Odluka o razrješenju člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

NN 85/2022 (22.7.2022.), Odluka o razrješenju člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1297

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 74. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora dr. sc. MARKO PRIMORAC.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-07/14

Zagreb, 15. srpnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.