Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

NN 51/2022 (29.4.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Hrvatska narodna banka

649

Na temelju članka 16. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNO POTREBNIM DEVIZNIM POTRAŽIVANJIMA

Članak 1.

U Odluci o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (»Narodne novine«, br. 101/2019., 53/2020. i 45/2021.) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Iznimno, za razdoblje od 5. svibnja 2022. do 4. svibnja 2023. u devizna potraživanja, za potrebe ove Odluke, banke uključuju i nominalni iznos trezorskog zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske ISIN: HRRHMFT318F8.«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 5. svibnja 2022.

O. br. 145-091/04-22/BV

Zagreb, 26. travnja 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.