Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN 75/2022 (1.7.2022.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

Hrvatska narodna banka

1105

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« br. 35/2005., 41/2008., 125/2011., 78/2015., 29/2018. i 126/2021.) i članka 12.a stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine« br. 108/2012., 144/2012., 81/2013., 112/2013., 71/2015. i 78/2015.) Hrvatska narodna banka objavljuje

PROSJEČNU KAMATNU STOPU

NA STANJA KREDITA ODOBRENIH NA RAZDOBLJE DULJE OD GODINE DANA NEFINANCIJSKIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. studenoga 2021. do 30. travnja 2022. iznosi 2,31 %.

O. br: 208-091/06-22/BV

Zagreb, 20. lipnja 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.