Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad

NN 56/2022 (18.5.2022.), Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

789

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 316. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PRIVREMENE RAVNATELJICE HRVATSKOGA ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Imenuje se ZORANA STANIČIĆ JEREB privremenom ravnateljicom Hrvatskoga zavoda za socijalni rad, do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja.

Klasa: UP/I 080-02/22-01/36

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 12. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.