Rješenje o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak

NN 87/2022 (27.7.2022.), Rješenje o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Vlada Republike Hrvatske

1335

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 17. stavaka 2. i 6. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06. i 25/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK

Razrješuje se dr. sc. ZDRAVKO MARIĆ dužnosti predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Klasa: 080-02/22-02/58

Urbroj: 50301-15/15-22-1

Zagreb, 18. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.