Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

NN 56/2022 (18.5.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

798

Na temelju članka 6., stavka. 2., točke 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 113/17), Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na svojoj 63. sjednici, održanoj 28. travnja 2022. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA

Članak 1.

U Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (»Narodne novine« broj 118/09, 82/12, 32/13 i 34/16) članak 1. Pravilnika mijenja se i glasi:

Ovim pravilnikom utvrđuju se:

1. znanstvena područja, te znanstvena polja i znanstvene grane unutar znanstvenih područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama

2. umjetnička područja, te polja unutar umjetničkog područja za sve vrste umjetnosti s pripadajućim klasifikacijskim oznakama

3. interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti, te pripadajuća polja

4. interdisciplinarna područja umjetnosti.

Članak 2.

Članak 2. Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama mijenja se i glasi:

Znanstvena područja su:Umjetnička područja su:

1. PRIRODNE ZNANOSTI

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI

7. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

1. KAZALIŠNA UMJETNOST

2. FILMSKA UMJETNOST

3. GLAZBENA UMJETNOST

4. LIKOVNE UMJETNOSTI

5. PRIMIJENJENA UMJETNOST

6. PLESNA UMJETNOST I UMJETNOST POKRETA

7. ARHITEKTURA

8. DIZAJN

9. KNJIŽEVNOST

10. INTERDISCIPLINARNO
UMJETNIČKO PODRUČJE


Članak 3.

Članak 5. Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama mijenja se i glasi:

Umjetnička područja

Za sve vrste umjetnosti utvrđuje se posebno umjetničko područje.

Umjetnička područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:

1. Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)

2. Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)

3. Glazbena umjetnost

4. Likovne umjetnosti

5. Primijenjena umjetnost

6. Plesna umjetnost i umjetnost pokreta

7. Arhitektura

8. Dizajn

9. Književnost

10. Interdisciplinarno umjetničko područje.

Članak 4.

Članak 6. Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama mijenja se i glasi:

Umjetnička polja

Unutar svakoga pojedinoga umjetničkog područja utvrđuju se umjetnička polja. Prije brojčane oznake polja piše se brojčana oznaka područja.

Polja unutar umjetničkog područja su:

Umjetničko područje:

1. Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)

Umjetnička polja:

1.01. Gluma

1.02. Kazališna režija

1.03. Režija glazbenih i scenskih formi

1.04. Radiofonska režija

1.05. Lutkarstvo (lutkarska animacija i režija)

1.06. Dramsko pismo

1.08. Dramaturgija izvedbe

Umjetničko područje:

2. Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)

Umjetnička polja:

2.01. Gluma

2.02. Filmska režija

2.03. Animirani film (režija)

2.04. Snimanje (filmsko i elektroničko)

2.05. Filmska fotografija

2.06. Montaža

2.07. Filmska dramaturgija i scenarij

Umjetničko područje:

3. Glazbena umjetnost

Umjetnička polja

3.01. Kompozicija

3.02. Izvođenje glazbe

Umjetničke grane:

3.03.01. Sviranje (instrumenti)

3.03.02. Pjevanje

3.03.03. Dirigiranje

Umjetničko područje:

4. Likovne umjetnosti

Umjetnička polja:

4.01. Grafika

4.02. Kiparstvo

4.03. Slikarstvo

4.04. Animirani film

4.05 Ilustracija i strip

4.06. Umjetnost novih medija i umjetničkih praksi

4.10. Vizualna umjetnost videoigara i virtualna stvarnost

4.07. Likovna tehnologija (i reprodukcija)

4.08. Likovna pedagogija

4.09. Konzervacija i restauracija (umjetnički dio)

4.10 Fotografija

Umjetničko područje:

5. Primijenjena umjetnost

Umjetnička polja:

5.01. Kostimografija

5.02. Scenografija

5.03. Oblikovanje videa

5.04. Oblikovanje svjetla

5.05. Oblikovanje zvuka

5.06. Oblikovanje i tehnologija lutke

5.07. Filmska i medijska produkcija

5.08. Glazbena produkcija

5.09. Produkcija scenskih i izvedbenih umjetnosti

5.10. Produkcija videoigara

5.11. Primijenjene likovne umjetnosti

5.12. Konzervacija i restauracija

5.13. Kreativne umjetničke terapije

Umjetničko područje:

6. Plesna umjetnost i umjetnost pokreta

Umjetnička polja:

6.01. Klasični balet

6.02. Suvremeni ples

6.03. Koreografija

6.04. Pantomima

6.05. Scensko kretanje

Umjetničko područje:

7. Arhitektura

Umjetnička polja:

7.01. Arhitektonsko projektiranje (umjetnički dio)

7.02. Urbanističko projektiranje (umjetnički dio)

7.03. Pejzažna arhitektura (umjetnički dio)

Umjetničko područje:

8. Dizajn

Umjetnička polja:

8.01. Dizajn vizualnih komunikacija i primijenjena grafika

8.02. Industrijski dizajn i dizajn proizvoda

8.03. Modni dizajn i dizajn tekstila

8.04. Dizajn interakcija

8.05. Dizajn videoigara

Umjetničko područje:

9. Književnost

Umjetnička polja:

9.01 Književno stvaralaštvo (spisateljstvo)

9.02 Književno prevođenje

Umjetničko područje:

10. Umjetničko interdisciplinarno područje

Umjetničko interdisciplinarno područje obuhvaća umjetničko stvaralaštvo javne umjetničke djelatnosti koja obuhvaća više umjetničkih područja, polja i disciplina, umjetničke prakse i performensa, a ne može se jednoznačno podrediti i vrednovati unutar samo jednog područja, polja odnosno discipline.

Članak 5.

Članak 8. Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama mijenja se i glasi:

9. UMJETNIČKO INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

10. Umjetničko interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti

Umjetnička polja:

10.01. Kreativne terapije

Umjetničke grane:

10.01.01. Likovna terapija

10.01.02. Muzikoterapija

10.01.03. Dramaterapija

10.01.04. Terapija pokretom i plesom

10.02. Umjetnička pedagogija

Umjetničke grane:

10.02.01. Glazbena pedagogija

10.02.02. Likovna pedagogija

10.02.03. Plesna i baletna pedagogija

10.02.04. Filmska pedagogija

10.02.05. Dramska pedagogija

10.03. Dizajn i razvoj videoigara

Umjetničke grane:

10.03.01. Integracija tehnologija i umjetnosti videoigara

10.03.02. Ekonomija videoigara

10.03.03. Znanost u području videoigara

10.03.03. Istraživačke i znanstvene prakse u području videoigara

10.04. Umjetnost, znanost, tehnologija.

Umjetničke grane:

10.04.01. Umjetničke prakse u području znanosti i tehnologije.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-03/19-02/0009
Urbroj: 355-08-22-0013
Zagreb, 11. svibnja 2022.

Predsjednica
Nacionalnog vijeća za znanost,
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, v. r.