harauzek), 22 × 22 cm, 144 str., naklada: 20035.000,00
– Jak si hrajeme ve školce (Željka Zadro), 20 × 20 cm, 200 str., naklada: 10040.000,00
– Jednota (Karel Blaha), 22,5 × 22,5 cm, 240 str., naklada: 2006.500,00
Kulturni amaterizam

– Klub literarnog stvaralaštva

– Klub likovnih umjetnika

12.000,00
Kulturne manifestacije
– Smotra pjevačkih zborova i skupina – Zpěvánky – Šibovac, Lipovljani, Rijeka115.000,00
– Obilježavanje 100. obljetnice Saveza Čeha u RH – Daruvar50.000,00
– Festival češke dječje pjesme – Končanica45.000,00
– Smotra dječjeg stvaralaštva – Naše jaro – Doljani, Kaptol, Daruvar72.000,00
– Etno dan – Ivanovo Selo50.000,00
– Smotra malih glazbenih skupina – Gornji Daruvar50.000,00
– Smotra kazališta – Ljudevit Selo70.000,00
– Smotra puhačkih orkestara – Daruvarski Brestovac68.000,00
– Simpozij o češkom jeziku – Daruvar10.000,00
– Smotra folklora – Vonička – Daruvar40.000,00
  
1.1. Češka beseda Bjeliševac, Bjeliševac26.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješovita pjevačka skupina

– Muška pjevačka skupina

20.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Bjeliševac6.000,00
  
1.2. Češka beseda Daruvar, Daruvar70.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorni ansambl Holubička

– Kazališna skupina Češke besede Daruvar

– Knjižnica Frante Buriana Češke besede Daruvar

– Orkestar i pjevačice Češke besede Daruvar

– Pjevački zbor Češke besede Daruvar

– Skupina kreativnog stvaralaštva

60.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture Češke besede Daruvar – Češki dom Daruvar, Daruvar10.000,00
  
1.3. Češka beseda Daruvarski Brestovac, Daruvarski Brestovac62.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina Korálky

– Kreativno-tradicijska skupina

– Pjevačka skupina Konvalínky

– Dechovka – tradicionalna češka limena glazba

– Puhački orkestar Daruvarskog Brestovca i Končanice

– Glazbeni ansambl

52.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Daruvarski Brestovac10.000,00
  
1.4. Češka beseda Doljani, Doljani66.200,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina

– Pjevačka skupina i instrumentalni sastav

– Dramska skupina

– Limena glazba

56.200,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Doljani10.000,00
  
1.5. Češka beseda Donji Sređani, Donji Sređani30.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka i dramska skupina25.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Donji Sređani5.000,00
  
1.6. Češka beseda Golubinjak, Golubinjak20.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka sekcija

– Dramska sekcija

14.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Dječja olimpijada – Golubinjak6.000,00
  
1.7. Češka beseda Gornji Daruvar, Gornji Daruvar52.000,00
Kulturni amaterizam

– Kreativna – tradicijska skupina

– Pjevačka skupina

– Kazališna skupina

– Glazbena skupina

42.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Dani bramboraka – Gornji Daruvar10.000,00
  
1.8. Češka beseda grada Garešnica, Garešnica50.000,00
Kulturni amaterizam

– Glazbena skupina Češke besede grada Garešnica

– Pjevačka skupina Češke besede grada Garešnica

– Kazališna skupina »Nazdar« Češke besede grada Garešnica

– Kreativna skupina Češke besede grada Garešnica

45.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Radnički dom, Garešnički Brestovac5.000,00
  
1.9. Češka beseda grada Grubišno Polje, Grubišno Polje42.500,00
Kulturni amaterizam

– Kreativno-tradicijska skupina

– Glazbena skupina – Čtiřlístek

– Kazališna skupina – Jaro

– Pjevačka skupina – Červená růžička

– Plesna skupina – Čtyři páry

32.500,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Grubišno Polje10.000,00
  
1.10. Češka beseda Hercegovac, Hercegovac51.000,00
Kulturni amaterizam

– Plesna skupina »Pampelišky«

– Plesna skupina »Svetlušky«

– Plesna skupina »Manželsky pari«

– Glazbena skupina »Puhački orkestar«

45.000,00
Kulturne manifestacije
– Majski susreti u Hercegovcu (Dani češke kulture) – Masarykov dom, Hercegovac6.000,00
  
1.11. Češka beseda Ivanovo Selo, Ivanovo Selo38.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina

– Puhački orkestar

38.000,00
1.12. Češka beseda Jazvenik, Jazvenik23.500,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina

– Folklorna sekcija

16.500,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Narodni dom, Jazvenik7.000,00
  
1.13. Češka beseda Kaptol, Kaptol48.000,00
Kulturni amaterizam

– Mala folklorna skupina »Červena sukinka«

– Velika folklorna skupina »Červena sukinka«

– Pjevačka skupina »Zlate udoli«

– Glazbena skupina »Bohemia«

38.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan otvorenih vrata i dan češke kulture ČB Kaptol – Kaptol10.000,00
  
1.14. Češka beseda Končanica, Končanica80.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija Češke besede Končanica

– Pjevačka skupina Češke besede Končanica

– Glazbena sekcija Češke besede Končanica

70.000,00
Kulturne manifestacije
– Končenické hody – Dani češke kulture i tradicije – Končanica10.000,00
  
1.15. Češka beseda Ljudevit Selo, Ljudevit Selo50.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina Češke besede Ljudevit Selo »Lipovecka dĕvčata«

– Limena glazba Češke besede Ljudevit Selo

– Kazališna skupina Češke Besede Ljudevit Selo

– Kreativna skupina ČB Ljudevit Selo »Růžičky«

50.000,00
  
1.16. Češka beseda Međurić, Međurić40.000,00
Kulturni amaterizam

– Dječja folklorna sekcija

– Odrasla folklorna skupina

– Pjevačka skupina

– Puhački orkestar Češke besede Međurić

– Glazbena skupina Češke besede Međurić

30.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture Grada Kutine – Međurić10.000,00
  
1.17. Češka beseda općine Lipovljani, Lipovljani39.000,00
Kulturni amaterizam

– Glazbena sekcija

– Folklorna sekcija

– Kreativno-literarna sekcija

– Dječja skupina

– Pjevačka sekcija

33.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Društveni dom, Lipovljani6.000,00
1.18. Češka beseda Osijek, Tenja50.000,00
Kulturni amaterizam

– Etno skupina Češke besede Osijek

– Glazbena skupina Češke besede Osijek

– Likovna skupina Češke besede Osijek

– Pjevačka skupina Češke besede Osijek

40.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture: 1. dio Likovna kolonija i kulturno-umjetnički program, 2. dio Posviceni, 3. dio Božićni koncert – Hrvatski dom, Tenja10.000,00
  
1.19. Češka beseda Prekopakra, Prekopakra52.000,00
Kulturni amaterizam

– Odrasla folklorna skupina – Usmev

– Mladi komorni sastav »Hvězdičky«

– Mješoviti pjevački zbor

– Dječja folklorna skupina

– Tradicijska skupina

– Kazališna skupina – Fanfrnoch

42.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Knedliky – Prekopakra10.000,00
  
1.20. Češka beseda Rijeka, Rijeka79.000,00
Kulturni amaterizam

– Kreativna radionica A je to

– Dramska skupina

– Folklorna skupina Dospjeli

– Pjevački zbor Nostalgija

– Folklorna skupina Raček – mlađa grupa

– Folklorna skupina Raček – starija grupa

– Plesna skupina Lost In Wonderland – mlađa grupa

– Plesna skupina Lost In Wonderland – starija grupa

70.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Rijeka9.000,00
  
1.21. Češka beseda Sisak, Sisak70.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina Češke besede Sisak

– Kazališna skupina Češke besede Sisak

– Folklorna skupina

60.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Sisak10.000,00
  
1.22. Češka beseda Šibovac, Šibovac32.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina

– Dramska skupina

20.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Šibovac12.000,00
  
1.23. Češka beseda Treglava, Treglava43.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti zbor

– Kazališna skupina

– Etno-kreativna skupina

– Plesna skupina – odrasli

31.000,00
Kulturne manifestacije
– Dvadeseta godišnjica Besede12.000,00
  
1.24. Češka beseda Veliki i Mali Zdenci, Veliki Zdenci54.000,00
Kulturni amaterizam

– Najmlađa plesna skupina »Vodička«

– Srednja plesna skupina »Vodička«

– Najstarija plesna skupina »Vodička«

– Pjevački zbor »Zdenčanke«

– Limena glazba

– Tradicijska sekcija

48.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Veliki Zdenci6.000,00
  
1.25. Češka beseda Virovitica, Virovitica57.000,00
Kulturni amaterizam

– Dramska sekcija

– Komorni sastav

– Mješoviti pjevački zbor

– Puhački orkestar

– Plesna sekcija

47.000,00
Kulturne manifestacije
– 20. Proljetni zvuci Jana Vlašimskog – Češki dom, Virovitica10.000,00
  
1.26. Češka beseda Zagreb, Zagreb75.500,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti pjevački zbor Češke besede Zagreb »Bohemia«

– Knjižni fond Češke besede Zagreb »Jan Burian«

– Folklorna skupina Češke besede Zagreb »Jeteliček«

– Kazališna skupina – stariji »Josef Václav Frič«

– Folklorna skupina »Záhřebské sluníčko«

– Kazališna skupina – mlađi »Záhřebské sluníčko«

65.500,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke i hrvatske kulture u Zagrebu – Češki narodni dom, Zagreb10.000,00
  
1.27. Češka beseda Zagrebačke županije, Dubrava27.000,00
Kulturni amaterizam
– Mješoviti zbor s glazbenom pratnjom21.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Dubrava6.000,00
  
1.28. Češka obec Bjelovar, Bjelovar85.500,00
Kulturni amaterizam

– Zbor »Kateřine«

– Vokalna skupina »Rozmarinke«

– Velika folklorna skupina »Srdečko«

– Srednja folklorna skupina »Srdečko«

– Glazbena skupina »Stari prijatelji«

– Kazališna skupina »Srdečko«

– Mala folklorna skupina »Srdečko«

45.500,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Dom Češke obeci Bjelovar, Glazbeni paviljon, Knjižnica Petar Preradović, Bjelovar10.000,00
– Večer nacionalnih manjina – Dvorana europskih prvaka, Bjelovar30.000,00
2. Novinsko-izdavačka ustanova Jednota Daruvar – Novinové nakladatelství Jednota Daruvar, Daruvar2.204.000,00
Informiranje
– Jednota – brojeva: 50, A4, 28 str., naklada: 12501.554.000,00
– Dětský koutek – brojeva: 10, 19,5 × 26,5 cm, 32 stranice, sve u boji 4/4, naklada: 1200478.000,00
– Český lidový kalendář – brojeva: 1, 17 × 24 cm, 196 str., naklada: 750109.000,00
– Přehled – brojeva: 1, 14,5 × 20,5 cm, 144 str., naklada: 110063.000,00
  
UKUPNO ČESI4.280.700,00
  
VI. MAĐARI
  
1. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje – ukupno5.692.000,00
  
1.0. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje – bez članica2.869.000,00
Informiranje
– Új Magyar Képes Újság – Novi mađarski ilustrirani list – brojeva: 48, 23,5 × 33,3 cm, 24 str., naklada: 1200600.000,00
– Barkóca – Cicamaca – brojeva: 6, A4, 24 str., naklada: 800130.000,00
– Rovátkák – Crtice – brojeva: 4, 12 × 19,5 cm, naklada: 200100.000,00
Izdavaštvo
– Drávaszögi Glosszárium (szótár) (prof. dr. sc. Karolj Labadi), 14 × 20 cm, 258 str., naklada: 50050.000,00
– Mađari u pakračkom kraju (Duško Kliček), 21 × 26 cm, 132 str., naklada: 30020.000,00
Kulturne manifestacije
– Budućnost Mađara u Hrvatskoj, simpozij voditelja mađarskih udruga i ustanova u RH – Omiš130.000,00
– »Svaki je Mađar jednako bitan« – serijal prikaza mađarskih narodnih običaja iz Slavonije i Baranje udrugama Mađara u drugim dijelovima RH – Zagreb, Zagrebačka županija, Rijeka, Pula, Split30.000,00
– Festival mađarske kulture i tradicionalnih autohtonih proizvoda u Baranji – Kopačevo, Lug, Zmajevac120.000,00
– Tradicionalna mađarska proslava Dana Svetog Stjepana – Beli Manastir20.000,00
– 174. obljetnica Mađarske građanske revolucije – središnja proslava – Dom kulture, Suza11.000,00
– Tradicionalne berbene svečanosti u Baranji – Suza, Zmajevac, Batina10.000,00
– Dan mađarske kulture u Dražu – Dom kulture, Draž15.000,00
– Niste zaboravljeni – serijal manifestacija / prisjećanja na žrtve iz redova pripadnika mađarske nacionalne manjine u Domovinskom ratu – Vardarac, Laslovo, Vukovar, Dalj Planina, Korođ5.000,00
– Tradicionalni mađarski običaji i svetkovine u Dražu – Crkva Srca Isusova, Draž8.000,00
  
– financijska potpora sukladno Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj (NN MU 8/1995)1.620.000,00
1.1. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Batina, Batina165.000,00
Kulturni amaterizam

– Plesna skupina »Gospođice i momci«

– Dječja plesna skupina »Ljiljani«

75.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan naselja Batine – Dan mađarske kulture u Batini – Batina50.000,00
– Berbena svečanost – Dom kulture, Batina30.000,00
– Božićna svečanost – Mađarski tradicionalni običaji u prosincu – Dom kulture, Batina10.000,00
  
1.2. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Beli Manastir, Beli Manastir173.000,00
Kulturni amaterizam

– Sekcija amaterskih umjetnika slikara, kipara i fotografa

– Dječja skupina njegovatelja mađarske kulture i jezika »Csillagszemű«

80.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan mađarske tradicije u Belom Manastiru – Trg slobode Beli Manastir35.000,00
– Simpozij mađarskih udruga u Belom Manastiru na temu »Odnos udruga s lokalnim strukturama vlasti u provedbi kulturnih manifestacija vezanih za nacionalne manjine« – Beli Manastir15.000,00
– Mađarski tradicionalni običaji vezani uz mjesec studeni – Beli Manastir25.000,00
– Serijal mađarskih kulturno-povijesnih izložbi u Belom Manastiru – Beli Manastir10.000,00
– Mađarski nacionalni praznici – Beli Manastir8.000,00
  
1.3. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Bilje, Bilje35.000,00
Kulturne manifestacije
– Sjećanje na mađarske nacionalne praznike – Bilje5.000,00
– Dani dvorca Eugena Savojskog u Bilju – Bilje10.000,00
– Putevima mađarske manjine – Bilje10.000,00
– Serijal izložbi vezanih uz mađarsku nacionalnu manjinu – Bilje5.000,00
– Obilježavanje manifestacija vezanih uz mađarsku tradiciju – Bilje5.000,00
  
1.4. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Darda, Mece30.000,00
Kulturne manifestacije
– Susret mađarske mladeži – Darda10.000,00
– Večer mađarske glazbe i folklora – Dom kulture Darda15.000,00
– Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika – Darda5.000,00
  
1.5. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi30.000,00
Kulturne manifestacije
– Tradicionalni mađarski baranjski bal u Kneževim Vinogradima – Dom kulture Kneževi Vinogradi20.000,00
– Mađarska kulturno-povijesna događanja u Kneževim Vinogradima – Dom kulture Kneževi Vinogradi10.000,00
1.6. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kopačevo, Kopačevo140.000,00
Kulturni amaterizam
– Dječja sekcija njegovatelja mađarske kulture i jezika20.000,00
Kulturne manifestacije
– Ribarski dani u Kopačevu – Kopačevo80.000,00
– Zimski običaji Mađara s područja Kopačkog rita – Mađarski dom, Kopačevo20.000,00
– Na tragu starih običaja u Kopačevu – Mađarski dom, Kopačevo20.000,00
  
1.7. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kotlina, Kotlina107.000,00
Kulturni amaterizam

– Sepsei Nepdalkor – pjevački zbor

– Sekcija amaterskih umjetnika – slikara

– Dječja kreativna radionica »Kotlina«

85.000,00
Kulturne manifestacije
– Berbeni običaji Mađara u Kotlini – Mađarski dom, Kotlina8.000,00
– Tradicionalni običaji i svetkovine Mađara u Kotlini tijekom prosinca – Kotlina6.000,00
– Smotra zborova – Dom kulture, Kotlina8.000,00
  
1.8. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Laslovo, Laslovo60.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevački zbor »Rozmaring«20.000,00
Kulturne manifestacije
– 6. večer mađarske tradicionalne glazbe – Laslovo15.000,00
– Smotra tradicionalnih mađarskih laslovačkih običaja – Laslovo15.000,00
– Susret mađarskih pjevačkih zborova – Dom kulture, Laslovo10.000,00
  
1.9. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Novi Gradac, Novi Gradac45.000,00
Kulturni amaterizam
– Mađarski folklor, njegovanje jezika i običaja kroz ples, pjesmu, igru i govor35.000,00
Kulturne manifestacije
– 26. »Magyar bal« susret folklornih skupina – Mjesni dom Novi Gradac5.000,00
– Susret Mađara Središnje Hrvatske – Mjesni dom i Područna škola Novi Gradac5.000,00
  
1.10. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Primorsko-goranske županije, Rijeka66.000,00
Izdavaštvo
– Sol – A só (mađarska narodna priča), 20 × 20 cm, 40 str., naklada: 30010.000,00
Kulturni amaterizam

– Dramsko-književna sekcija

– Likovna sekcija DZMH-PGŽ

20.000,00
Kulturne manifestacije
– Festival bajki – Rijeka6.000,00
– 14. Festival poezije i tradicije nacionalnih manjina PGŽ – Rijeka5.000,00
– 6. Mađarski dani u Rijeci – Rijeka15.000,00
– Proslava nacionalnih praznika – Rijeka5.000,00
– 15. Likovna kolonija nacionalnih manjina PGŽ – Rijeka5.000,00
  
1.11. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Splitsko-dalmatinske županije, Split65.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina »Danko Pišta«

– Likovna sekcija

– Literarna sekcija

35.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani mađarske kulture u Dalmaciji – Split, Solin30.000,00
  
1.12. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Suza, Suza20.000,00
Kulturne manifestacije
– Večer mađarske pjesme – Dom kulture, Suza20.000,00
– Adventska večer s obilježjima mađarske tradicije – Košutov dom, Suza
  
1.13. Društvo Mađara Pakrac, Pakrac50.000,00
Kulturni amaterizam
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH25.000,00
Kulturne manifestacije
– 9. Dani Mađara Pakraca – Hrvatski dom Franje Tuđmana, Pakrac15.000,00
– Putevima mađarskog plemstva – Kurija Janković, Pakrac5.000,00
– Božićni običaji Mađara u Pakracu – Kurija Janković, Pakrac5.000,00
  
1.14. Kulturno-umjetnička udruga – Novi Bezdan, Novi Bezdan150.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevački zbor »Szivarvany« uz glazbeni sastav »Kubikos«

– Dramska sekcija Komikus

100.000,00
Kulturne manifestacije
– Tradicionalni mađarski narodni običaj »Ples oko svibanjskog drveta« – Novi Bezdan15.000,00
– Smotra amaterskih dramskih skupina mađarske zajednice u Hrvatskoj – Novi Bezdan10.000,00
– Festival kukuruza – Novi Bezdan20.000,00
– Slijed adventskih i božićnih programa – Novi Bezdan5.000,00
  
1.15. Kulturno umjetničko društvo »Arany János« Kopačevo, Kopačevo80.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti pjevački zbor

– Dječja dramska skupina

– Glazbeni sastav »Kaz«

50.000,00
Kulturne manifestacije
– Dječji kreativni tabor Kopačevo – selo bajki – Mađarski dom, Kopačevo15.000,00
– Festival tradicije Mađara u Kopačevu – Mađarski dom, Kopačevo15.000,00
1.16. KUD »Čardaš« Demokratske zajednice Mađara Hrvatske, Suza50.000,00
Kulturni amaterizam
– KUD »Čardaš« DZMH Suza35.000,00
Kulturne manifestacije
– Berbena svečanost – Dom kulture, Suza15.000,00
  
1.17. Kulturno-umjetničko društvo »Jokai Mor« Suza, Suza65.000,00
Kulturni amaterizam

– Dramska sekcija »Podium«

– Kreativna radionica »Szivarvany«

– Dječja folklorna skupina »Hajnalcsillag«

45.000,00
Kulturne manifestacije
– Festival dječjeg folklornog stvaralaštva – Dom kulture, Suza20.000,00
  
1.18. Kulturno-umjetničko društvo »Petofi Sandor« Dalj Planina, Dalj90.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorne skupine »Bokréta és Cserebogár« – uz glazbenu pratnju70.000,00
Kulturne manifestacije
– Smotra folklornog stvaralaštva u Dalj Planini – Dom kulture, Dalj Planina10.000,00
– Božićni koncert KUD-a »Petofi Sandor« Dalj Planina – Dom kulture, Dalj Planina10.000,00
  
1.19. Kulturno umjetničko društvo Petőfi Sándor Laslovo, Laslovo110.000,00
Kulturni amaterizam
– Njegovanje mađarske tradicije i običaja70.000,00
Kulturne manifestacije
– Multikulturni dječji festival folklora – Dom kulture, Laslovo10.000,00
– Ususret žetvi – Laslovo30.000,00
  
1.20. Kulturno-umjetničko društvo »Vardarac«, Vardarac130.000,00
Kulturni amaterizam
– Njegovanje kulture i običaja mađarske nacionalne manjine – sekcija djeca i mladež80.000,00
Kulturne manifestacije
– Proslava Dana naselja – XX. Tradicionalne pokladne svečanosti »Kakaš-Uteš« – Vardarac20.000,00
– XIV. Međunarodna smotra folklora u Vardarcu – Vardarac30.000,00
  
1.21. »Mađarska katolička žena« – Baranja, Beli Manastir, Beli Manastir20.000,00
Kulturne manifestacije
– Promidžba kulture i običaja mađarske nacionalne manjine – Centar za kulturu Beli Manastir20.000,00
  
1.22. Mađarski kulturni krug »Zrinyi«, Osijek40.000,00
Kulturni amaterizam
– Dječja dramska skupina »Dörömb«40.000,00
1.23. Mađarsko kulturno društvo – »Móricz Zsigmond« Magyar kultúregyesület, Pula85.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina »Aranybokreta«

– Njegovanje mađarske kulturne baštine

30.000,00
Kulturne manifestacije
– 23. Tjedan mađarske kulture u Puli – Pula50.000,00
– Jadranski susreti Mađara – Pula5.000,00
  
1.24. Mađarsko kulturno društvo »Petőfi Sándor« Lug, Lug55.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina

– Mješoviti pjevački zbor

35.000,00
Kulturne manifestacije
– Advent 2022 – Omladinski dom Lug15.000,00
– Kulturna baština – Lug5.000,00
  
1.25. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo »Julia Baranyai« Zmajevac, Zmajevac75.000,00
Kulturne manifestacije
– Žetveni običaji Mađara zmajevačkog kraja – Zmajevac25.000,00
– Večer mađarske kulture u Zmajevcu – Mađarska kuća Zmajevac25.000,00
– Adventska večer u duhu mađarske kulture u Zmajevcu – Dom kulture, Zmajevac15.000,00
– Tradicionalni uskršnji običaji Mađara u Zmajevcu – Mađarska kuća, Zmajevac10.000,00
  
1.26. Mađarsko kulturno umjetničko društvo Vinkovci, Vinkovci65.000,00
Kulturni amaterizam
– Zbor »Zlatni klas« i kreativna radionica30.000,00
Kulturne manifestacije
– 11. Večer mađarske kulture – Gradsko kazalište Vinkovci15.000,00
– 8. Susret vinkovačkih Mađara – Vinkovci15.000,00
– Proslava mađarskih praznika – Vinkovci5.000,00
  
1.27. Udruga Mađara grada Vukovara, Vukovar130.000,00
Kulturni amaterizam

– Ženski pjevački zbor »Jesenske ruže»

– Sekcija »Čuvari mađarskih okusa«

90.000,00
Kulturne manifestacije
– 15. Večer mađarskog folklora – Hrvatski dom, Vukovar20.000,00
– Polaganje vijenaca za stradale i poginule Mađare za vrijeme Domovinskog rata 1991. godine – Memorijalno groblje Vukovar, Ovčara, Mađarski dom Vukovar10.000,00
– Okusi mađarske tradicije – Mađarska kuća Vukovar5.000,00
– Prelo po mađarskim običajima »Fonó« – Mađarska kuća Vukovar5.000,00
  
1.28. Udruga mladih »Gedeon Ač«, Suza, Suza20.000,00
Kulturne manifestacije
– Festival Mađara u Hrvatskoj – Dom kulture, Suza15.000,00
– Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika unutar mladeži Mađara – Dom kulture, Suza5.000,00
1.29. Udruga mladih Hrastin, Hrastin80.000,00
Kulturni amaterizam
– Sekcija amatera umjetnika – slikari, kipari, izrađivači tradicionalnih rukotvorina20.000,00
Kulturne manifestacije
– Smotra mađarskih tradicionalnih običaja iz Hrastina – Hrastin30.000,00
– Tradicionalno rušenje majpana – Hrastin10.000,00
– Mađarski adventski običaji – Dom kulture, Hrastin10.000,00
– Obiteljski dan uz sport i kulturu – Hrastin10.000,00
  
1.30. Udruga mladih Lug, Lug195.000,00
Kulturni amaterizam
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH30.000,00
Kulturne manifestacije
– Međunarodna folklorna smotra u Lugu – 13. Paprika fest – Omladinski dom, Lug60.000,00
– Večer mađarske tradicije – Omladinski dom, Lug30.000,00
– 6. Međunarodni dani sporta i kulture u Lugu – Omladinski dom, Lug10.000,00
– Tradicionalni uskršnji običaji Mađara u Lugu – Omladinski dom, Lug10.000,00
– Božićni običaji Mađara u Lugu – Omladinski dom, Lug10.000,00
– Susret njegovatelja tradicionalne mađarske kuhinje Karpatskog bazena – Lug45.000,00
  
1.31. Udruga za njegovanje običaja Mađara »Korogy« iz Korođa, Korog150.000,00
Kulturni amaterizam

– Njegovatelji mađarskog folklora, povijesti, kulture i običaja

– Glazbena sekcija

85.000,00
Kulturne manifestacije
– Dječji festival pjesme i plesa – Dom kulture, Korog20.000,00
– Susret mađarskih glazbenika Karpatskog bazena – Korog20.000,00
– Edukativna radionica tradicionalne glazbe i plesa – Korog15.000,00
– Mađarski adventski običaji – Dom kulture, Korog5.000,00
– Spomen obilježavanje dana okupacije sela Koroga 1991. – Korog5.000,00
  
1.32. Udruga za njegovanje običaja Mađara Podolje, Podolje30.000,00
Kulturne manifestacije
– Mađarska večer u Podolju – Dom kulture, Podolje15.000,00
– Nastup mađarskih dramskih amaterskih skupina – Dom kulture, Podolje15.000,00
  
1.33. Zajednica Mađara Daruvar, Daruvar52.000,00
Kulturni amaterizam
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH20.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan mađarske kulture – Donji Daruvar10.000,00
– Bogatstvo tradicije – Daruvar5.000,00
– Putevima mađarskog plemstva – Dvorac grofa Jankovića, Daruvar10.000,00
– Manjinski krug – Hrvatski dom Daruvar7.000,00
  
1.34. Zajednica Mađara Dežanovac, Trojeglava65.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina »Pacsirta«

– Folklorna skupina »Leptirići« i »Čardaš«

45.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan mađarske kulture – Trojeglava10.000,00
– Dan dječjeg stvaralaštva – Trojeglava10.000,00
  
1.35. Zajednica Mađara Pisanica, Velika Pisanica65.000,00
Kulturni amaterizam

– Dječja folklorna skupina

– Glazbeni sastav

– Čuvari mađarske kulture i baštine

45.000,00
Kulturne manifestacije
– Očuvajmo običaje Mađara i obilježimo mađarsku revoluciju iz 1848. godine – Velika Pisanica10.000,00
– Pokažimo bogatstvo nacionalnih manjina – Velika Pisanica10.000,00
  
1.36. Zajednica Mađara Virovitičko-podravske županije, Virovitica35.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevački zbor »Virovitičke grlice«

– Njegovanje mađarske kulture tradicije i običaja

20.000,00
Kulturne manifestacije
– Susret Mađara u Virovitici – Društveni dom Milanovac, Virovitica5.000,00
– Manjinski susreti virovitičko-podravskog kraja – Društveni dom Milanovac, Virovitica5.000,00
– Dani kulture Mađara – Virovitica5.000,00
  
2. Civilni centar Deak Ferenc, Lug70.000,00
Kulturne manifestacije
– Boje Jeseni – Mađarska kuća u Zmajevcu, Zmajevac25.000,00
– Ljetni dječji susreti Volim Baranju – Mađarska kuća Zmajevac, Zmajevac25.000,00
– Jesenji dječji susreti Volim Baranju – Mađarska kuća u Zmajevcu, Zmajevac20.000,00
  
3. Kulturno umjetničko društvo Ady Endre Korog, Korog45.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna skupina djece, folklorna skupina mladih, folklorna skupina žena, mješoviti pjevački zbor, tamburaški sastav, dramsko-literarna sekcija30.000,00
Kulturne manifestacije
– Međunarodna smotra mađarskih folklornih skupina u RH »Zlatni klas – Korog 2022« – Korog5.000,00
– Međunarodna smotra dječjih folklornih skupina Mađara u RH – Korog 2022 – Korog5.000,00
– Međunarodna smotra mađarskih pjevačkih zborova u RH – Korog5.000,00
4. Kulturno umjetničko društvo »József Attila Zmajevac«, Zmajevac75.000,00
Kulturni amaterizam

– Dječja folklorna skupina

– Ženski zbor

40.000,00
Kulturne manifestacije
– Smotra dječjih folklornih skupina – Zmajevac10.000,00
– Večer mađarske glazbe – Zmajevac10.000,00
– Međunarodna smotra zborova »Pannonia« – Zmajevac10.000,00
– Tabor folklora i starih zanata – Zmajevac5.000,00
  
5. Mađarska kulturna udruga »Pélmonostor«, Beli Manastir25.000,00
Kulturni amaterizam

– Sekcija za njegovanje običaja Mađara

– Folklorna sekcija

– Ženski pjevački zbor

– Dramska sekcija

15.000,00
Kulturne manifestacije
– XVIII Međunarodna smotra folklora – Centar za kulturu, Beli Manastir5.000,00
– IX Smotra povodom Dana Grada – Centar za kulturu, Beli Manastir5.000,00
  
6. Mađarsko kulturno društvo »Ady Endre« Magyar Kultúrkör, Zagreb89.500,00
Izdavaštvo
– Demografski razvoj Mađara na području današnje Hrvatske (prof. dr. sc. András Bognár), 17 × 24 cm, 512 str., naklada: 30030.000,00
Kulturni amaterizam

– Kazališna sekcija Mađarskog kulturnog društva »Ady Endre«

– Mješoviti zbor Mađarskog kulturnog društva »Ady Endre«

– Glazbena sekcija Mađarskog kulturnog društva »Ady Endre«

50.000,00
Kulturne manifestacije
– Mađarska tribina – Mađarsko kulturno društvo Ady Endre, Zagreb5.000,00
– Dani mađarske kulture – Mađarsko kulturno društvo Ady Endre, Zagreb3.000,00
– Dječja radionica rukotvorina – Mađarsko kulturno društvo Ady Endre, Zagreb1.500,00
  
7. Mađarsko kulturno društvo Népkör Osijek, Osijek105.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti zbor

– Sekcija za rad s djecom

– Folklorna sekcija

– Dramsko-literarna sekcija

– Sekcija za rukotvorine

– Sekcija za njegovanje mađarskog jezika i kulture

50.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan Mađara u Osijeku – Osijek25.000,00
– Prezentacija mađarske kulture i tradicije – Osijek20.000,00
– Kulturne manifestacije za očuvanje mađarskog jezika, tradicije i kulture – Osijek10.000,00
8. Mađarsko kulturno umjetničko društvo Darda, Darda20.000,00
Kulturni amaterizam

– Dječja folklorna skupina Picinkek

– Mlada mješovita plesna skupina Diofa

10.000,00
Kulturne manifestacije
– 12. Manifestacija rušenja majpana u Dardi – Mađarska kuća, Darda5.000,00
– 15. Međunarodna smotra mađarskog folklora u Dardi – Dom kulture, Darda5.000,00
  
9. Udruga za njegovanje običaja Mađara – Stari Jankovci, Stari Jankovci70.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješovita folklorna skupina

– Mješoviti zbor

– Sekcija amatera – kreativne radionice

50.000,00
Kulturne manifestacije
– Tradicionalni običaji Mađara – rušenje majskog drveta – Stari Jankovci5.000,00
– Smotra pjesme i plesa – Dom kulture, Stari Jankovci10.000,00
– Mađarski adventski običaji – »Božićna bajka« – Stari Jankovci5.000,00
  
10. Udruga za njegovanje običaja Mađara – Surduk, Zmajevac80.000,00
Kulturni amaterizam
– Sekcija za izradu ručnih radova20.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan sela Zmajevac – Zmajevac50.000,00
– Kristkindl – Katolički surduk – Zmajevac10.000,00
  
11. Zajednica Mađara grada Bjelovara, Bjelovar30.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija20.000,00
Kulturne manifestacije
– Bjelovarsko ljeto – Međunarodna smotra folklora – Bjelovar5.000,00
– Bogatstvo folklora manjina – Bjelovar5.000,00
  
12. Zajednica Mađara Grubišnoga Polja, Grbavac30.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka, plesna, tamburaška i dramska sekcija15.000,00
Kulturne manifestacije
– Međunarodna smotra folklora – Grbavac8.000,00
– Jesen u Grbavcu – Grbavac7.000,00
  
UKUPNO MAĐARI6.331.500,00
  
VII. MAKEDONCI
  
1. Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – ukupno993.000,00
  
1.0. Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – bez članica465.000,00
Informiranje
– Makedonski glas – brojeva: 6, A4; 40 str., naklada: 800260.000,00
Izdavaštvo
– Dom srca (Milena Zlateska), 13,5 × 19 cm, 240 str., naklada: 80030.000,00
Kulturne manifestacije
– 25. Dani braće Miladinov (u organizaciji s MKD-om »Braća Miladinovci« iz Osijeka) – Osijek, Đakovo, Našice15.000,00
– 31. Dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij (u organizaciji s MKD-om »Makedonija« iz Splita) – Split15.000,00
– Dan Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj – Rijeka50.000,00
– Dani glagoljaša u Istri (u organizaciji s MKD-om »Sv. Kiril i Metodij« iz Pule) – Buzet, Roč, Hum, Vodnjan, Žminj, Pula10.000,00
– Ilinden 1903. – 2022. (u organizaciji s MKD-om »Ilinden« iz Rijeke) – Park-šuma Golubinjak, Lokve50.000,00
– Izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj« (u organizaciji s MKD-om »Biljana« iz Zadra) – Zadar10.000,00
– Racinov dan – Bijela svitanja (u organizaciji s MKD-om »Ohridski biser« iz Zagreba) – Samobor15.000,00
– Tribina »Hrvatsko-makedonske kulturne poveznice« – Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Split10.000,00
  
1.1. Makedonsko kulturno društvo »Biljana« – Zadar, Zadar73.000,00
Kulturni amaterizam

– Literarno-dramska sekcija »Zapisi so ljubov«

– Etno radionica »Đerđev«

– Tradicijska sekcija »Makedonska trpeza«

– Folklorna sekcija »Oro«

– Pjevačka sekcija »Biljana«

34.000,00
Kulturne manifestacije
– Izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj« (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Zadar12.000,00
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti – Zadar8.000,00
– 19. Dani makedonske kulture – Zadar15.000,00
– Dani makedonskog filma – Zadar4.000,00
  
1.2. Makedonsko kulturno društvo »Braća Miladinovci« Osijek, Osijek93.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija Tanec Osijek

– Mješoviti zbor Vardarke

– Instrumentalni sastav T’ga za jug

– Dječja sekcija Biserčinja

– Likovno-kreativna radionica

– Etno radionica Etno sekcija Vezilki

60.000,00
Kulturne manifestacije
– 25. Dani braće Miladinov (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Osijek, Đakovo, Našice15.000,00
– 28. Dani makedonske kulture – Dom Hrvatske vojske, Osijek13.000,00
– Dani makedonskog filma – Osijek5.000,00
1.3. Makedonsko kulturno društvo »Ilinden« Rijeka, Rijeka97.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina

– Pjevačka skupina

– Glazbena skupina

– Dječja folklorna skupina

– Etno radionica

– Dječja radionica

47.000,00
Kulturne manifestacije
– Ilinden 1903 – 2022 (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Park šuma Golubinjak, Lokve20.000,00
– Dani makedonske kulture 2022. – Rijeka8.000,00
– Njegovanje makedonskih običaja – Rijeka4.000,00
– Revija makedonskog filma – Rijeka5.000,00
– Obilježavanje Dana sv. Kirila i Metodija – Rijeka, Roč, Hum, Buzet, Novi Vinodolski, Baška, Ohrid7.000,00
– Izložbene i ostale likovne djelatnosti – Rijeka6.000,00
  
1.4. Makedonsko kulturno društvo Istarske županije »Sv. Kiril i Metodij« Pula, Pula97.000,00
Kulturni amaterizam

– Literarna sekcija

– Instrumentalna sekcija

– Pjevačka sekcija

– Etno-kreativna sekcija

– Folklorna sekcija

– Makedonska tradicija

– Filmska sekcija

60.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani glagoljaša u Istri (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Buzet, Roč, Hum, Žminj, Pula, Vodnjan10.000,00
– Dani makedonskog filma u Istri – Pula8.000,00
– Dani Koče Racina u Istri – Pula5.000,00
– Dani makedonske kulture u Istri – Pula, Vodnjan, Pazin, Žminj14.000,00
  
1.5. Makedonsko kulturno društvo »Makedonija« – Split, Split85.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina »Makedonija«

– Folklorna skupina »Makedonija«

– Etno radionica za izradu makedonskih narodnih nošnji i očuvanje nacionalnog identiteta

– Radionica za odrasle – cjeloživotno učenje »Njegovanje makedonskog jezika i kulture«

50.000,00
Kulturne manifestacije
– XII. Makedonska kulturna jesen u Splitu – Split10.000,00
– XVII. Dani makedonskog igranog filma u Splitu – Split5.000,00
– 31. Dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Split20.000,00
1.6. Makedonsko kulturno društvo »Ohridski biser«, Zagreb83.000,00
Kulturni amaterizam

– Glazbena sekcija (vokalna skupina) »Momi biserni«

– Instrumentalna skupina »Ohridski biser«

– Folklorna sekcija »Kitka«

– Literarno-dramska sekcija »Lenka«

– Etno radionica »Razboj«

55.000,00
Kulturne manifestacije
– Racinov dan – Bijela svitanja (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Samobor11.000,00
– Dani makedonske kulture – Zagreb12.000,00
– Dani makedonskog filma – Tribina Grada Zagreba, Zagreb5.000,00
  
2. Hrvatsko-makedonska tangenta, Šibenik35.000,00
Izdavaštvo
– Dometi jedne vizije (Sašo Georgievski, Ljupčo Arsovski), B5, 17 × 24 cm, 208 str., naklada: 30025.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani makedonske kulture – Šibenik10.000,00
  
3. Makedonska kulturna udruga »Stobi«, Split55.000,00
Kulturni amaterizam

– Etno kreativna radionica »Stobi«

– Dječja kreativna radionica »Stobići«

– Mandolinska instrumentalna grupa »Stobi«

– Likovno-kreativna radionica »Stobi«

– Literarna sekcija MKU Stobi

40.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani makedonske kulture u Dalmaciji – Sjemenište Splitsko-makarske nadbiskupije, Split10.000,00
– Dani makedonskog dokumentarnog filma u Splitu – Kinoteka Zlatna vrata, Split5.000,00
  
4. Makedonski kulturni centar Split, Split20.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani Makedonske kulture – Ilinden – Split, Muć, Stobreč, Dugopolje, Dugi Rat, Kaštel Kambelovac20.000,00
  
5. Makedonski kulturni forum, Pula35.000,00
Izdavaštvo
– Hrvatska i Makedonija (skupina autora), 13 × 20 cm, 320 str., naklada: 2006.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka grupa i glazbeni ansambl »Despina«20.000,00
Kulturne manifestacije
– VIII. međunarodni Okrugli stol »Hrvatska i Makedonija, 30 godina neovisnosti, 30 stoljeća povezanosti« – Gradska knjižnica i čitaonica Pula7.000,00
– Izložba fotografija »Moje nebo« autorice Milene Stojkoske Ramović – Gradska knjižnica i čitaonica Pula2.000,00
  
UKUPNO MAKEDONCI1.138.000,00
VIII. NIJEMCI I AUSTRIJANCI
  
1. Narodni savez Nijemaca Hrvatske, Zagreb42.000,00
Izdavaštvo
– Poveznica – Die Verbindung (Jasminka P. Petter), A5, 100 str., naklada: 30010.000,00
Kulturni amaterizam
– Glazbeno-pjevačka grupa »Echo«10.000,00
Kulturne manifestacije
– Poveznica poezije hrvatskog i njemačkog jezika – Europski dom, Zagreb12.000,00
– Dan njemačkog jedinstva – Europski dom, Zagreb10.000,00
  
2. Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek600.000,00
Informiranje
– Deutsches Wort – Njemačka riječ – brojeva: 4, A4, 36 str., naklada: 1000180.000,00
– Godišnjak Njemačke zajednice 2020. – DG Jahrbuch 2020 – brojeva: 1, B5, 400 str., naklada: 35040.000,00
Izdavaštvo
– Istaknuti Nijemci i njihovi potomci u hrvatskim krajevima. Biografski leksikon (Goran Beus Richembergh), 20 × 27 cm, 600 str., naklada: 50040.000,00
Kulturni amaterizam

– Esseker Bühne

– Muški pjevački zbor »Alte Kameraden«

40.000,00
Kulturne manifestacije
– 22. Međunarodni kazališni festival na njemačkom jeziku – Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek100.000,00
– Dani njemačke i austrijske kulture – Valpovo50.000,00
– 30. Međunarodni znanstveni skup »Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu« – Velika vijećnica Osječko-baranjske županije, Osijek60.000,00
– Kulturno djelovanje Memorijalnog centra Podunavskih Švaba u Valpovu – Kapela Sv. Roka, Valpovo10.000,00
– 30. obljetnica rada Njemačke zajednice – Kulturni centar, Osijek40.000,00
– Festival »Orgulje grada Osijeka 2022« – Osijek40.000,00
  
3. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač, Sirač65.000,00
Kulturni amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor Edelweis i glazbeni sastav Edelweis30.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani njemačke i austrijske kulture – Mjesec obilježavanja nacionalnih praznika SR Njemačke i R Austrije – Sirač35.000,00
  
4. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar, Vukovar69.000,00
Informiranje
– www.uniavukovar.com7.000,00
Izdavaštvo
– Deutsches Kochbuch – Njemačka kuharica (Darko Tufekčić), A5, 50 str., naklada: 50012.000,00
Kulturni amaterizam
– Drei Rosen aus Vukovar20.000,00
Kulturne manifestacije
– Oktoberfest u Vukovaru – Vukovar10.000,00
– Manifestacija »Njemačka kulturna godina« – Gradski muzej, Vukovar20.000,00
  
5. Zajednica Austrijanaca u Hrvatskoj – Zagreb, Zagreb24.000,00
Kulturni amaterizam
– Bečki zvukovi Zagreba – etno radionica6.000,00
Kulturne manifestacije
– Tirol u srcu Kostajnice – austrijski utjecaji u razvoju Hrvatske Kostajnice – Hrvatska Kostajnica, Zagreb12.000,00
– Svijet na tanjuru 2022 – Austrijska tradicija – utjecaj starozagrebačkih kuharica na suvremenu kuhinju grada Zagreba – Zagreb6.000,00
  
6. Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj – Zagreb, Zagreb100.000,00
Kulturni amaterizam

– Recitatorska grupa Edelweiß

– Pünkte

– Deutscher Sängerchor – Njemački pjevački zbor

– Plesni ansambl Rude

– Divertimento

100.000,00
  
UKUPNO NIJEMCI I AUSTRIJANCI900.000,00
  
IX. POLJACI
  
1. Poljska kulturna udruga »Mikolaj Kopernik«, Zagreb198.225,00
Informiranje
– Kopernik – brojeva: 5, A4, 26-48 str., naklada: 15057.200,00
– internetska stranica Kopernik7.800,00
Kulturni amaterizam

– Vokalna grupa »Wisla«

– Kazališna grupa »Obserwatorium«

79.225,00
Kulturne manifestacije
– Dani s Kopernikom – Zagreb15.000,00
– Svijet knjige – knjižnica PKU Mikolaj Kopernik – Zagreb13.000,00
– Poljski gradovi i pejzaži – Poljska mojim okom – Zagreb8.000,00
– Tradicija blagdana u Poljskoj – Zagreb8.000,00
  
UKUPNO POLJACI198.225,00
  
X. ROMI
  
1. Romska udruga »Sara« Torjanci, Torjanci18.000,00
Kulturne manifestacije
– Romi u Baranji – Dom kulture Torjanci18.000,00
  
2. Romski resursni centar, Darda125.000,00
Kulturni amaterizam
– Čuvari romske baštine95.000,00
Kulturne manifestacije
– 20. Godišnji koncert – Darda15.000,00
– Smotra dječjeg folklora 2022. – Jezero »Đola«, Darda15.000,00
3. Savez Roma u Republici Hrvatskoj »Kali Sara«, Zagreb730.000,00
Informiranje
– Phralipen – glasilo romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – brojeva: 4, 22 × 32 cm, 76 str., naklada: 1500130.000,00
Izdavaštvo
– Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu / Samudaripen (Maja Grubišić), A4, 120 str., naklada: 60030.000,00
– Svjetski dan romskog jezika 2022. (Maja Grubišić), A4, 120 str., naklada: 60030.000,00
Kulturne manifestacije
– Svjetski dan Roma – Zagreb260.000,00
– Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu / Samudaripen – Romski memorijalni centar Uštica, Uštica150.000,00
– Svjetski dan romskog jezika – Zagreb, Istarska županija80.000,00
– Kongres mladih Roma – Međimurska županija – Čakovec ili Osječko-baranjska županija – Osijek50.000,00
  
4. Udruga baranjskih Roma, Beli Manastir26.000,00
Kulturne manifestacije
– Romski dani kulture u Belom Manastiru – Beli Manastir26.000,00
  
5. Udruga baranjskih Roma »Napredak«, Bolman17.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani kulture Roma u Bolmanu – Dom kulture Bolman17.000,00
  
6. Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj »Bolja budućnost«, Zagreb90.000,00
Informiranje
– Budućnost / Anglunipe – brojeva: 4, A4, 30-36 str., naklada: 100090.000,00
  
UKUPNO ROMI1.006.000,00
  
XI. RUMUNJI
  
1. Udruga Rumunja u Republici Hrvatskoj, Zagreb40.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan rumunjskog jezika – Zagreb30.000,00
– Izložba Istrorumunji – Rijeka10.000,00
  
UKUPNO RUMUNJI40.000,00
  
XII. RUSI
  
1. Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske, Zagreb96.000,00
Informiranje
– web-stranica Nacionalne zajednice Rusa Hrvatske15.000,00
Kulturni amaterizam
– Zbor »Rjabinuška«45.000,00
Kulturne manifestacije
– Ispraćaj zime i doček proljeća »Maslenica« – HKD »Napredak«, Zagreb7.000,00
– Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom (9. maj) – Novinarski dom, Zagreb8.000,00
– Večer klasične ruske glazbe i romanse – Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb11.000,00
– Značajni datumi ruske književnosti, kulture i povijesti – Dvorana Gradske knjižnice, Zagreb10.000,00
  
2. Ruska kulturna udruga »Katjuša«, Požega10.000,00
Kulturne manifestacije
– Susret ruskih sunarodnjaka »Neizbrisani tragovi u književnosti ruskih pjesnikinja 20. i 21. stoljeća« – Požeška Koprivnica10.000,00
  
3. Rusko kulturno društvo Izvor – Split, Gornje Sitno10.000,00
Kulturne manifestacije
– Ruska zima u Splitu – Gradsko kazalište Marka Marulića, Split10.000,00
  
4. SARUS – Udruga ruske nacionalne manjine
Repub­like Hrvatske, Zagreb
145.000,00
Informiranje
– Ljetopis – brojeva: 4, A4, 40-44 str., naklada: 500110.000,00
– Kolobok – brojeva: 2, A4, 32 str., naklada: 30025.000,00
Kulturne manifestacije
– Okrugli stol »Glasilo nacionalne manjine – ključni čimbenik za očuvanje kulturnog identiteta nacionalne manjine« povodom 20. godina stupanja na snagu Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj 1992. godine – Novinarski dom, Zagreb10.000,00
  
5. Udruga ruskog govornog područja u Međimurju »Kalinka«, Čakovec161.000,00
Informiranje
– www.kalinka.hr12.000,00
Izdavaštvo
– Азбука / Abeceda (Aleksandra Mikulaj), 19 × 19 cm, 40 str., naklada: 40010.000,00
Kulturni amaterizam
– Ansambl Kalinka – 7 sekcija100.000,00
Kulturne manifestacije
– Novogodišnja bajka u ruskoj tradiciji – Dom kulture Prelog5.000,00
– 12. Smotra stvaralaštva djece i mladeži »Ruska riječ« – Prelog7.000,00
– Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom – Batina7.000,00
– Petnaest godina zajedno – Čakovec20.000,00
  
UKUPNO RUSI422.000,00
  
XIII. RUSINI
  
1. Savez Rusina Republike Hrvatske, Vukovar – ukupno978.200,00
  
1.0. Savez Rusina Republike Hrvatske, Vukovar – bez članica540.000,00
Informiranje
– Nova dumka – brojeva: 6, A4, 32 str., naklada: 600220.000,00
– Vjenčić – brojeva: 4, B5, 32 str., naklada: 40060.000,00
Izdavaštvo
– Misli s Dunava (skupina autora), B5, 160 str., naklada: 30025.000,00
– Nešto misli, nešto riječi (Jozafat Kolbas), A5, 100 str., naklada: 30015.000,00
– Vlakom u svemir (Ljubica Harhaj), B5, 100 str., naklada: 30020.000,00
– Događanja i sjećanja (Tomislav Mišir), A5, 140 str., naklada: 30020.000,00
– Nijeme iluzije (Vladimir Provči), A5, 140 str., naklada: 30020.000,00
– Nekad bilo (Željko Harhaj), A5, 160 str., naklada: 30020.000,00
Kulturne manifestacije
– Središnja manifestacija Rusina Republike Hrvatske – 49. Petrovačko zvono – Petrovci80.000,00
– Okrugli stol »Rusini, jučer, danas, sutra« – Orahovica20.000,00
– 8. Božić u Zagrebu 2022 – Zagreb20.000,00
– Sajam časopisa i izdanja nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije – Dvorana Lavoslava Ružičke, Vukovar10.000,00
– Izložba narodnih nošnji nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije – Vukovar10.000,00
  
1.1. Kulturno društvo Rusina »Cvelferije« Rajevo Selo, Rajevo Selo22.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Zborska sekcija

– Tamburaška sekcija

17.000,00
Kulturne manifestacije
– Običaji našega naroda – Prelo – Dom kulture, Rajevo Selo5.000,00
  
1.2. Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca »Rušnjak« Primorsko-goranske županije, Rijeka35.200,00
Kulturni amaterizam

– Likovna sekcija Rušnjak

– Zborska grupa Rušnjak

– Literarna i recitatorska sekcija Rušnjak

11.200,00
Kulturne manifestacije
– Tjedan kulture Rusina i Ukrajinaca Primorsko-goranske županije – Zajednica Talijana, Rijeka, Amfiteatar, Matulji15.000,00
– Međunarodna likovna kolonija nacionalnih manjina Hrvatskoga primorja – Matulji9.000,00
  
1.3. Kulturno društvo Rusina Vinkovci, Vinkovci28.000,00
Kulturni amaterizam

– Zborska sekcija

– Glazbena sekcija

28.000,00
  
1.4. Kulturno umjetničko društvo »Joakim Govlja« Mikluševci, Mikluševci116.000,00
Kulturni amaterizam

– Recitatorska i dramska sekcija

– Sekcija rukotvorina

– Dječja i starija folklorna sekcija

– Ženska pjevačka grupa

79.000,00
Kulturne manifestacije
– Mikluševci 2022 – Mikluševci37.000,00
  
1.5. Kulturno-umjetničko društvo »Joakim Hardi« Petrovci, Petrovci100.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Zborska sekcija

– Tamburaška sekcija

– Literarno-recitatorska sekcija

– Kazališna sekcija

90.000,00
Kulturne manifestacije
– Majsko drvo – Petrovci10.000,00
  
1.6. Kulturno-umjetničko društvo »Osif Kostelnik« Vukovar, Vukovar75.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Zborska sekcija

– Tamburaška sekcija

– Literarna sekcija

60.000,00
Kulturne manifestacije
– Prvi pljesak – Kuća Lavoslava Ružičke, Vukovar15.000,00
  
1.7. Kulturno umjetničko društvo Rusina Osijek, Osijek62.000,00
Kulturni amaterizam

– Instrumentalna sekcija KUD-a Rusina

– Zbor KUD-a Rusina

32.000,00
Kulturne manifestacije
– Ruža za Lelu – Osijek10.000,00
– Dravski valovi 2022 – Osijek10.000,00
– Memorijal Vladmir Timko »Viđeno kamerom« – Osijek10.000,00
  
2. »Rusnak« Društvo Rusina u Republici Hrvatskoj, Petrovci75.000,00
Izdavaštvo
– Шерцо на червеним партку / Srce na crvenom stolnjaku (Ljubica Segedi-Falc), 24 × 17 cm, 216 str., naklada: 40020.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka skupina, dueti, solisti i orkestar30.000,00
Kulturne manifestacije
– Susret »Kad je golubica letjela« – zasjedanje Vijeća Svjetskoga kongresa Rusina (SKR) i Svjetskog foruma rusinske mladeži (SFRM) – Petrovci, Stari Jankovci25.000,00
  
UKUPNO RUSINI1.053.200,00
  
XIV. SLOVACI
  
1. Savez Slovaka – Zväz Slovákov, Našice – ukupno1.906.100,00
  
1.0. Savez Slovaka – Zväz Slovákov, Našice – bez članica240.000,00
Informiranje
– Prameň – brojeva: 12 (7-8 dvobroj), A4, 32 str., naklada: 600175.000,00
Izdavaštvo
– 30 godina Saveza Slovaka – 30 rokov Zväzu Slovákov (Mirko Vavra, Branka Baksa i dr.), A4, 220 str., naklada: 40035.000,00
Kulturne manifestacije
– 30. obljetnica Saveza Slovaka – Našice30.000,00
  
1.1. Matica slovačka Ilok – Matica slovenská Ilok, Ilok216.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Glazbena sekcija

– Pjevačka sekcija

– Tradicijsko-folklorna sekcija

150.000,00
Kulturne manifestacije
– 38. Smotra slovačkog folklora odraslih 2022. – Ilok50.000,00
– 42. Iločko ljeto – Ilok16.000,00
  
1.2. Matica slovačka Jelisavac, Jelisavac175.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina

– Glazbena skupina

– Pjevačka skupina

115.000,00
Kulturne manifestacije
– 26. Dječja smotra slovačkog folklora u RH – Jelisavac40.000,00
– 18. Dani Slovaka u Jelisavcu – Večer korbačika – Jelisavac20.000,00
  
1.3. Matica slovačka Josipovac, Josipovac Punitovački175.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina SKUD-a »Braće Banas« – mala, srednja i odrasla

– Pjevačka i tamburaška skupina SKUD-a »Braće Banas«

– Likova skupina »Kontrast«

– Tradicijska skupina i radionica ručnih radova

145.000,00
Kulturne manifestacije
– 14. Manifestacija »Slovaci do Drlaku« – Josipovac Punitovački30.000,00
  
1.4. Matica slovačka Jurjevac Punitovački, Jurjevac Punitovački95.000,00
Izdavaštvo
– Priezviska a prezyvky v slovenskej osade Jurjevci Punitovački / Prezimena i nadimci u slovačkom naselju Jurjevac Punitovački (Andrija Kuric, Vera Majdiš), A4, 200 str., naklada: 40026.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačko-glazbena skupina

– Folklorno-likovna skupina

– Dječja plesna skupina

52.000,00
Kulturne manifestacije
– Pod stoljetnim glogovima i 140. obljetnica sela Jurjevac Punitovački – Kulturni dom, Jurjevac Punitovački17.000,00
  
1.5. Matica slovačka Lipovljani, Lipovljani122.100,00
Izdavaštvo
– MS Lipovljani – 25. godina 1996-2021 (Josip Krajči), A4, 180 str., naklada: 40030.100,00
Kulturni amaterizam

– Pjevački zbor Lira

– Glazbena tamburaška skupina – KUD Lira

– Folklorna mlađa i starija skupina KUD Lipa

73.000,00
Kulturne manifestacije
– Oslava Cyrila a Metoda / Proslava praznika Ćirila i Metoda – Etno slovačka kuća, Lipovljani11.000,00
– Dani slovačke kulture u Lipovljanima – Lipovljani8.000,00
  
1.6. Matica slovačka – Matica slovenská »Kukučin-Kuntarić« Jakšić, Jakšić72.000,00
Kulturni amaterizam

– Tamburaško-harmonikaška sekcija

– Pjevačka sekcija

– Plesna skupina

58.000,00
Kulturne manifestacije
– »Slovaci Slovacima – Slovaci Slovákom« i 15. obljetnica postojanja Matice slovačke Jakšić – Jakšić14.000,00
  
1.7. Matica slovačka Međurić, Međurić120.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina djece i odraslih »Orava«

– Glazbena skupina »Orava«

– Pjevačka skupina »Orava«

75.000,00
Kulturne manifestacije
– 22. Festival »Ked sa ruža rozvijala« – Međurić36.000,00
– 9. Kulturna večer Slovaka Međurić – Međurić9.000,00
  
1.8. Matica slovačka Osijek, Osijek134.000,00
Izdavaštvo
– Uradci ručnih radova Matice slovačke Osijek (Robert Zgrablić, Marija Belaj, Rozika Hohoš, Nevenka Dorčak), A5, 100 str., naklada: 20012.000,00
Kulturni amaterizam

– Recitatorsko-literarna skupina

– Pjevačka skupina i solo pjevači

– Plesna odrasla i dječja skupina

– Svirački orkestar

– Radionica ručnih radova

100.000,00
Kulturne manifestacije
– Slovački božićni običaji, tradicije i kolede – Dom ­HV-a, Osijek22.000,00
  
1.9. Matica slovačka Rijeka – Matica slovenská Rijeka, Rijeka127.000,00
Kulturni amaterizam

– Dramska sekcija

– Likovna sekcija

– Literarna sekcija

– Folklorno-pjevačka, dječja i glazbena sekcija

– Tradicijska sekcija (foto, keramika i ručni radovi)

107.000,00
Kulturne manifestacije
– 22. Dani slovačke kulture Rijeka 2022. – Rijeka, Volosko, Primorsko-goranska županija20.000,00
1.10. Matica slovačka – Matica slovenská Sol’any, Soljani94.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna i pjevačka dječja skupina SKUS Ondreja Pekára Sol’any

– Folklorna glazbena dječja skupina SKUS Ondreja Pekára Sol’any

– Folklorna i pjevačka odrasla skupina SKUS Ondreja Pekára Sol’any

79.000,00
Kulturne manifestacije
– 12. Dni Slovákov v Sol’anoch 2022 – 12. Dani Slovaka u Soljanima – Dom kulture Soljani15.000,00
  
1.11. Matica slovačka u Markovcu Našičkom, Markovac Našički165.000,00
Kulturni amaterizam

– Plesna skupine SKUU »Franjo Strapač« – mala, srednja i velika skupina

– Tradicijska skupina SKUU »Franjo Strapač«

– Pjevačka i glazbena skupina SKUU »Franjo Strapač«

140.000,00
Kulturne manifestacije
– Kulturno-etno manifestacija Slovaka našičkog kraja i RH »23. večer polesnjaka« – Markovac Našički25.000,00
  
1.12. Matica slovačka u Miljevcima – Matica slovenska v Milevci, Miljevci95.000,00
Kulturni amaterizam

– Dječja plesno-pjevačka skupina

– Starija plesno-pjevačka skupina

– Sekcija rukotvorina

75.000,00
Kulturne manifestacije
– 15. Miljevački dani kukuruza – Miljevci20.000,00
  
1.13. Matica slovačka Zagreb, Zagreb27.000,00
Kulturni amaterizam
– Umjetničko-literarna sekcija27.000,00
  
1.14. Matica slovačka Zokov Gaj – Matica slovenska v Zokovom Gaju, Zokov Gaj49.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješovita pjevačka skupina

– Radionica tradicijskih ručnih radova

37.000,00
Kulturne manifestacije
– 16. Susret Slovaka i prijatelja pri žetvenim svečanostima – Zokov Gaj, Zdenci12.000,00
  
2. Slovački centar za kulturu Našice – Slovenské kultúrne centrum Našice, Našice40.000,00
Izdavaštvo
– Godišnjak Slovačkog centra za kulturu Našice 2021. (dr. sc. Sandra Kralj Vukšić, mag. Tatjana Seničanin), A4, 100 str., naklada: 30014.000,00
Kulturne manifestacije
– Ostavština tradicijske kulture suvremenom društvu – Našice21.500,00
– Jezični izazovi Slovaka u Hrvatskoj – Našice4.500,00
  
UKUPNO SLOVACI1.946.100,00
XV. SLOVENCI
  
1. Savez slovenskih društava u Republici Hrvatskoj, Rijeka1.053.000,00
  
1.1. Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom, Zagreb256.000,00
Informiranje
– Novi Odmev – brojeva: 3, A4, 36 str., naklada: 80080.000,00
– www.nacionalnemanjine.hr15.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevački zbor Slovenski dom Zagreb

– Kreativna radionica Šopek

– Pjevački zbor duhovne sekcije A. M. Slomšek

110.000,00
Kulturne manifestacije
– 91. godina slovenske pjesme – Mala koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb18.000,00
– Izložbe u Slovenskom domu Zagreb – Zagreb8.000,00
– Naj žive vsi narodi – Prešernov dan – Muzej suvremene umjetnosti i Park Bundek, Zagreb25.000,00
  
1.2. Slovenski dom – Kulturno prosvjetno društvo »Bazovica«, Rijeka343.000,00
Informiranje
– Sopotja – brojeva: 4, A4, 24 str., naklada: 1499100.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti pjevački zbor

– Folklorno-plesna sekcija

– Dramska skupina KPD Bazovica

– Glazbena skupina – društveni band »Izvan ritma«

– Kulturno stvaralaštvo

– Skupina Bubamare

210.000,00
Kulturne manifestacije
– 75. obljetnica kontinuiranog rada Društva – Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Rijeka23.000,00
– Izložbe i predavanja slovenskih autora10.000,00
  
1.3. Slovensko kulturno društvo Ajda Umag, Umag35.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevački zbor, tradicijska sekcija, folklorna skupina, literarna skupina24.000,00
Kulturne manifestacije
– Slovenska kulturna večer – Kazališna dvorana Antonio Coslovich, Umag6.000,00
– Dani slovenske kulture u Umagu – Kazališna dvorana Antonio Coslovich, Umag5.000,00
  
1.4. Slovensko kulturno društvo »Istra« Pula, Pula112.000,00
Informiranje
– Mavrica – brojeva: 4, 21 × 21 cm, 30-40 str., naklada: 30025.000,00
Kulturni amaterizam

– Zbor Encijan

– Kreativna radionica

– Likovna radionica

– Dramska sekcija

58.500,00
Kulturne manifestacije
– Dani slovenske kulture – Pula7.000,00
– Dani slovenskog filma – Kino Valli, Pula9.000,00
– Prešernov dan – Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Rijeka7.500,00
– Mala škola slovenskog – Pula5.000,00
  
1.5. Slovensko kulturno društvo »Lipa« – Zadar, Zadar32.000,00
Izdavaštvo
– U zagrljaju modrine (Marija Ivoš), 14,8 × 21 cm, 100 str., naklada: 3007.000,00
Kulturne manifestacije
– Proslava slovenskog kulturnog praznika »Prešernov dan« 2022. – Gradska knjižnica, Zadar3.000,00
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti Zadar 2022. – Zadar6.000,00
– Likovna kolonija »2022 Turanj« – 15. jubilarna – Hotel »Alba«, Sv. Filip i Jakov16.000,00
  
1.6. Slovensko kulturno društvo Nagelj, Varaždin20.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan nacionalnih manjina – Varaždin20.000,00
  
1.7. Slovensko kulturno društvo »Triglav« Split, Split223.000,00
Informiranje
– Planika – brojeva: 4, A4, naklada: 380 i web-stranica Planika35.000,00
Kulturni amaterizam

– Čipkarska sekcija – idrijska čipka na batiće

– Likovna sekcija

– Mješoviti pjevački zbor

– Dramsko-literarna i recitatorska sekcija

– Dječja sekcija Kekec

– Keramičarska sekcija

153.000,00
Kulturne manifestacije
– Slovenski kulturni praznik – Split15.000,00
– 30. godišnjica SKD Triglav – Split5.000,00
– Praznik slovenske nacionalne manjine – Split5.000,00
– Susret slovenskih društava10.000,00
  
1.8. Slovensko kulturno-prosvjetno društvo »Snežnik« Lovran, Lovran32.000,00
Informiranje
– Liburnijska priloga br. 17 – brojeva: 1, A4, 24 str., naklada: 25010.000,00
Kulturni amaterizam
– Etno kreativna radionica8.000,00
Kulturne manifestacije
– Slovenski kulturni praznik Prešernov dan – Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Rijeka5.000,00
– Prekogranični susreti – Učka4.000,00
– Dani slovenske kulture u Istri – Lovran5.000,00
  
UKUPNO SLOVENCI1.053.000,00
  
XVI. SRBI
  
1. Zajedničko vijeće općina Vukovar, Vukovar – ukup­no1.236.000,00
1.0. Zajedničko vijeće općina Vukovar, Vukovar – bez članica763.000,00
Informiranje
– Novinski list Izvor – brojeva: 26, 21 × 30,5 cm, naklada: 7000490.000,00
Kulturne manifestacije
– 31. Međunarodna likovna kolonija – Borovo 2022. – Borovo30.000,00
– 23. Međunarodni festival folklora – Borovo 2022. – Borovo20.000,00
– XII Smotra srpskog folklora Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema – Sportska dvorana, Beli Manastir65.000,00
– Dunavom plovi tambura zvuk 2022. – Borovo10.000,00
– 15. Naučni skup »Srpsko-hrvatski odnosi«, Golubić 2022. – Područna škola, Golubić Obrovački20.000,00
– 41. Vidovdanski sabor 2022. – Ljetna pozornica Doma kulture, Bobota30.000,00
– XVIII. Festival dječjeg folklora – Sportska dvorana OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar38.000,00
– VII. Škola folklora 2022. – Vukovar30.000,00
– Selu u pohode 2022. – Borovo, Bobota, Trpinja, Ostrovo, Markušica, Silaš30.000,00
  
1.1. Kulturno umjetnička udruga »Branislav Nušić« Borovo, Borovo85.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Tamburaška sekcija

– Dramska sekcija

– Likovna sekcija

85.000,00
  
1.2. Kulturno umjetničko društvo »Ostrovo«, Ostrovo55.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija25.000,00
Kulturne manifestacije
– 10. međudržavni festival srpskog folklora »Ostrovo u srcu« – Ostrovo8.000,00
– 7. godišnji koncert – Ostrovo7.000,00
– 4. Dječji festival folklora »Ostrovu s ljubavlju« – Ostrovo5.000,00
– 1. Likovna kolonija »Ostrovo okom umjetnika« – Ostrovo10.000,00
  
1.3. Kulturno-umjetničko društvo »Sloga« Vukovar, Vukovar40.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija, etno radionica i tamburaška sekcija – Godišnji program rada KUD »Sloga« Vukovar za 2022. godinu40.000,00
  
1.4. Kulturno-umjetnička udruga »Zora« Silaš, Silaš50.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka grupa »Silašanke«

– Folklorna sekcija

50.000,00
  
1.5. Kulturno umjetničko društvo »Živojin Žiko Mandić«, Kneževi Vinogradi72.000,00
Kulturni amaterizam
– Baranjsko se kolo igra55.000,00
Kulturne manifestacije
– Ivanjski dani – Kneževi Vinogradi5.000,00
– Smotra folklora »Đeram« – Dom kulture, Kneževi Vinogradi6.000,00
– Likovna kolonija – Kneževi Vinogradi4.000,00
– »Mali đeram« – Dom kulture, Kneževi Vinogradi2.000,00
  
1.6. Srpsko kulturno umjetničko društvo »Branko Radičević« Dalj, Dalj62.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Pjevačka grupa »Ivanje«

– Vezilje

62.000,00
  
1.7. Srpsko kulturno umjetničko društvo »Sveti Sava« Tenja, Tenja35.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Dramska sekcija

– Sekcija za izradu ručnog rada i narodnih nošnji

35.000,00
  
1.8. Vukovarsko srpsko pjevačko društvo »Javor«, Vukovar37.000,00
Kulturni amaterizam
– Veliki zbor, komorni sastav i dječji zbor (»U pesmi je sloga – u slozi je spas«)37.000,00
  
1.9. Zavičajna udruga Srba Ozrena i Posavine, Borovo37.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija (Dani zavičaja, folklora i običaja 2022.)37.000,00
  
2. Čuvari srpskog identiteta, Vukovar114.000,00
Kulturne manifestacije
– 10. Međunarodni festival »Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema« Vukovar 2022. – Vukovar52.000,00
– 6. Sabor kulturnog i narodnog stvaralaštva Srba Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, Beli Manastir 2022. – Etnološki centar baranjske baštine, Beli Manastir32.000,00
– 8. Festival etno muzike, Vukovar 2022. – Izletište Adica, Vukovar30.000,00
  
3. Srpski demokratski forum, Zagreb200.000,00
Informiranje
– Nada – brojeva: 15, format: 39 × 27,1 cm; 8 str., naklada: 6500200.000,00
  
4. Srpsko kulturno društvo »Prosvjeta«, Zagreb6.180.000,00
Informiranje
– Prosvjeta – brojeva: 6, 24 × 34 cm, 64 str. (dvobroj 84 str.), naklada: 700370.000,00
– Ljetopis SKD »Prosvjeta« – brojeva: 1, 19,2 × 22 cm, 450 str., naklada: 30060.000,00
– Artefakti – izvori za historiju Srba u Hrvatskoj, br. 19/2022 – brojeva: 1, 22,5 × 21 cm, 130 str., naklada: 20050.000,00
– Bijela pčela – brojeva: 8, 20,5 × 27,8 cm, naklada: 2300450.000,00
– web-stranica60.000,00
Izdavaštvo
– Djela I i II (Uroš Desnica), 15 × 22 cm, 400 str., naklada: 50050.000,00
– Srbi »Zlatne doline« (Đorđe Stanković), 14 × 20 cm, 300 str., naklada: 50025.000,00
– Nacionalne manjine u RH (Siniša Tatalović), 13 × 22 cm, 200 str., naklada: 50030.000,00
– Ne okreći se sine (Arsen Diklić), 13 × 19 cm, 160 str., naklada: 50020.000,00
– Naše vreme (Uroš Milanković), 14 × 21 cm, 250 str., naklada: 30020.000,00
Kulturni amaterizam
– Ansambl narodnih igara SKD »Prosvjeta«400.000,00
– Pododbori SKD »Prosvjeta«3.200.000,00
Kulturne manifestacije
– Svetosavska akademija – Zagreb100.000,00
– Registar kulturne baštine Srba u Republici Hrvatskoj – Zagreb400.000,00
– Dani srpske kulture 2022. – Zagreb, Kamensko, Lončari, Imotski, Vojnić, Glina, Karlovac, Vukovar, Rijeka, Gomirje, Bjelovar, Osijek, Zadar, Split505.000,00
– 25. Dani kulture Srba za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srijem – Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija90.000,00
– Mesdam – Pačetin50.000,00
– 20. susreti na Baniji i 20-godišnjica postojanja Pododbora Mali Gradac – Mali Gradac120.000,00
– Bjelobrdska pudarina – Bijelo Brdo13.000,00
– Desničini susreti 2022. – Islam Grčki, Zagreb45.000,00
– Đedova kosidba i Veče pjesme i igara – Vrginmost20.000,00
– 12. Smotra dječjeg kulturnog stvaralaštva »Djeca su ukras svijeta« – Garešnica12.000,00
– Godišnji koncert – Dom kulture, Vojnić30.000,00
– Dani srpske kulture u Primorsko-goranskoj županiji – Rijeka25.000,00
– Dani srpske kulture u Splitu – Multimedijalni kulturni centar, Split15.000,00
– Identificiranje i mapiranje elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srba u Hrvatskoj – Ervenik, Biskupija, Kistanje i Knin20.000,00
  
5. Srpsko kulturno umetničko društvo »Jovan Lazić« Beli Manastir, Beli Manastir95.000,00
Kulturni amaterizam
– Čuvari tradicije 2022.90.000,00
Kulturne manifestacije
– »U kolu s prijateljima« – Đurđevdanski susreti – Centar za kulturu, Beli Manastir5.000,00
  
6. Srpsko kulturno-umjetničko i duhovno društvo »Đurđevdan« u Drežnici, Drežnica173.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklor

– Pjevački zbor

– Dramsko-recitatorska sekcija

– Orkestar

– Likovna kolonija

140.000,00
Kulturne manifestacije
– Đurđevdanska proslava – Drežnica18.000,00
– Vidovdanska proslava – Jasenak15.000,00
7. Srpsko narodno vijeće – nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Zagreb5.087.000,00
Informiranje
– Samostalni srpski tjednik Novosti – brojeva: 52, 39 × 27,1 cm, 40-48 str., naklada: 60004.000.000,00
– Arhiv Srba u Hrvatskoj – brojeva: 2, 16,5 × 24 cm, 250 str., naklada: 250800.000,00
Izdavaštvo
– Aktivist u nedemokratska vremena (Vuk Perišić), 13 × 16 cm, 480 str., naklada: 100030.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan proboja jasenovačkih logoraša – Spomen područje Jasenovac45.000,00
– Dan proboja na Biljegu – Petrova gora40.000,00
– Dan sjećanja na Jadovno 1941. – Spomen područje Jadovno50.000,00
– Dan ustanka u Srbu – Srb70.000,00
– Komemoracija u Glini – Glina20.000,00
– Komemoracija Varivode – Varivode20.000,00
– Komemoracija na dječjem groblju u Sisku – Vikotorovac, Sisak12.000,00
  
8. Srpsko privredno društvo »Privrednik«, Zagreb433.000,00
Informiranje
– Podlistak Privrednik u sklopu tjednika Novosti – brojeva: 24, 27 × 39,5 cm, 16 str., naklada: 6500300.000,00
Kulturne manifestacije
– Jedanaesti kongres Privrednikovih stipendista i srpske omladine – Hrvatsko novinarsko društvo, Zagreb53.000,00
– Privrednikove tribine: Reci što misliš! – Privrednikov dom, Zagreb40.000,00
– Sedma dobrotvorna slikarska kolonija posvećena Vladimiru Matijeviću, Privrednikovom dobrotvoru i osnivaču – Gornji Budački, Krnjak, Privrednikov dom, Zagreb40.000,00
  
9. Udruga srpske nacionalne zajednice »Uranak« Varaždin, Varaždin25.000,00
Kulturni amaterizam
– Dramska sekcija25.000,00
  
10. Ustanova u oblasti kulture »Srpski kulturni centar«, Vukovar60.000,00
Izdavaštvo
– Spomenici NOB-a osječkog kraja – nekad i sad (grupa autora), 100 str., naklada: 50025.000,00
– Srpski narodni kalendar (Ivica Žabić), 220 str., naklada: 50025.000,00
Kulturne manifestacije
– SKC sredom – Vukovar10.000,00
  
UKUPNO SRBI13.603.000,00
XVII. TALIJANI
  
1. Centar za povijesna istraživanja Rovinj / Centro di ricerche storiche Rovigno / Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj, Rovinj1.140.000,00
  
– financijska potpora sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (NN MU 15/1997) i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN MU 1/2009)1.140.000,00
  
2. EDIT Rijeka novinsko-izdavačka ustanova, Rijeka6.510.000,00
Informiranje
– La Voce del Popolo – brojeva: 301, 29 × 42 cm, 32-48 str., naklada: 16205.500.000,00
– Panorama – brojeva: 24, 20 × 28 cm, 60 str., naklada: 940700.000,00
– Arcobaleno – brojeva: 10, 16,5 × 23 cm, 60 str., naklada: 960200.000,00
– La Battana – brojeva: 4, 14,4 × 20,5 cm, 128 str., naklada: 500110.000,00
  
3. Unione Italiana, Rijeka1.323.000,00
Kulturne manifestacije
– Manifestacije kulturno-umjetničkih skupina Zajednica Talijana i KUD-ova30.000,00
– Međunarodna smotra folklora »Leron« – Vodnjan-Dignano73.000,00
– Festival istrovenetskog narječja – Buje, Cittadella (Italija), Kopar (Slovenija)62.000,00
– Festival dječje pjesme »Voci Nostre«65.000,00
– Natječaj iz umjetnosti i kulture »Istra Nobilissima«70.000,00
– Završni koncert obrazovnog centra klasične glazbe »Luigi Dallapiccola« – Zajednice Talijana Rijeka, Pula i Brtonigla11.000,00
– Ex Tempore Grožnjan-Grisignana – Grožnjan-Grisignana90.000,00
– Književne večeri, okrugli stolovi, promocija djela TNZ i izložbe u suradnji sa Zajednicama Talijana20.000,00
– Festival istriotskog narječja – Galižana-Gallesano, Sissano-Šišan42.000,00
  
– financijska potpora sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (NN MU 15/1997) i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN MU 1/2009)860.000,00
  
UKUPNO TALIJANI8.973.000,00
  
XVIII. UKRAJINCI
  
1. Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, Vukovar – ukupno1.047.000,00
  
1.0. Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, Vukovar – bez članica360.000,00
Informiranje
– Вісник української громади в Хорватії / Vjesnik ukrajinske zajednice U Hrvatskoj – brojeva: 6, A4, 36 str., naklada: 1000200.000,00
Izdavaštvo
– Вивчаємо мову, зберігаємо традиції / Učimo jezik, čuvamo tradiciju (Tetyana Kochnyeva, Oksana Martinjuk), 25 × 17 cm, 30 str., naklada: 25020.000,00
Kulturne manifestacije
– 15. Središnja manifestacija Ukrajinaca Hrvatske – Sportska dvorana Matulji100.000,00
– 89. obljetnica Holodomora – Vukovar, Slavonski Brod, Kaniža, Šumeće, Osijek, Zagreb, Rijeka, Split, Lipovljani30.000,00
– Ševčenkiana – 208. obljetnica rođenja velikana ukrajinske kulture Tarasa Ševčenka – Zagreb, Lipovljani10.000,00
  
1.1. Kulturno-prosvjetno društvo Ukrajinaca »Karpati« Lipovljani, Lipovljani110.000,00
Kulturni amaterizam

– Plesna skupina

– Pjevačka skupina

80.000,00
Kulturne manifestacije
– Večer ukrajinske pjesme i plesa – Lipovljani30.000,00
  
1.2. Ukrajinska zajednica Grada Zagreba, Zagreb72.000,00
Kulturni amaterizam

– Glazbena sekcija

– Etnografska sekcija

54.000,00
Kulturne manifestacije
– Rapsodija ukrajinskih boja u Zagrebu – Hrvatska kuća Materina priča, Zagreb18.000,00
  
1.3. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Andrij Pelih« – Šumeće, Šumeće75.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija – veliki, srednji i mali uzrast plesača

– Pjevačka skupina (duo, trio, kvartet, solisti)

55.000,00
Kulturne manifestacije
– Susreti Ukrajinaca Hrvatske – Društveni dom Šumeće20.000,00
  
1.4. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Dnjipro« – Rijeka, Rijeka46.000,00
Kulturni amaterizam

– Ansambl »Enejida«

– Orkestar »Oberih«

– Plesni ansambli »Maljatko« i »Veselka«

46.000,00
  
1.5. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Ivan Franko« – Vukovar, Vukovar95.000,00
Kulturni amaterizam

– Ukrajinski narodni zbor, glazbeni sastav, kvartet, trio, solisti

– Dječja skupina ukrajinskog narodnog stvaralaštva Sonečko

70.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani ukrajinske kulture Vukovar – Hrvatski dom, Vukovar25.000,00
  
1.6. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Lesja Ukrajinka« Osijek, Osijek84.000,00
Kulturni amaterizam

– Sekcija rukotvorina »Gerdan«

– Zbor, duet, trio, solisti, odrasli i djeca UKPD-a »Lesja Ukrajinka« Osijek

59.000,00
Kulturne manifestacije
– Na krilima pjesme – Kulturni centar Mađara, Osijek25.000,00
  
1.7. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Taras Ševčenko« – Kaniža, Kaniža75.000,00
Kulturni amaterizam

– Plesna sekcija »Melanka«

– Dječja pjevačka i plesna skupina »Đivčena«

55.000,00
Kulturne manifestacije
– 16. Večeri Tarasa Ševčenka – Tuđem se učite, svoga se ne stidite – Društveni dom, Kaniža20.000,00
  
1.8. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Ukrajina« – Slavonski Brod, Slavonski Brod130.000,00
Kulturni amaterizam

– Glazbena sekcija

– Folklorna sekcija – dječja skupina

– Dramsko-recitatorska skupina

– Likovna sekcija

– Folklorna sekcija – odrasla skupina

– Mješoviti pjevački zbor

80.000,00
Kulturne manifestacije
– XXI. Ukrajinska smotra dječjeg stvaralaštva Slavonski Brod – Svečana dvorana Bukovlje, Slavonski Brod25.000,00
– III. Međunarodna smotra pjevačkih zborova – Svečana dvorana Bukovlje, Slavonski Brod25.000,00
  
2. Društvo za ukrajinsku kulturu, Zagreb19.400,00
Izdavaštvo
– Novi ždralovi (Aleksa Pavlešin), A5 u pdf-u, 35 str., naklada: 504.200,00
Kulturni amaterizam
– Video-film »Novi ždralovi«11.000,00
Kulturne manifestacije
– Obilježavanje 20. obljetnice osnutka Društva za ukrajinsku kulturu – Zagreb4.200,00
  
3. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Kobzar« – Zagreb, Zagreb100.000,00
Izdavaštvo
– Ukrajinci Hrvatske: Materijali i dokumenti – V. knjiga (Slavko Burda), 16,7 × 24 cm, 240 str., naklada: 30025.000,00
Kulturni amaterizam

– Sekcija za glazbenu djelatnost i očuvanje baštine, tradicije i običaja Ukrajinaca

– Sekcija za književno-literarnu i informativno-izdavačku te izložbenu djelatnost

50.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani ukrajinske kulture u Zagrebu – Zagreb25.000,00
  
UKUPNO UKRAJINCI1.166.400,00
  
XIX. ŽIDOVI
  
1. Istraživački i dokumentacijski centar, Zagreb80.000,00
Informiranje
– www.cendo.hr30.000,00
Izdavaštvo
– Židovi u Hrvatskoj (dr. sc. Melita Švob), 24 × 17 cm, 645 str., naklada: 50050.000,00
  
2. Udruga preživjelih Holokausta u Hrvatskoj, Zagreb85.000,00
Informiranje
– www.preho.hr30.000,00
Kulturne manifestacije
– Kulturni susreti – Hotel Kristal, Opatija55.000,00
  
3. Židovska općina Zagreb, Zagreb547.000,00
Informiranje
– Novi Omanut – brojeva: 4, 29 × 42 cm, 16 str., naklada: 45090.000,00
– Ha kol – brojeva: 5, A4, 60 str., naklada: 500151.000,00
Kulturni amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor Židovske općine Zagreb – Lira35.000,00
Kulturne manifestacije
– Tjedan Izraela 2022.226.000,00
– Europski dan židovske kulture – Zagreb45.000,00
  
4. Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, Zagreb259.000,00
Informiranje
– Ruah Hadaša – brojeva: 4, A4, 64 str., naklada: 350110.000,00
Izdavaštvo
– Židovski ilustrirani kalendar 5783 – 2022/2023 (Kotel Dadon, Aleksandar Srećković), A4, 16 str., naklada: 25015.000,00
– Šutljivi tumač snova (Jasminka Domaš), 13 × 20 cm, 200 str., naklada: 50035.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevački zbor Mihael Montiljo54.000,00
Kulturne manifestacije
– Europski dan židovske kulture 2022. – Kazalište Kerempuh, Zagreb45.000,00
  
UKUPNO ŽIDOVI971.000,00
  
SVEUKUPNO I. – XIX.48.504.225,00Rekapitulacija raspoređenih sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina po nacionalnim manjinama:

Nacionalna manjinaOdobreni iznos u kn
I. Albanci1.523.500,00
II. Bošnjaci2.942.000,00
III. Bugari160.000,00
IV. Crnogorci796.600,00
V. Česi4.280.700,00
VI. Mađari6.331.500,00
VII. Makedonci1.138.000,00
VIII. Nijemci i Austrijanci900.000,00
IX. Poljaci198.225,00
X. Romi1.006.000,00
XI. Rumunji40.000,00
XII. Rusi422.000,00
XIII. Rusini1.053.200,00
XIV. Slovaci1.946.100,00
XV. Slovenci1.053.000,00
XVI. Srbi13.603.000,00
XVII. Talijani8.973.000,00
XVIII. Ukrajinci1.166.400,00
XIX. Židovi971.000,00
UKUPNO48.504.225,00


VI.

Na temelju ove Odluke Savjet za nacionalne manjine zaključit će s udrugama i ustanovama nacionalnih manjina iz točke V. ove Odluke ugovore o financijskoj potpori programa udruga i ustanova iz sredstava Državnog proračuna za 2022. godinu kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

VII.

Sredstva iz točke V. ove Odluke doznačivat će se na račun udruga i ustanova nacionalnih manjina prema zahtjevima Savjeta za nacionalne manjine.

Sredstva za sufinanciranje programa doznačivat će se kvartalno, po 1/4 ukupno odobrenog iznosa, na transakcijski račun udruge ili ustanove nacionalne manjine, u skladu s mogućnostima izvršenja Državnog proračuna i prema planiranoj dinamici provedbe financiranih programa, osim sredstava za akontaciju za prva tri mjeseca 2022. godine koja se isplaćuju na temelju predugovora koji se sklapaju između Savjeta za nacionalne manjine i udruge ili ustanove nacionalne manjine.

VIII.

Sredstva raspoređena ovom Odlukom koriste se sukladno Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (»Narodne novine«, broj 105/16 i 81/20).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-08/22-03/04
Urbroj: 50438/05-22-01
Zagreb, 21. travnja 2022.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.