Odluka o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

NN 78/2022 (6.7.2022.), Odluka o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

Hrvatski sabor

1127

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člankom 110. stavkom 2. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/06. i 105/06. – ispravak), Hrvatski sabor na sjednici 1. srpnja 2022. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA

I.

Za predsjednika Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija imenuje se:

– ZDRAVKA ČUFAR ŠARIĆ.

II.

Za članove Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija imenuju se:

– dr. sc. GORDAN AKRAP

– EDUARD BRIŠKI

– izv. prof. dr. sc. KRISTIJAN KOTARSKI

– izv. prof. dr. sc. ALEKSANDAR MARŠAVELSKI

– MIHAEL PULJIĆ

– MILE ŠTEFANAC.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 14. srpnja 2022.

Klasa: 021-04/22-07/13

Zagreb, 1. srpnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.