Ispravak Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

NN 88/2022 (29.7.2022.), Ispravak Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

1379

U Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 57 od 20. svibnja 2022. utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK ZAKONA

O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE
U REPUBLICI HRVATSKOJ

U članku 89. stavku 4. riječi koje glase: »članka 75. podstavaka 8., 9. i 10.« trebaju glasiti: »članka 75. stavka 1. podstavaka 9., 10. i 11.«.

Klasa: 022-02/22-01/09
Zagreb, 28. srpnja 2022.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Davor Orlović, dipl. iur., v. r.