Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

NN 53/2022 (6.5.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

691

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 13. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM REŽIMU UPRAVLJANJA RIBOLOVOM U DIJELU AKVATORIJA JABUČKE KOTLINE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline (»Narodne novine«, br. 106/19, 141/20 i 142/21) članak 12. mijenja se i glasi:

»Iskrcaj ulova ostvarenog u području Jabučkog džepa plovilima kojima je izdano Odobrenje za ribolov u tom području sukladno člancima 8. ili 9. ovog Pravilnika dozvoljen je isključivo na iskrcajnim mjestima sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.«.

Članak 2.

Prilog 3. briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/99

Urbroj: 525-12/718-22-11

Zagreb, 27. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.